ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

TERAPIA PACJENTA Z RYZYKIEM SAMOBÓJCZYM METODA OPARTA NA WSPÓŁPRACY


JOBES D.A., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym Metoda oparta na współpracy Sprawdzone narzędzie terapeutyczne redukujące ryzyko samobójstwa Niniejszy podręcznik, opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych i badań naukowych autora, przedstawia skuteczną metodę terapeutyczną CAMS, stosowaną przez specjalistów na całym świecie. Metoda oceny i zarządzania tendencjami samobójczymi we współpracy z pacjentem (The Collaborative Assessment and Management of Suicidality, CAMS) ? dostosowana do potrzeb osób zagrożonych... >>>

SOLIDARNOŚĆ QUEEROWA MOBILIZACJA RAMY I DZIAŁANIA RUCHÓW QUEEROWYCH W POLSCE


STRUZIK J., wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

Solidarność queerowa Mobilizacja ramy i działania ruchów queerowych w Polsce Książka przedstawia współczesne ruchy queerowe poprzez głosy i refleksje aktywistów i aktywistek od lat zaangażowanych w działania na rzecz praw osób LGBTQ. Autorka skupia się na zbudowaniu socjologicznego portretu prezentującego queerowy aktywizm na podstawie narracji osób go współtworzących. Chodziło o ukazanie wewnętrznych dyskusji, negocjacji celów czy różnorodności idei obecnych wśród działaczy i działaczek. Publikacja ta, będąc pewnego rodzaju... >>>

KULTURA PROFESJONALNA MENEDŻERÓW FIRM STRUKTURALNYCH


KAZIMIEROWICZ R. CHOJNACKI W., wydawnictwo: ASPRA, 2019, wydanie I

Kultura profesjonalna menedżerów firm strukturalnych Teoria, badania, praktyka Prezentowana Czytelnikowi książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz załączników. Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy badań kultury profesjonalnej, w tym: teorie profesji, profesjonalizacji i profesjonalizmu, teorię agencyjną, teorie ról oraz sieci społecznych, transakcyjną teorię wymiany, teorię ryzyka oraz teorię zaufania, a także podsumowanie metodą SWOT. Rozdział drugi obejmuje metodologiczne... >>>

ZAGROŻONE DORASTANIE WYZWANIA DLA WYCHOWANIA RODZINNEGO I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ


JĘDRZEJKO M.Z. SZWEDZIK A. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2019, wydanie I

Zagrożone dorastanie Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej Można mieć także nadzieję, że opracowanie – które zaliczyć należy do wnikliwych badań juventologicznych, czyli nad społecznymi problemami młodzieży – znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, zarówno ze względu na przytoczone zagadnienia, jak i ze względu na poruszoną tematykę. Z merytorycznego punktu widzenia publikacja powinna być sztandarowa dla osób zajmujących się młodzieżą. Widać w niej ogromną... >>>

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA ZASADY FUNKCJONOWANIA Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


BARAŃSKI R., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie I

Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania z suplementem elektronicznym Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł: poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji... >>>

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W CIT CO JEST A CO NIE JEST KOSZTEM PRZYKŁADY KOMENTARZE INTERPRETACJE Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


ZIÓŁKOWSKI J., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie II

Koszty uzyskania przychodów w CIT – co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpretacje (z suplementem elektronicznym) Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jednym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.: ... >>>

LIKWIDACJA SPÓŁEK PRAKTYCZNY PORADNIK Z WZORAMI DOKUMENTÓW Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


KORALEWSKI M., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie I

Likwidacja spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma... >>>

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE MORSKIM IMDG CODE KODEKS IMDG


KOŁDYS K., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie I

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim IMDG Code (Kodeks IMDG) Przez pojęcie przewozu towarów niebezpiecznych rozumie się nie tylko samo przemieszczenie tych towarów za pomocą środka transportu, ale również postoje towarzyszące temu przemieszczeniu i czynności mające na celu przygotowanie towaru do przewozu. Towary niebezpieczne mogą być przewożone transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, lotniczym i morskim. Mimo że transport morski charakteryzuje się stosunkowo długim czasem realizacji... >>>

CIT W FIRMIE PRZYKŁADY KOMENTARZE INTERPRETACJE Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


ZIÓŁKOWSKI J., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie I

CIT w firmie - przykłady - komentarze - interpretacje (z suplementem elektronicznym) Autor, doświadczony doradca podatkowy, omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja uwzględnia zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (m.in. w zakresie podatku u źródła, opodatkowania walut wirtualnych czy też IP Box). W książce m.in.: czy spółka osobowa może być... >>>

NOWE PRAWO ZWIĄZKOWE W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW


ŻOŁYŃSKI J., wydawnictwo: ODDK, 2019, wydanie I

Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Autor przedstawił istotne zmiany w prawie związkowym, odwołując się do orzecznictwa sądowego i najnowszej literatury. Wśród najważniejszych zagadnień można ... >>>

książek: 1254, strona 2 z 126
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019