ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ADWOKATURA A MODELE PROCEDUR SĄDOWYCH TOM 6.


GIEZEK J. MALICKI A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2013, wydanie I

cena netto: 64.50 Twoja cena  61,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Adwokatura a modele procedur sądowych Tom 6


Książka stanowi zbiór opracowań powstałych na podstawie referatów Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu poświęconych aktualnym oraz projektowanym modelom procedur sądowych, wygłoszonych w grudniu 2012 r. w ramach corocznej, organizowanej już od 6 lat, Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Zarówno już przeprowadzone, jak i oczekiwane reformy mają na celu takie ukształtowanie postępowania, aby na wszystkich etapach przebiegało ono sprawniej, stanowiło rzeczywisty spór, w którym sąd byłby jedynie arbitrem, mogło zostać zakończone - w przypadku procesu karnego - dzięki instytucjom o charakterze konsensualnym oraz lepiej zabezpieczało gwarancje procesowe oskarżonego i interesy samego pokrzywdzonego.

Wobec proponowanej, postrzeganej nawet w kategoriach swoistego przełomu, rekonstrukcji postępowania karnego oraz permanentnych w istocie zmian procedury cywilnej nieodzowne staje się nowe spojrzenie na wyłaniające się z tych przekształceń modele oraz ich jak najpełniejsza recepcja przez praktykę wymiaru sprawiedliwości. Zmiany te nakładają bowiem na strony oraz ich przedstawicieli procesowych obowiązki, które z jednej strony miałyby zwiększyć ich wpływ na wynik postępowania w jego głównym nurcie, ale z drugiej - wiążą się z koniecznością większej niż dotychczas aktywności oraz ponadprzeciętnej staranności.


Wykaz skrótów

Wprowadzenie - Jacek Giezek (adwokat, prof. UWr., dr hab.)

Część I. Rola sądu i stron a postulowany model procesu karnego

Paweł Wiliński (prof. UAM., dr hab.)
Konsensualizm a kontradyktoryjność w polskim procesie karnym w świetle projektowanych zmian

Robert Hernand (prokurator, zastępca Prokuratora Generalnego)
Uwag kilka na temat nowego modelu procedury karnej

Jerzy Skorupka (sędzia SSA we Wrocławiu, prof. UWr., dr hab.)
Rola sądu i stron w postulowanym modelu tymczasowego aresztowania

Piotr Kardas (adwokat, członek NRA, prof. UJ dr hab.)
Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w perspektywie związków prawa karnego procesowego z prawem karnym materialnym. Kilka uwag na przykładzie mechanizmów redukcyjnych

Tomasz Razowski (adwokat, dr)
Kontradyktoryjność jednej czy wielu procedur karnych? (O zakresie przedmiotowym nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw)

Anna Malicka (adwokat, doktorantka)
Status obrońcy w postępowaniu karnym

Irmina Bondarczuk (apl. adwokacki, doktorantka)
Prawo oskarżonego do nieoskarżania się (nemo tenetur) w świetle zmian kodeksu postępowania karnego

Część II. Rola sądu i stron w świetle zmian procesu cywilnego

Andrzej Kubas (adwokat, prof. dr hab.)
Rozważania praktyczne nad zmianami kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonymi ustawą z dnia 16 września 2011 r.

Wojciech Hermeliński (sędzia Trybunału Konstytucyjnego)
Utrudnienia w dostępie do sądu cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Malicki (adwokat, Dziekan ORA we Wrocławiu)
O rzeczywistej i funkcjonalnej roli adwokata jako obrońcy i pełnomocnika w modelu ustawowym postępowania sądowego

Andrzej Michałowski (adwokat, członek NRA)
Prezentowanie stanowiska stron bezpośrednio na rozprawie w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego

Monika Strus-Wołos (adwokat, członek NRA, dr)
Możliwości składania wniosków dowodowych przez pełnomocników poza pierwszym pismem

Bibliografia


212 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019