ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE ED.POLSKA PMBOK


PMBOK GUIDE 5 EDITION

wydawnictwo: PMI , rok wydania 2013, wydanie V

cena netto: 230.00 Twoja cena  218,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Piąte wydanie PMBOK® Guide stanowi odzwierciedlenie współpracy oraz wiedzy praktykujących kierowników projektu i przedstawia podstawy zarządzania projektami w sposób znajdujący zastosowanie w bardzo różnych przedsięwzięciach. Ten uznany na całym świecie standard daje kierownikom projektu elementarne narzędzia praktycznego zarządzania projektami pozwalające uzyskiwać wyniki oczekiwane przez organizacje.

Niniejsze wydanie uaktualniono o najnowszą wiedzę oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Dodano dziesiąty obszar wiedzy w celu określenia należytego zaangażowania interesariuszy projektu w kluczowe decyzje i działania. Zmieniono sposób definiowania przepływu danych i informacji o projekcie tak, by osiągnąć większą spójność oraz zgodność z modelem Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) wykorzystywanym w zarządzaniu wiedzą. Dodano cztery nowe procesy planowania w celu zwiększenia jednorodności i przejrzystości planów pomocniczych wchodzących w skład całościowego planu zarządzania projektem, wyznaczającego kierunek planowania i realizacji projektu.


 SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE .... 1

1.1 Dlaczego powstał PMBOK® Guide? ... 2

1.2 Czym jest projekt? .... 3

1.2.1. Zależności między portfelami, programami i projektami .... 4

1.3 Czym jest zarządzanie projektem? .. 5

1.4 Zależności między zarządzaniem portfelami, programami i projektami, a zarządzaniem projektami na poziomie organizacji .... 7

1.4.1 Zarządzanie programami ... 9

1.4.2 Zarządzanie portfelami ... 9

1.4.3 Projekty i planowanie strategiczne .. 10

1.4.4 Biuro zarządzania projektem (projektami) .. 10

1.5 Zależności między zarządzaniem projektami, zarządzaniem operacyjnym, a strategią organizacji ... 12

1.5.1 Działalność operacyjna i zarządzanie projektami .... 12

1.5.2 Organizacje i zarządzanie projektami .. 14

1.6 Wartość biznesowa .... 15

1.7 Rola kierownika projektu ... 16

1.7.1 Obowiązki i kompetencje kierownika projektu .. 17

1.7.2 Umiejętności interpersonalne kierownika projektu .... 17

1.8 Kanon wiedzy o zarządzaniu projektami .. 18

2. WPŁYWY ORGANIZACYJNE I CYKL ŻYCIA PROJEKTU .. 19

2.1 Wpływ czynników organizacyjnych na zarządzanie projektami .... 20

2.1.1 Kultura i styl organizacyjny .. 20

2.1.2 Komunikacja w organizacji ... 21

2.1.3 Struktury organizacyjne ... 21

2.1.4 Aktywa procesów organizacyjnych .. 26

2.1.5 Czynniki środowiskowe prowadzonej działalności 28

2.2 Interesariusze i nadzór projektu .. 29

2.2.1 Interesariusze projektu ... 29

2.2.2 Nadzór projektu .... 32

2.2.3 Sukces projektu .... 34

2.3 Zespół projektu .... 34

2.3.1 Skład zespołu projektu ... 35

2.4 Cykl życia projektu .... 36

2.4.1 Właściwości cyklu życia projektu .. 37

2.4.2 Etapy (fazy) projektu ... 39

3. PROCESY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ... 45

3.1 Typowe oddziaływania między procesami zarządzania projektami .... 48

3.2 Grupy procesów zarządzania projektami .. 49

3.3 Grupa procesów rozpoczęcia (inicjowania) .. 51

3.4 Grupa procesów planowania ... 52

3.5 Grupa procesów realizacji ... 53

3.6 Grupa procesów monitorowania i kontroli .. 53

3.7 Grupa procesów zakończenia (zamknięcia) .. 54

3.8 Informacje o projekcie ... 55

3.9 Rola obszarów wiedzy .... 56

4. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ PROJEKTU ... 59

4.1 Opracowywanie karty projektu ... 62

4.1.1 Opracowywanie karty projektu: wkłady .. 63

4.1.2 Opracowywanie karty projektu: narzędzia i metody .... 66

4.1.3 Opracowywanie karty projektu: rezultaty .. 66

4.2 Opracowywanie planu zarządzania projektem .. 67

4.2.1 Opracowywanie planu zarządzania projektem: wkłady .... 69

4.2.2 Opracowywanie planu zarządzania projektem: narzędzia i metody .... 70

4.2.3 Opracowywanie planu zarządzania projektem: rezultaty .... 71

4.3 Kierowanie i zarządzanie pracami projektu .. 74

4.3.1 Kierowanie i zarządzanie pracami projektu: wkłady .... 76

4.3.2 Kierowanie i zarządzanie pracami projektu: narzędzia i metody .... 78

4.3.3 Kierowanie i zarządzanie pracami projektu: rezultaty .... 79

4.4 Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu .. 80

4.4.1 Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu: wkłady .... 83

4.4.2 Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu : narzędzia i metody .... 85

4.4.3 Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu: rezultaty .... 87

4.5 Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian .. 88

4.5.1 Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian: wkłady .... 91

4.5.2 Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian: narzędzia i metody .... 92

4.5.3 Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian: rezultaty .... 93

4.6 Zamykanie projektu lub etapu (fazy) .. 94

4.6.1 Zamykanie projektu lub etapu (fazy): wkłady .. 96

4.6.2 Zamykanie projektu lub etapu (fazy): narzędzia i metody .... 96

4.6.3 Zamykanie projektu lub etapu (fazy): rezultaty 97

5. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM W PROJEKCIE ... 99

5.1 Planowanie zarządzania zakresem .. 102

5.1.1 Planowanie zarządzania zakresem: wkłady .. 103

5.1.2 Planowanie zarządzania zakresem: narzędzia i metody .... 104

5.1.3 Planowanie zarządzania zakresem: rezultaty .. 104

5.2 Zbieranie wymagań .... 105

5.2.1 Zbieranie wymagań: wkłady .. 107

5.2.2 Zbieranie wymagań: narzędzia i metody .. 108

5.2.3 Zbieranie wymagań: rezultaty .. 112

5.3 Precyzowanie zakresu .... 114

5.3.1 Precyzowanie zakresu: wkłady .. 116

5.3.2 Precyzowanie zakresu: narzędzia i metody .. 116

5.3.3 Precyzowanie zakresu: rezultaty .. 117

5.4 Tworzenie struktury podziału pracy .. 119

5.4.1 Tworzenie struktury podziału pracy: wkłady .. 121

5.4.2 Tworzenie struktury podziału pracy: narzędzia i metody .... 122

5.4.3 Tworzenie struktury podziału pracy: rezultaty 125

5.5 Przeprowadzanie walidacji zakresu .. 127

5.5.1 Przeprowadzanie walidacji zakresu: wkłady .. 128

5.5.2 Przeprowadzanie walidacji zakresu: narzędzia i metody .... 129

5.5.3 Przeprowadzanie walidacji zakresu: rezultaty 129

5.6 Kontrolowanie zakresu ... 130

5.6.1 Kontrolowanie zakresu: wkłady .. 131

5.6.2 Kontrolowanie zakresu: narzędzia i metody .. 133

5.6.3 Kontrolowanie zakresu: rezultaty .. 133

6. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE ... 135

6.1 Planowanie zarządzania harmonogramem .. 139

6.1.1 Planowanie zarządzania harmonogramem: wkłady 140

6.1.2 Planowanie zarządzania harmonogramem: narzędzia i metody ... 141

6.1.3 Planowanie zarządzania harmonogramem: rezultaty .... 142

6.2 Określanie działań .... 143

6.2.1 Określanie działań: wkłady .. 144

6.2.2 Określanie działań: narzędzia i metody .. 145

6.2.3 Określanie działań: rezultaty .. 146

6.3 Określanie kolejności działań ... 147

6.3.1 Określanie kolejności działań: wkłady .. 148

6.3.2 Określanie kolejności działań: narzędzia i metody .... 150

6.3.3 Określanie kolejności działań: rezultaty .. 153

6.4 Szacowanie zasobów działań ... 154

6.4.1 Szacowanie zasobów działań: wkłady .. 156

6.4.2 Szacowanie zasobów działań: narzędzia i metody157

6.4.3 Szacowanie zasobów działań: rezultaty .. 158

6.5 Szacowanie czasu trwania działań .. 159

6.5.1 Szacowanie czasu trwania działań: wkłady .. 161

6.5.2 Szacowanie czasu trwania działań: narzędzia i metody .... 163

6.5.3 Szacowanie czasu trwania działań: rezultaty . 165

6.6 Opracowywanie harmonogramu ... 166

6.6.1 Opracowywanie harmonogramu: wkłady .. 168

6.6.2 Opracowywanie harmonogramu: narzędzia i metody170

6.6.3 Opracowywanie harmonogramu: rezultaty .. 175

6.7 Kontrolowanie harmonogramu ... 179

6.7.1 Kontrolowanie harmonogramu: wkłady .. 181

6.7.2 Kontrolowanie harmonogramu: narzędzia i metody182

6.7.3 Kontrolowanie harmonogramu: rezultaty .. 184

7. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE ... 187

7.1 Planowanie zarządzania kosztami .. 189

7.1.1 Planowanie zarządzania kosztami: wkłady .. 190

7.1.2 Planowanie zarządzania kosztami: narzędzia i metody .... 191

7.1.3 Planowanie zarządzania kosztami: rezultaty .. 192

7.2 Szacowanie kosztów .... 194

7.2.1 Szacowanie kosztów: wkłady .. 195

7.2.2 Szacowanie kosztów: narzędzia i metody .. 198

7.2.3 Szacowanie kosztów: rezultaty .. 201

7.3 Określanie budżetu .... 201

7.3.1 Określanie budżetu: wkłady .. 203

7.3.2 Określanie budżetu: narzędzia i metody .. 204

7.3.3 Określanie budżetu: rezultaty .. 206

7.4 Kontrolowanie kosztów ... 207

7.4.1 Kontrolowanie kosztów: wkłady .. 209

7.4.2 Kontrolowanie kosztów: narzędzia i metody .. 210

7.4.3 Kontrolowanie kosztów: rezultaty .. 218

8. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE ... 221

8.1 Planowanie zarządzania jakością .. 225

8.1.1 Planowanie zarządzania jakością: wkłady .. 227

8.1.2 Planowanie zarządzania jakością: narzędzia i metody .... 229

8.1.3 Planowanie zarządzania jakością: rezultaty .. 234

8.2 Przeprowadzanie zapewniania jakości .. 236

8.2.1 Przeprowadzanie zapewniania jakości: wkłady . 238

8.2.2 Przeprowadzanie zapewniania jakości: narzędzia i metody .... 238

8.2.3 Przeprowadzanie zapewniania jakości: rezultaty241

8.3 Kontrolowanie jakości ... 242

8.3.1 Kontrolowanie jakości: wkłady .. 244

8.3.2 Kontrolowanie jakości: narzędzia i metody .. 245

8.3.3 Kontrolowanie jakości: rezultaty .. 246

9. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PROJEKCIE .. 249

9.1 Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi .. 252

9.1.1 Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi: wkłady .... 253

9.1.2 Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi: narzędzia i metody ... 254

9.1.3 Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi: rezultaty .... 258

9.2 Pozyskiwanie zespołu projektu ... 261

9.2.1 Pozyskiwanie zespołu projektu: wkłady .. 263

9.2.2 Pozyskiwanie zespołu projektu: narzędzia i metody .... 264

9.2.3 Pozyskiwanie zespołu projektu: rezultaty .. 266

9.3 Kształtowanie zespołu projektu .. 266

9.3.1 Kształtowanie zespołu projektu: wkłady .. 268

9.3.2 Kształtowanie zespołu projektu: narzędzia i metody .... 269

9.3.3 Kształtowanie zespołu projektu: rezultaty .. 272

9.4 Zarządzanie zespołem projektu ... 273

9.4.1 Zarządzanie zespołem projektu: wkłady .. 275

9.4.2 Zarządzanie zespołem projektu: narzędzia i metody .... 276

9.4.3 Zarządzanie zespołem projektu: rezultaty .. 279

10. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE .. 281

10.1 Planowanie zarządzania komunikacją .. 283

10.1.1 Planowanie zarządzania komunikacją: wkłady 284

10.1.2 Planowanie zarządzania komunikacją: narzędzia i metody ... 285

10.1.3 Planowanie zarządzania komunikacją: rezultaty .... 289

10.2 Zarządzanie komunikacją ... 290

10.2.1 Zarządzanie komunikacją: wkłady .. 292

10.2.2 Zarządzanie komunikacją: narzędzia i metody 293

10.2.3 Zarządzanie komunikacją: rezultaty .. 294

10.3 Kontrolowanie komunikacji .. 296

10.3.1 Kontrolowanie komunikacji: wkłady .. 297

10.3.2 Kontrolowanie komunikacji: narzędzia i metody .... 298

10.3.3 Kontrolowanie komunikacji: rezultaty .. 299

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE .. 301

11.1 Planowanie zarządzania ryzykiem .. 305

11.1.1 Planowanie zarządzania ryzykiem: wkłady .. 306

11.1.2 Planowanie zarządzania ryzykiem: narzędzia i metody .... 307

11.1.3 Planowanie zarządzania ryzykiem: rezultaty 308

11.2 Rozpoznawanie ryzyk ... 311

11.2.1 Rozpoznawanie ryzyk: wkłady .. 313

11.2.2 Rozpoznawanie ryzyk: narzędzia i metody .. 316

11.2.3 Rozpoznawanie ryzyk: rezultaty .. 319

11.3 Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk .. 319

11.3.1 Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk: wkłady .... 321

11.3.2 Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk: narzędzia i metody ... 322

11.3.3 Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk: rezultaty .... 325

11.4 Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk .. 325

11.4.1 Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk: wkłady .... 327

11.4.2 Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk: narzędzia i metody ... 328

11.4.3 Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk: rezultaty .... 333

11.5 Planowanie reakcji na ryzyka .. 333

11.5.1 Planowanie reakcji na ryzyka: wkłady .. 335

11.5.2 Planowanie reakcji na ryzyka: narzędzia i metody .... 335

11.5.3 Planowanie reakcji na ryzyka: rezultaty .. 338

11.6 Kontrolowanie ryzyk ... 340

11.6.1 Kontrolowanie ryzyk: wkłady .. 342

11.6.2 Kontrolowanie ryzyk: narzędzia i metody .. 343

11.6.3 Kontrolowanie ryzyk: rezultaty .. 345

12. ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI W PROJEKCIE .. 347

12.1 Planowanie zarządzania zamówieniami .. 350

12.1.1 Planowanie zarządzania zamówieniami: wkłady 352

12.1.2 Planowanie zarządzania zamówieniami: narzędzia i metody ... 357

12.1.3 Planowanie zarządzania zamówieniami: rezultaty .... 358

12.2 Dokonywanie zamówień ... 362

12.2.1 Dokonywanie zamówień: wkłady .. 364

12.2.2 Dokonywanie zamówień: narzędzia i metody .. 366

12.2.3 Dokonywanie zamówień: rezultaty .. 368

12.3 Kontrolowanie zamówień ... 370

12.3.1 Kontrolowanie zamówień: wkłady .. 372

12.3.2 Kontrolowanie zamówień: narzędzia i metody 373

12.3.3 Kontrolowanie zamówień: rezultaty .. 375

12.4 Zamykanie zamówień ... 376

12.4.1 Zamykanie zamówień: wkłady .. 378

12.4.2 Zamykanie zamówień: narzędzia i metody .. 378

12.4.3 Zamykanie zamówień: rezultaty .. 379

13. ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM INTERESARIUSZY W PROJEKCIE ... 381

13.1 Rozpoznawanie interesariuszy .. 383

13.1.1 Rozpoznawanie interesariuszy: wkłady .. 384

13.1.2 Rozpoznawanie interesariuszy: narzędzia i metody .... 385

13.1.3 Rozpoznawanie interesariuszy: rezultaty .. 387

13.2 Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy .... 388

13.2.1Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy: wkłady

13.2.2Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy: narzędzia i metody ... 390

13.2.3Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy: rezultaty

13.3 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy .. 393

13.3.1 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy: wkłady .... 394

13.3.2 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy: narzędzia i metody ... 395

13.3.3 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy: rezultaty .... 396

13.4 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy .. 397

13.4.1 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy: wkłady .... 398

13.4.2 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy: narzędzia i metody ... 399

13.4.3 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy: rezultaty .... 400

ANEKS A1 NORMA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM .. 403

DODATEK X1 ZMIANY W PIĄTYM WYDANIU ... 441

DODATEK X2 WSPÓŁAUTORZY I RECENZENCI PIĄTEGO WYDANIA PMBOK® GUIDE ... 459

DODATEK X3 UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE .. 485

ŹRÓDŁA ..... 493

GLOSARIUSZ ..... 495

564 strony, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019