ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI SPLIT PAYMENT TŁO KORZYŚCI ZAGROŻENIA UJĘCIE BRANŻOWE


POKROP DOROTA RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 173.00 Twoja cena  164,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Mechanizm podzielonej płatności split payment

Tło, korzyści, zagrożenia. Ujęcie branżowe


Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach życia gospodarczego.

W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnienia związanego z obowiązującym od 1.07.2018 r. mechanizmem podzielonej płatności, zarówno od strony ogólnych definicji, jak i praktycznych problemów podatników. Dzięki wyczerpującemu podejściu do tematu oraz wpisaniu analizowanego rozwiązania w szerszy kontekst walki z patologią wyłudzeń podatkowych, opracowanie ma również walor edukacyjny, wykraczający znacząco poza samo przedstawienie jakie są skutki dokonywania płatności w sposób podzielony.

Z książki dowiesz się o:

  • przyczynach stojących za wprowadzeniem podzielonej płatności,
  • obowiązujących rozwiązaniach uszczelniających system podatkowy,
  • ogólnych założeniach mechanizmu podzielonej płatności oraz sposobu jego działania,
  • korzyściach związanych z dokonywaniem płatności w sposób podzielony, a także ograniczeniach i niedogodnościach z tym związanych,
  • praktycznych skutkach omawianego rozwiązania dla wybranych grup podatników.

W opracowaniu znajdziesz również:

  • propozycje rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych,
  • omówienie kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także ekonomiki funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • przedstawienie zasad, do stosowania których zobowiązani są pracownicy organów podatkowych,
  • analizę wpływu zmian w przepisach prawa na różne aspekty prowadzenia biznesu,
  • praktyczny opis zagadnień, które mogą dotyczyć każdego przedsiębiorcy – ujęcie branżowe ułatwi identyfikację zagadnień do danej kategorii biznesu.

Z założenia o podatkowym (publicznoprawnym) charakterze, przepisy ustanawiające podzieloną płatność szeroko nowelizują m.in. prawo bankowe (prawo prywatne). W imię ochrony wyższej wartości w postaci szczelności systemu podatkowego, podzielona płatność może naruszać dobra niżej spozycjonowane, przede wszystkim wpływać negatywnie na finansową płynność przedsiębiorców. Choć omawiane rozwiązanie ma dać podatnikom bezpieczeństwo rozliczeń, stosowane samo w sobie nie uchroni przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, a także pracowników naukowych.


Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza. Wprowadzenie ogólne

Rozdział 1. Potrzeba regulacji
1.1. Wyłudzenia VAT - istota problemu
1.2. Niedobór VAT w liczbach
1.3. Uszczelnienie systemu VAT
1.3.1. Metody walki z wyłudzeniami - kontekst europejski
1.3.2. Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne w Polsce
1.3.2.1. Odwrócone obciążenie
1.3.2.1.1. Złom
1.3.2.1.2. Wyroby stalowe
1.3.2.1.3. Metale nieżelazne
1.3.2.1.4. Wyroby elektroniczne
1.3.2.1.5. Usługi budowlane
1.3.2.1.6. Odwrócone obciążenie a podzielona płatność
1.3.2.2. Odpowiedzialność solidarna
1.3.2.3. Pakiet paliwowy
1.3.2.4. Wydłużenie terminu zwrotu podatku
1.3.2.5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ("sankcja VAT")
1.3.2.6. Wykreślenie podatników VAT z rejestru
1.3.2.7. Jednolity plik kontrolny
1.3.2.8. Reforma KAS
1.3.2.9. STIR
1.3.2.10. E-paragony
1.3.2.11. Wykaz podatników czynnych

Rozdział 2. Źródła prawa
2.1. Dyrektywa 2006/112
2.1.1. Zwalczanie oszustw podatkowych
2.1.2. Odwrócone obciążenie VAT
2.1.3. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę VAT
2.2. Mechanizm podzielonej płatności: ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw
2.2.1. Cel regulacji
2.2.2. Zakres regulacji
2.2.3. Wejście w życie
2.2.4. Skutki rozwiązania

Rozdział 3. O podzielonej płatności w ogólności
3.1. Definicja mechanizmu podzielonej płatności
3.2. Podzielona płatność a elementy konstrukcyjne VAT
3.2.1. Moment powstania obowiązku podatkowego
3.2.2. Podstawa opodatkowania i stawka VAT
3.2.3. Odliczenie podatku naliczonego
3.2.4. Zapłata podatku
3.2.5. Faktura VAT
3.3. Podzielona płatność - jak to działa w innych państwach UE

Część druga. Analiza ustawy zmieniającej

Rozdział 4. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
4.1. Fakultatywność zastosowania
4.2. Zakres podmiotowy
4.3. Zakres przedmiotowy
4.4. Rachunek rozliczeniowy
4.5. Rachunek VAT
4.5.1. Akcesoryjny charakter
4.5.2. Ograniczona swoboda dysponowania środkami
4.5.2.1. Zagadnienia wstępne
4.5.2.2. Uznanie rachunku VAT (wpłaty na rachunek VAT)
4.5.2.3. Obciążenie rachunku VAT (wypłaty z rachunku VAT)
4.5.3. Brak środków na rachunku VAT
4.6. Komunikat przelewu

Rozdział 5. Korzyści związane z mechanizmem podzielonej płatności
5.1. Przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT
5.2. Brak dodatkowego zobowiązania VAT
5.3. Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności
5.4. Wyłączenie stosowania sankcyjnej stawki odsetek
5.5. Zmniejszenie zobowiązania podatkowego
5.6. Wpływ na dochowanie należytej staranności

Rozdział 6. Wyzwania związane z korzystaniem z mechanizmu podzielonej płatności
6.1. Ograniczenie dysponowania środkami na rachunku VAT przez podatnika
6.1.1. Wpływy na rachunek VAT
6.1.1.1. Zapłata odpowiadająca kwocie VAT
6.1.1.2. Zwrot kwoty VAT przez urząd skarbowy
6.1.1.3. Zwrot kwoty VAT w związku z korektą podstawy opodatkowania
6.1.2. Wypłaty z rachunku VAT
6.1.2.1. Wpłata odpowiadająca kwocie VAT (opłacenie faktur sprzedażowych)
6.1.2.2. Płatność VAT do urzędu skarbowego
6.1.2.3. Zapłata kwoty VAT w związku z korektą podstawy opodatkowania
6.1.3. Wniosek o inne przeznaczenie środków na rachunku VAT
6.1.3.1. Przesłanki pozytywne i treść postanowienia
6.1.3.2. Przesłanki negatywne i decyzja odmowna
6.2. Ograniczenie dysponowania środkami na rachunku VAT - pozostałe sytuacje (tytuły wykonawcze)
6.3. Płatność na rzecz podatnika innego niż sprzedawca

Rozdział 7. Zmiany w pozostałych ustawach
7.1. Ustawa o rachunkowości
7.2. Ustawa o finansach publicznych
7.3. Prawo bankowe i ustawa o SKOK
7.4. Ustawa o usługach płatniczych

Część trzecia. Podzielona płatność w wybranych branżach

Rozdział 8. Sprzedawca - podatnik
8.1. Organ publiczny
8.2. Jednostki samorządu terytorialnego
8.3. Skarb Państwa jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
8.4. Podatnicy z sektorów szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT
8.5. Podatnicy, których dotyczy odwrotne obciążenie
8.6. Eksporterzy i podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
8.7. Importerzy i podatnicy dokonujący WNT
8.8. Podatnicy korzystający z obniżonych stawek VAT

Rozdział 9. Nabywca - kontrahent
9.1. Organ publiczny
9.2. Jednostki samorządu terytorialnego
9.3. Skarb Państwa jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
9.4. Podatnicy z sektorów szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT
9.5. Podatnicy, których dotyczy odwrotne obciążenie
9.6. Eksporterzy i podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
9.7. Importerzy i podatnicy dokonujący WNT
9.8. Podatnicy korzystający z obniżonych stawek VAT

Załącznik. Objaśnienia podatkowe z 29.06.2018 r. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

Bibliografia
Autorzy


276 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019