ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ABORCJA MIĘDZY IDEOLOGIĄ A DOŚWIADCZENIEM INDYWIDUALNYM


WEJBERT-WĄSIEWICZ E. / MONOGRAFIA ZJAWISKA

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2011, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym

Monografia zjawiska


Rozprawa jest – w najlepszym rozumieniu tego słowa – pracą demaskatorską. Potrzeba zastosowania takiego właśnie terminu wynika z faktu, iż powyższa charakterystyka obejmuje dwie istotne płaszczyzny (…). Po pierwsze myślę tu o płaszczyźnie poznawczej, ponieważ (...) pokazuje nam „bezmiar” stabuizowania w społecznej świadomości tej sfery życia, która jest związana z seksualnością, zachowaniami prokreacyjnymi, planowaniem rodziny, antykoncepcją. Druga płaszczyzna – ściśle związana z poprzednią – jest równie ważna, choć ma „tylko” walor metodologiczny. Dzieje się tak dzięki szczerości, uczciwości, wiarygodności badawczej Autorki, która pokazuje nam wszystkie ograniczenia metodologii i metod socjologicznych, wówczas gdy przedmiotem naszego zainteresowania są intensywnie uwikłane w normy kulturowe bardzo osobiste/personalne sfery funkcjonowania członków zbiorowości. Funkcje demaskatorskie są działaniami odkrywczymi. (…)

Jestem głęboko przekonana, iż rzetelność opisu i komentarze Autorki dotyczące sposobów dochodzenia do uzyskania materiału empirycznego na temat „aborcji” są samym w sobie badaniem poświęconym „społecznemu postrzeganiu aborcji”. (…)

Rozprawa, dzięki determinacji i włożonej pracy, dużej świadomości badawczej Autorki, w sposób niesłychanie dobitny demaskuje fakt, że sfera życia Polaków związana z seksualnością, prokreacją, reprodukcyjnymi prawami kobiet jest zdominowana przez politykę, kulturę patriarchalną i ich swoistą abnegację.

(fragmenty recenzji prof. dr hab. Anny Titkow)


Wstęp

1. Cel i przedmiot pracy, hipotezy 7
2. Charakterystyka przyjętej strategii badawczej 9
2.1. Respondenci potencjalnie bez doświadczeń aborcji 10
2.2. Respondenci mający doświadczenia aborcyjne 12
3. Etyczne aspekty i problemy pracy socjologa 15

Część I
MACIERZYŃSTWO JAKO NORMA SPOŁECZNO-KULTUROWA IDEOLOGIA I POLITYKA A PRAKTYKI SPOŁECZNE

I. Społeczne role kobiety: dziedzictwo historii i tradycji kulturowej 21
1. „Gorsza płeć” w świecie starożytnym i chrześcijańskim 21
2. Rola i pozycja kobiety w Polsce 32
3. Miłość macierzyńska jako instynkt, mit, wzór kulturowy 41
4. Podsumowanie 53

II. „Kontrola urodzeń” w Polsce – ideologia i polityka a praktyki społeczne 56
1. Sto lat oświaty seksualnej w Polsce 56
2. Dzieje polskich ustaw aborcyjnych 75
3. Statystyka przerwań ciąży w Polsce . 81
4. Ruchy pro-life i pro-choice 88
5. Poglądy Polaków na temat aborcji . 95
6. Podsumowanie 99

Część II
OPINIE O ABORCJI A DOŚWIADCZENIE ABORCJI

III. Postawy studentów wobec wybranych problemów życia seksualnego 103
1. Cel i organizacja badania wśród studentów 103
2. Charakterystyka badanej zbiorowości 104
3. Edukacja seksualna i antykoncepcja 108
3.1. Opinie na temat edukacji seksualnej 108
3.2. Doświadczenia seksualne 110
3.3. Antykoncepcja – teoria a praktyka 111
4. Znajomość ustawy antyaborcyjnej i stosunek do aborcji 117
5. Podsumowanie 124

IV. Doświadczanie aborcji – problem kobiet 128
1. Cel i organizacja badań wśród osób z doświadczeniem aborcji
2. Charakterystyka badanych 129
3. Świat kobiet 132
3.1. Od dzieciństwa do dorosłości
3.2. Zabieg – okoliczności, warunki, konsekwencje 134
3.3. Aborcja – poczucie winy czy ulgi? 138
4. Podsumowanie 141

V. Aborcja on-line . 144
1. Przestrzeń internetowa – nowy obszar badań socjologicznych . 144
2. Techniki i reguły prowadzenia badań własnych w sieci 148
3. Analiza „ukrytego forum” internetowego
3.1. Od grupy dyskusyjnej do sieciowej grupy wsparcia 150
3.2. Doświadczenia, postawy i opinie kobiet 151
3.3. „Wystarczy być”, czyli terapia przez Internet 166
4. Podsumowanie 168
Zakończenie 172
Bibliografia 183
Aneksy 193


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018