ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 15 z 126
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

SYSTEM PENITENCJARNY WOBEC WYZWAŃ WIELOKULTUROWOŚCI STUDIUM DIAGNOSTYCZNE


URBANEK A., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości Studium diagnostyczne Prowadzone rozważania utrzymane są w konwencji analizy indukcyjnej, która rozpoczyna się od badań indywidualnych, aby na każdym kolejnym etapie uogólniać wnioski. W pierwszej części przeprowadzono analizę sytuacji spotkania pracowników systemu penitencjarnego z odmiennością skazanych muzułmanów przebywających w polskich zakładach karnych. Utrzymując konwencję myślenia systemowego o zjawiskach społecznych, należy uznać, że samo pojawienie się wyznawców... >>>

ZMIENIAJĄC ŚWIAT EDUKACJA GLOBALNA MIĘDZY ZYSKIEM A ZBAWIENIEM


JASIKOWSKA K., wydawnictwo: IMPULS, 2017, wydanie I

Zmieniając świat Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem Książkę podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Edukacja globalna a współczesny świat, charakteryzuję wybrane globalne kryzysy i jednocześnie prezentuję krytyczną edukację globalną jako nieodzowny element prób skutecznego poszukiwania rozwiązań wybranych palących problemów współczesności. W części tej sięgam do najważniejszych intelektualnych inspiracji, które stanowią o oryginalności tego wariantu edukacji, czyli transformacyjnego uczenia się,... >>>

ALTERNATYWY W EDUKACJI


ŚLIWERSKI B. ROZMUS A. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Alternatywy w edukacji Edukację alternatywną można postrzegać jako swoistą reakcję obronną rodziców, uczniów, nauczycieli, a także badaczy na masowy charakter edukacji, obecną w niej przemoc strukturalną, symboliczną, przejawy ukrytego programu. Pojęcie edukacji alternatywnej weszło na dobre do języka współczesnej polskiej pedagogiki – nie tylko za sprawą praktyk edukacyjnych odmiennych od masowego kształcenia, ale także publikacji: monografii, prac zbiorowych i artykułów. Pierwsze z nich pojawiły się na przełomie lat... >>>

O WZGLĘDNOŚCI CZASU W MODELACH ROZWOJU DZIECKA WYKŁAD AKADEMICKI


NALASKOWSKI A., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

O względności czasu w modelach rozwoju dziecka Wykład akademicki Niniejsza publikacja ma podtytuł „Wykład akademicki” i taki ma w założeniu charakter. Jednak do chwili zamknięcia pracy nad tekstem nigdzie został on wygłoszony. Tym określeniem głównie wyjaśniamy status rozważań, ich kształt, niewielką liczbę przypisów i język narracji. A też uzasadniamy ilustracyjność, co może być uznane wręcz za zbytnie przeilustrowanie wywodu. Wykład ten, przedstawiany tradycyjnie, byłby bowiem wsparty dużą porcją prezentacji. Wykład... >>>

USPOŁECZNIAJĄCE PROFILAKTYCZNE I RESOCJALIZACYJNE FUNKCJE POLICJI W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ


KLONOWSKA I., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej Publikacja podejmuje próbę scharakteryzowania roli i możliwości tkwiących w największej liczebnie instytucji mundurowej - Policji, której potencjał właściwie wykorzystany w realizacji funkcji pedagogicznej mógłby zaowocować skuteczniejszymi działaniami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi, readaptacyjnymi i reintegracyjnymi. Zmiana podejścia do obywatela i włączenie się w system oddziaływań zarówno... >>>

JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH PO REWASKULARYZACJI KRYTYCZNEGO ZWĘŻENIA TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ


TRYSTUŁA M., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej Czytelnik znajdzie w tej monografii wnikliwą analizę rozwoju technik chirurgicznych otwartych i wewnątrznaczyniowych oferowanych chorym z krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych oraz opis postępu technologii medycznych oparty na najnowszej literaturze przedmiotu. Dotychczasowe badania chorych operowanych z powodu krytycznego zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych koncentrowały się głównie na bezpośrednich następstwach wykonywanych procedur ... >>>

KU CZŁOWIEKOWI DOŚWIADCZANIE RELACJI Z PACJENTEM W NARRACJACH LEKARZY WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI LECZNICZEJ


ANTOSZEWSKA B., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Ku człowiekowi Doświadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej Na książę składa się osiem rozdziałów, które zostały podzielone na część teoretyczną i empiryczną. W części teoretycznej wykorzystano wiedzę na temat relacji lekarz – pacjent, zgromadzoną na gruncie medycyny, psychologii zdrowia czy socjologii medycyny. W rozdziale pierwszym ukazane zostaną modele medyczne w odniesieniu do potrzeby zmian w relacji lekarz – pacjent. Z tego też względu zostaną... >>>

KOSZULA I KRAWAT OBRAZKI WYŁANIAJĄCE SIĘ DOROSŁOŚCI


KRUK-LASOCKA J. ANTOSZ W., wydawnictwo: HARMONIA, 2018, wydanie I

Koszula i krawat Obrazki wyłaniające się dorosłości O czym jest ta książka O poszukiwaniach drogi, którą chcieliśmy odkryć dla dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, aby mogły budować swoje miejsce w otwartym społeczeństwie, a także o spotkaniu, które się zbliża i które jest nieuchronne. Żeby mogło do niego dojść, trzeba zburzyć mity i stereotypy tkwiące w naszych umysłach i z trudem dające się wykorzeniać. Autorzy wychodzą z założenia, że problematyczność podmiotowości niepełnosprawnych intelektualnie... >>>

SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI ROLE I ZADANIA PEDAGOGA PSYCHOLOGA I WYCHOWAWCY KONTEKSTY TRANS- I INTERDYSCYPLINARNE


KOSZYK I. OGONOWSKI B. ŚLIWA S. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy Konteksty trans- i interdyscyplinarne Niniejsza publikacja powstała w wyniku rozważań podjętych przez osoby zajmujące się problematyką uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa na różnych etapach edukacyjnych. Tak jak szerokie kompetencje powinni posiadać pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy, tak książka ta porusza problematykę sięgającą do wielu dyscyplin naukowych. Praca zawiera 12 artykułów, których autorami są osoby związane z nauczaniem... >>>

ZAGROŻONE CZŁOWIECZEŃSTWO TOM 5...MIĘDZY BEZRADNOŚCIĄ A DZIAŁANIEM


KANTOWICZ E. STASZKIEWICZ-GRABARCZYK I. ZMYSŁOWSKA M. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Zagrożone człowieczeństwo Tom 5 ...między bezradnością a działaniem W prezentowanej pracy Autorzy tekstów poszukują rozwiązań w myśl założenia, iż tego świata nie możemy zostawić takim – jakim jest, próby polaryzacji społecznej, partycypacji społecznej, bierności oraz wykluczenia człowieka i rodziny, jak też globalnych, środowiskowych i jednostkowych uwarunkowań zagrożeń człowieka i człowieczeństwa. Tak szeroka problematyka człowieczeństwa nadaje tytułowemu pojęciu prawomocności i implikuje do analizy kolejnych jego... >>>

książek: 1254, strona 15 z 126
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019