ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH


LEWANDOWSKI T. LEWANDOWSKA K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie II

cena netto: 129.40 Twoja cena  122,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wynagrodzenia pracowników samorządowych


Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:

  • obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania,

  • wynagrodzenia prowizyjnego,

  • wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,

  • wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,

  • tabeli stanowiskowych.

Autorzy wskazują, jak obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za pracę wadliwą, omawiają również kwestie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z uwzględnieniem urlopu oraz w warunkach niezdolności do pracy.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.


Wykaz skrótów

Rozdział I
Strony stosunku pracy
1. Pracodawca samorządowy
2. Pracownik samorządowy
3. Zatrudnianie pracowników samorządowych
4. Zatrudnienie pracownika samorządowego z naruszeniem zasad naboru lub bez konkursu
5. Awans wewnętrzny

Rozdział II
Wynagrodzenie za pracę
1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę
2. Składniki wynagrodzenia
2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
2.2. Wynagrodzenie prowizyjne
2.3. Dodatek specjalny dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2.4. Dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań
2.5. Dodatek funkcyjny
2.6. Dodatek stażowy
2.7. Nagroda jubileuszowa
2.8. Prawo do "trzynastki"
2.9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
2.10. Dodatek za pracę w porze nocnej
2.11. Nagrody i inne dodatki przewidziane w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej
3. Wynagrodzenie za pracę wadliwą
4. Odprawy, odszkodowania
4.1. Odprawa emerytalna lub rentowa
4.2. Odprawa pośmiertna
4.3. Świadczenie w związku z ustaniem zatrudnienia
4.4. Odprawa z tytułu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika samorządowego
4.5. Odszkodowanie przysługujące pracownikom samorządowym z tytułu nierównego traktowania
5. Dokumenty
5.1. Karta pracy
5.2. Lista płac
5.3. Karta przychodów
6. Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
6.1. Państwowa Inspekcja Pracy i jej rola w dochodzeniu roszczeń pracowników samorządowych
6.2. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę pracowników samorządowych
6.3. Przedawnienie roszczeń

Rozdział III
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
1. Wynagrodzenie za urlop
1.1. Pojęcie i cel urlopu wypoczynkowego
1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
1.2.1. Ustalenie wynagrodzenia za urlop
1.2.2. Stałe składniki wynagrodzenia
1.2.3. Zmienne składniki wynagrodzenia
1.2.4. Zmiana składników wynagrodzenia lub zmiana ich wysokości
1.2.5. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc
1.3. Ekwiwalent za urlop
1.4. Ekwiwalent za urlop w przypadku wygaśnięcia kadencji wójta, burmistrza i prezydenta
2. Wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy
2.1. Wynagrodzenie chorobowe
2.2. Zasiłek chorobowy
2.3. Okres zasiłkowy oraz ustalenie okresu zasiłkowego
2.4. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego
2.5. Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
2.5.1. Wliczenie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia
2.5.2. Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia
2.5.3. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
4. Wynagrodzenie za czas przestoju
5. Zawieszenie prawa do wynagrodzenia

Rozdział IV
Jawność wynagrodzenia pracowników samorządowych
1. Wprowadzenie
2. Wynagrodzenie jako dobro osobiste
3. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a obowiązki związane ze składaniem oświadczeń majątkowych - ujawnienie wysokości wynagrodzenia
3.1. Gmina
3.2. Powiat
3.3. Województwo
3.4. Biuletyn Informacji Publicznej - ujawnienie wysokości wynagrodzenia
4. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a wniosek o udzielenie informacji publicznej
4.1. Czy zarobki ad personam są informacją publiczną?
4.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną a jawność jej wynagrodzenia
4.2.1. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
4.2.2. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzecznictwie sądów administracyjnych
4.3. Problem jawności wynagrodzenia radców prawnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego
4.4. Nowe regulacje dotyczące jawności życia publicznego

Bibliografia

Regulamin wynagradzania pracowników urzędu

Lista płac

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych


248 stron, Format: 22.8x14.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019