ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 16 z 126
<<<  -  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -  >>>

WYZNACZNIKI POCZUCIA JAKOŚCI ZDROWIA KOBIET W OKRESIE OKOŁOMENOPAUZALNYM


WŁODARCZYK M. DOLIŃSKA-ZYGMUNT G., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym W niniejszej monografii zaprezentowałyśmy badania poświęcone wyznacznikom poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie perimenopauzalnym. Wcześniej dokonałyśmy teoretycznej analizy problematyki dotyczącej czynników kształtujących przeżycia związane z okresem menopauzy oraz jakości zdrowia. Uzyskane wyniki unaoczniły nam przede wszystkim rolę cech osobowości, zwłaszcza neurotyczności, ekstrawertyczności, ugodowości, samooceny, oraz Ja cielesnego dla poczucia... >>>

EDUSFERA JAKO HOLISTYCZNA KATEGORIA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ ZARYS IDEI


SCHULZ R., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej Zarys idei W niniejszym studium rozważa się potrzebę oraz możliwość wzbogacenia ogółu dotychczasowych terminów desygnujących całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przez pojęcie edusfery. W ramach tak określonego projektu dokonuje się – w trybie analizy konceptualnej – dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części systemu socjokulturowego oraz jako odrębnej całości kulturowej. Zastosowanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może... >>>

METODYKA PROCESU RESOCJALIZACJI W MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH


KRANC M., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. […] W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane przez dra Michała Kranca w niniejszej publikacji. ... >>>

NAUCZYCIEL TUTOR PRAKSEOLOGICZNA REKONSTRUKCJA TUTORINGU SZKOLNEGO


KRZYCHAŁA S., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Nauczyciel-tutor Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego Książka Sławomira Krzychały jest dziełem ukazującym wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, aktywności nauczycieli i nauczycielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsumowania pewnego przedsięwzięcia edukacyjnego i interpretacji doświadczeń, jakie wraz z nim się pojawiły. […] o wyjątkowości niniejszej publikacji świadczą: badane instytucje (gimnazja), czas badania i... >>>

RACHUNEK KOSZTÓW


KAMELA-SOWIŃSKA A. MACUDA M. RED., wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ, 2019, wydanie I

Rachunek kosztów Zagadnienia omawiane w książce: 1.Istota i rola rachunku kosztów 2.Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja 3.Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej 4.Kalkulacja kosztów 5.Rachunek kosztów działań 6.Rachuenk kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych 7.Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń 8.Współczesne rachunki kosztów 211 stron, B5, oprawa twarda... >>>

PLANOWANIE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE


GRYKO J.M. KLUZEK M. KUBIAK J. NOWACZYK T., wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ, 2019, wydanie III

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Nadrzędne cele działalności przedsiębiorstw, za jakie teoria finansów uznaje dążenie do maksymalizacji wartości dla właścicieli bądź interesariuszy i utrzymanie płynności finansowej, są celami finansowymi określanymi wartościowo. Zarządzanie, w którym uwzględnia się te cele, wymaga przygotowywania planów finansowych będących narzędziem podejmowania decyzji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarzadzania i kierunków finansowych na wszystkich stopniach nauczania. Może też być... >>>

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY RESOCJALIZACYJNE W STRONĘ TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI


KIESZKOWSKA A. AMBROZIK W. SAWICKI K. RED., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Współczesne dylematy resocjalizacyjne w stronę twórczej resocjalizacji Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu W rozważaniach opisujących koncepcję twórczej resocjalizacji i jej praktyczne zastosowania występują trzy kluczowe zagadnienia, określające zarówno jej założenia teoretyczno-metodologiczne, jak i – wyrastające z nich – oddziaływania resocjalizacyjne. Należą do nich: twórczość, resocjalizacja i tożsamość. Stymulowanie rozwoju struktur poznawczych i twórczych człowieka poprzez... >>>

ZROZUMIEĆ MONTESSORI CZYLI MARIA MONTESSORI O WYCHOWANIU DZIECKA


MIKSZA M., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie VIII

Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem.... >>>

NAUCZYCIEL WOBEC KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W EDUKACJI


MRÓZ A.M., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji Wyeksponowany w tytule publikacji zrównoważony rozwój (ang. sustainable development, fr. le développement durable, niem. nachhaltige Entwicklung, wł. sviluppo sostenibile) to kategoria wieloznaczna. Nie chodzi tu jedynie o pojawiające się różne tłumaczenia tego terminu (jak choćby „trwały rozwój”), ale raczej o treść, która mieści w sobie próbę uchwycenia dynamiki procesów dokonujących się w trzech różnych dziedzinach ludzkiej aktywności: gospodarczej,... >>>

DZIENNIK INNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH


FRANCZYK A., wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

Dziennik innych zajęć specjalistycznych Jakich...(logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty, pedagoga specjalnego) Polecamy na nowy rok Dziennik innych zajęć specjalistycznych, przeznaczony dla logopedy, korekcyjno-kompensacyjnych, psychologa, terapii SI, rehabilitanta ruchowego, muzykoterapeuty, pedagoga specjalnego. Dziennik przygotowany jest w formacie A4 ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko objętości 140 stron na których do Państwa wykorzystania... >>>

książek: 1254, strona 16 z 126
<<<  -  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019