ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KONSTYTUCYJNE UMOCOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


MAŁYSA-SULIŃSKA K. STEC M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 173.00 Twoja cena  164,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego


W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 19–20.10.2017 r. w Krakowie. Uczestnicy spotkania dyskutowali o istocie samorządności, a także roli jaką Konstytucja RP przewiduje dla instytucji samorządu terytorialnego.

W ramach Seminarium powstało kilkanaście artykułów ujętych w niniejszej książce, poruszających m.in. kwestie dotyczące:

  • istoty samorządności,

  • samorządu terytorialnego jako podmiotu sprawującego władzę publiczną,

  • zadań samorządu terytorialnego,

  • gwarancji samodzielności decyzyjnej i finansowej samorządu terytorialnego,

  • autonomii statutowej jednostek samorządu terytorialnego, a także ich sądowej ochrony.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone:

  • ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
  • ustawą z 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratów, doradców podatkowych. Może być przydatna także pracownikom naukowym i studentom.


Wykaz skrótów
Wstęp

Marek Mączyński
Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego a idea samorządności

Bogdan Dolnicki
Samorząd terytorialny w Konstytucji RP z 1997 r.

Piotr Tuleja
Samorząd terytorialny jako podmiot sprawujący władzę publiczną

Adam Doliwa
Znaczenie konstytucjonalizacji osobowości prawnej, własności i innych praw majątkowych j.s.t.

Jarosław Dobkowski
Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w świetle art. 2 EKSL

Małgorzata Stahl
Konstytucyjna regulacja zadań samorządu terytorialnego

Krzysztof Chochowski
Konstytucyjne umocowanie samodzielności zadaniowej samorządu terytorialnego w Polsce

Jerzy Korczak
Konstytucyjne podstawy i gwarancje samodzielności jednostek samorządu terytorialnego na tle dokonań legislacji i praktyki nadzorczej

Dawid Chaba
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako konstytucyjna gwarancja niezależności

Tomasz Bąkowski
O niedostatku prawnej ochrony wspólnoty samorządowej w zakresie (nie) wykonywania na jej rzecz zadań publicznych

Dariusz R. Kijowski
Konstytucyjne uwarunkowania funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych

Zygmunt Niewiadomski
Akty prawa miejscowego a samodzielność samorządu terytorialnego

Marek Szewczyk
Quasi-autonomia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określania ustroju wewnętrznego - w świetle postanowień Konstytucji RP

Joanna M. Salachna
Konstytucyjne gwarancje samodzielności decyzyjnej i finansowej samorządu terytorialnego

Katarzyna Święch-Kujawska
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji RP

Elżbieta Feret
Regulacje konstytucyjne wystarczającą gwarancją zabezpieczenia środków publicznych na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego?

Kazimierz Bandarzewski
Nadawanie nazw ulicom a samodzielność samorządu gminnego (uwagi na tle regulacji tzw. ustawy dekomunizacyjnej)

Martyna Szlufik, Mariusz Szyrski
Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w świetle zadań i kompetencji podmiotów administrujących w j.s.t.

Paulina Łazutka-Gawęda
Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w Republice Federalnej Niemiec w przedmiocie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

Bibliografia


394 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019