ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH KOMENTARZ


STEFANIAK A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2018, wydanie XIV

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Komentarz


Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady:

 • tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych;

 • nabycia i ustania członkostwa organów spółdzielni;

 • zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń;

 • odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady nadzorczej i zarządu;

 • zawierania umów o budowę lokalu;

 • wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową.

W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze obejmujące m.in.:

 • uprawnienia kontrolne ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego wobec spółdzielni mieszkaniowych;
 • nabycie i utratę członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej;
 • rozliczanie wpływów i wydatków z funduszu remontowego;
 • wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • rozliczanie się spółdzielni z właścicielami lokali ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym w razie powstania wspólnoty mieszkaniowej;
 • sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi;
 • zawieranie przez spółdzielnię z najemcami dawnych mieszkań zakładowych umów o przeniesienie własności lokalu.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, sędziów oraz prokuratorów. Powinna być przydatna także spółdzielniom mieszkaniowym, członkom Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczych związków lustracyjnych.


Wykaz skrótów

Ustawa z 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285)

Część I. Spółdzielnie

Tytuł I. Przepisy wspólne
Dział I. Spółdzielnia i jej statut
Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Dział IV. Organy spółdzielni
Rozdział 1. Walne zgromadzenie
Rozdział 2. Rada nadzorcza
Rozdział 3. Zarząd
Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu
Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich
Działy V-VI. (uchylone)
Dział VII. Gospodarka spółdzielni
Dział VIII. Lustracja
Dział IX. Łączenie się spółdzielni
Dział X. (uchylony)
Dział XI. Podział spółdzielni
Dział XII. Likwidacja spółdzielni
Dział XIII. Upadłość spółdzielni

Tytuł II. Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy
Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej
Rozdział 1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział 2. (uchylony)
Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
Rozdział 4. (uchylony)
Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
Dział III. Spółdzielnie pracy
Działy IV-V. (uchylone)
Dział VI. Przekształcenia spółdzielni pracy

Część II. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza

Tytuł I. Związki spółdzielcze

Tytuł II. Krajowy Samorząd Spółdzielczy

Część IIa. Przepisy karne

Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (pominięte)

Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.)
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 1(1). Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Rozdział 2(1). Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu
Rozdział 3(1). Przepisy karne
Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa z 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) (wyciąg)

Ustawa z 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1779) (wyciąg)

Ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) (wyciąg)


592 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019