ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 40.70 38,67   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WYOBRAŹNIA TERAPIA SPOŁECZEŃSTWO ANALIZA SOCJOLOGICZNO-ETYCZNA


PRUFER P.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 40.70 Twoja cena  38,67 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wobraźnia, terapia, społeczeństwo

Analiza socjologiczno-etyczna


Trudno zaprzeczyć, że społeczeństwo jest słabe moralnie, można by nawet stwierdzić, że chore aksjologicznie. Tak więc uzasadnione wydaje się także stosowanie w naukowym dyskursie i w odniesieniu do społeczeństwa myślenia w kategoriach działań terapeutycznych. Gdzie szukać pomysłów i sił do takich działań, aby pomóc nie tylko społecznikom i ludziom zaangażowanym w jego naprawę, ale także każdej jednostce, by poczuła się odpowiedzialna i niezbędna jednocześnie w tym procesie naprawczym? Jakich narzędzi do tego użyć? Są to pytania, z którymi autor próbuje się mierzyć, i co najważniejsze, czyni to skutecznie.

Z recenzji prof. dra hab. Janusza Mariańskiego

Autor podniósł na wyższy poziom refleksję na temat możliwości twórczego dialogu między socjologią a nauką społeczną Kościoła. Powołaniem socjologa jest tu zatem nie tylko orzekanie o tym jak jest, ale też jak powinno być. […] Wyobraźnia socjologiczna, zdaniem autora, powinna zmierzać do korekty życia społecznego. Dzieje nie są jakimś nieuchronnym fatum. Autor powołuje się na liczne przykłady roli wybitnych jednostek w dziejach, nawet w sytuacji kiedy wydawałoby się, że są one skazane na niepowodzenie.

Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Pawluczuka

Publikację […] można rekomendować jako użyteczną lekturę nie tylko specjalistom z obszaru nauk społecznych (socjologii, familiologii, pracy socjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki pastoralnej, katolickiej nauki społecznej), ale także filozofom, teologom, etykom oraz wszystkim zainteresowanym interdyscyplinarnym spojrzeniem na człowieka „poznającego samego siebie” i otaczający go mikro i makrokosmos społeczny.

Z recenzji dra hab. Romana Sieronia


Paweł Prüfer – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UKSW); prowadzi badania w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej, klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych, etyki społecznej, moralności życia społecznego, socjologii wychowania i młodzieży; jest autorem oraz redaktorem książek i artykułów naukowych z zakresu socjologii, katolickiej nauki społecznej oraz teologii pastoralnej.


Wstęp: Socjologiczno-etyczne procesy na Schodach Hiszpańskich

I. Natura wyobraźni socjologicznej - terapia obiektywizująco-racjonalizujaca
1. Wyobraźnia jako zdolność umysłu i narzędzie stymulujące praxis jednostki
2. Wyobraźnia jako instrument socjologicznego oglądu rzeczywistości
3. Wyobraźnia sprzyjająca modelowaniu przyszłości społeczeństwa

II. Eksploracja i symptomaty wyobraźni socjologicznej - terapia refleksyjno-ontologizująca
1. Socjologia refleksyjna jako język wyobraźni socjologicznej
2. Wykorzystująca wyobraźnię teoria socjologiczna a zdrowie społeczeństwa
3. Determinizm i aktywizm w świetle wyobraźni socjologicznej - napięcia i dylematy
4. Ulokowanie jednostki i społeczeństwa na horyzoncie wyobraźni socjologicznej
5. Współzależność międzyludzka w pryzmacie wyobraźni socjologicznej
6. Pozorna odmienność dawnych i nowych zjawisk społecznych oraz przezwyciężanie jej dzięki socjologicznej wyobraźni
7. Analiza bogactwa jako ilustracja wykorzystania wyobraźni w socjologicznym opisie

III. Zasady chrześcijańskiej etyki społecznej jako element składowy wyobraźni socjologiczno-etycznej - terapia etyczno-teologizująca .
1. Wiedza socjologiczno-teologiczna probierzem lepszego społeczeństwa
2, Wyobraźnia socjologiczna jakiej mało - godność, integralność, braterstwo, darmowość
3. Życie wewnętrzne jednostki i jej zewnętrzna kariera a ukonstytuowanie osoby ludzkiej
4. Splot biografii jednostki i historii społeczeństwa a solidarność międzyludzka
5. Struktura, miejsce i typy ludzkie danego społeczeństwa a subsydiarność jednostkowo-wspólnotowa
6. Niewiele socjologii, więcej teologii - terapeutyczny epilog

Zakończenie: Terapia jako propozycja
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Summary: Imagination, Therapy, Society: A Sociological and Ethical Analysis


212 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022