ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADWOKATURA W SYSTEMIE ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ


GIEZEK J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 40.40 Twoja cena  38,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca stanowi kolejny - trzeci już - zbiór referatów wygłoszonych na Konferencji zorganizowanej przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2009 r.

Temat wiodący Konferencji to miejsce i rola Adwokatury we współczesnym państwie prawa, jak również jej pozycja w systemie organów ochrony prawnej.

Sporo uwagi poświęcono także samorządowi adwokackiemu oraz statusowi adwokata występującego w roli obrońcy w procesie karnym. W kontekście przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata, dość powszechnie odbieranych jako próba powołania samorządu adwokackiego w nowym kształcie, swoistym przesłaniem Konferencji stało się stwierdzenie, że samorządu nie trzeba odgórnie tworzyć ani narzucać, ponieważ samorząd - z natury rzeczy - tworzy się sam.

Druga część opracowania zawiera wspomnienia i refleksje związane z jubileuszem 65-lecia Adwokatury Dolnośląskiej.

Stan prawny na: 30.10.2010 r.


Spis treści:

Wykaz skrótów
str. 7

Jacek Giezek (adwokat, prof. UWr, dr hab.)
Wprowadzenie
str. 9

Część I
Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej
str. 21

Jerzy Stępień (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego)
Miejsce adwokatury we współczesnym państwie prawa
str. 23

Zbigniew Ćwiąkalski (adwokat, prof. UJ, dr hab., były Minister Sprawiedliwości)
Minister Sprawiedliwości - organ nadzorujący samorząd adwokacki czy zarządzający adwokaturą
str. 31

Wojciech Hermeliński (sędzia Trybunału Konstytucyjnego)
Adwokatura i adwokaci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
str. 35

Jarosław Majewski (adwokat, prof. UKSW, dr hab.)
Granice dozwolonej obrony w procesie karnym a ryzyko popełnienia przestępstwa przez adwokata wykonującego czynności obrończe
str. 55

Piotr Kardas (adwokat, prof. UJ, dr hab.)
Adwokat jako obrońca - funkcja publiczna czy usługa prywatna
str. 67

Vytautas Nekro?ius (prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego)
Pozycja adwokatury w systemie prawa litewskiego
str. 101

Roland Wittmann (prof. dr hab., Europa-Universität Viadrin)
Pozycja adwokatury w systemie prawa niemieckiego
str. 109

Bogusław Banaszak (prof. dr hab., Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów)
Pozycja adwokatury w świetle prac Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów
str. 115

Andrzej Malicki (adwokat, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)
Pozycja adwokatury w systemie organów ochrony prawnej
str. 123

Część II
Jubileusz 65-lecia Adwokatury Dolnośląskiej
str. 137


Kazimierz Koziorowski (adwokat, dr hab.)
Izba wrocławska w latach 1945-1973
str. 139

Andrzej Kisza (adwokat)
Pięćdziesięciolecie Adwokatury Dolnośląskiej
str. 149

Andrzej Malicki (adwokat, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)
Refleksje na 65-lecie Izby Adwokackiej we Wrocławiu
str. 155


164 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019