ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADWOKATURA JAKO UCZESTNIK PROCESU LEGISLACYJNEGO TOM 5


GIEZEK J. MALICKI A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 59.00 Twoja cena  56,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego tom 5

Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu


Praca stanowi zbiór wypowiedzi uczestników trzech dyskusji panelowych, które przeprowadzono w grudniu 2011 r. w ramach Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zorganizowanej - zgodnie z ukształtowaną już tradycją - we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Panel pierwszy koncentrował się na niezwykle aktualnym w świetle przygotowywanej nowelizacji procedury karnej problemie kontradyktoryjności procesu karnego. Drugi z paneli poświęcony został statusowi pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz jego wpływowi na bieg toczącego się procesu. W panelu trzecim dokonano krytycznej prezentacji wyłaniającego się - zarówno ze zmian już wprowadzonych, jak i projektowanych - modelu procesu cywilnego oraz roli adwokatury w jego kształtowaniu. Rolę taką adwokatura powinna pełnić na różnych poziomach, rozpoczynając od inicjowania pożądanych zmian ustawowych, poprzez włączanie się w proces legislacyjny na etapie ich projektowania, a na konsultowaniu i opiniowaniu - także krytycznym i ostrzegającym przed negatywnymi konsekwencjami regulacji dysfunkcjonalnych, czy wręcz dla obywateli szkodliwych - kończąc.


Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część I

Jacek Giezek (adwokat, prof. UWr., dr hab.)
Kontradyktoryjność procesu karnego - uwagi wprowadzające

Jerzy Skorupka (sędzia SSA we Wrocławiu, prof. UWr., dr hab.)
W kierunku kontradyktoryjnej rozprawy głównej

Piotr Kardas (adwokat, członek NRA, prof. UJ, dr hab.)
Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego?

Jarosław Majewski (adwokat, prof. UKSW, dr hab.)
Uwagi o przewidywanym wpływie projektowanych zmian w przepisach o postępowaniu jurysdykcyjnym na możliwości realizacji zasady prawdy materialnej - głos w dyskusji

Tomasz Razowski (adwokat, dr)
O dwóch determinantach zasady kontradyktoryjności procesu karnego

Część II

Andrzej Kubas (adwokat, prof. dr hab.)
Nowe reguły procesowe w kodeksie postępowania cywilnego

Wojciech Hermeliński (sędzia Trybunału Konstytucyjnego)
Wpływ adwokata jako pełnomocnika na bieg postępowania w przedmiocie konstytucyjności prawa (aspekt cywilnoprawny)

Andrzej Zwara (adwokat, Prezes NRA)
Rola i status pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym

Monika Strus-Wołos (adwokat, członek NRA, dr)
Zasada szybkości postępowania cywilnego

Część III

Andrzej Malicki (adwokat, Dziekan ORA we Wrocławiu)
Rzeczywiste i pozorne przyczyny zmian przepisów procedury cywilnej

Krystyna Stoga (radca prawny, była Przewodnicząca Komisji Legislacyjnej KRRP)
Adwokatura i radcowie prawni jako uczestnicy procesu legislacyjnego

Andrzej Niedużak (Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)
Prawotwórcza funkcja adwokatury jako efekt aktywności w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. Uwagi na tle postępowania cywilnego de lege lata

Andrzej Michałowski (adwokat, członek NRA)
Adwokatura wobec projektowanych zmian postępowania cywilnego

Dariusz Wnuk (adwokat, członek ORA we Wrocławiu)
Szybkość postępowania w sprawach gospodarczych. Zmiany kodeksu postępowania cywilnego - szansa na przyśpieszenie czy legislacyjna porażka?

Bibliografia


200 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019