ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ


WACH K. RED.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 64.60 Twoja cena  61,37 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej


Tematyka monografii (…) dotyczy niezwykle ważnego aspektu, jakim jest problem ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Choć w literaturze przedmiotu można spotkać wiele tytułów dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, problem ten nie jest często omawiany w kontekście przedsiębiorczości międzynarodowej. Jest to element wyróżniający recenzowaną publikację na rynku wydawniczym. Stanowi o jej oryginalności, aktualności, a także aplikacyjności prowadzonych rozważań. Książka bowiem może być niezwykle użyteczna zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, badaczy zajmujących się omawianą problematyką, jak i dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działania tego typu.

Dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat


Wstęp
Krzysztof Wach

Rozdział 1
Natura internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Bożena Pera
1.1. Pojęcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
1.2. Formy i zasięg internacjonalizacji
1.3. Wzorce internacjonalizacji
1.4. Miary internacjonalizacji przedsiębiorstwa
1.5. Przegląd badań nad formami, wzorcami i miarami internacjonalizacji
przedsiębiorstw
Bibliografia

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej
Krzysztof Wach
2.1. Internacjonalizacja w teoriach ekonomii i zarządzania
2.2. Specyfika perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej
2.3. Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza
2.3.1. Konceptualizacji orientacji przedsiębiorczej
2.3.2. Orientacja przedsiębiorcza w kontekście międzynarodowym
2.4. Wybrane modele przedsiębiorczości międzynarodowej
2.4.1. Ogólne modele przedsiębiorczości międzynarodowej w ujęciu klasycznym
2.4.2. Międzynarodowe nowe przedsięwzięcia (INV)
2.4.3. Koncepcja Bom Global
2.4.4. Pozostałe nurty w szkole przedsiębiorczości międzynarodowej
2.5. Kierunki badań w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej
Bibliografia

Rozdział 3
Startupy międzynarodowe jako przejaw przedsiębiorczości międzynarodowej
Marek Maciejewski
3.1. Pojęcie startupu oraz dyskusje wokół jego delimitacji
3.2. Typologia startupów
3.3. Międzynarodowe nowe przedsięwzięcia jako forma międzynarodowych startupów
3.4. Bom Global jako szczególny przypadek międzynarodowego startupu
3.5. Przegląd badań nad międzynarodowymi startupami
Bibliografia

Rozdział 4
Rola otoczenia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Agnieszka Głodowska
4.1. Pojęcie i właściwości otoczenia
4.2. Systematyzacja elementów otoczenia
4.3. Oddziaływanie otoczenia na różnych etapach internacjonalizacji
4.4. Wybrane metody analizy otoczenia
4.5. Przegląd badań nad rolą otoczenia w biznesie międzynarodowym
Bibliografia

Rozdział 5
Zasobowo-kompetencyjne czynniki przedsiębiorczej internacjonalizacji przedsiębiorstw
Nelly Daszkiewicz
5.1. Rola zasobów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
5.1.1. Podejście zasobowe w teorii ekonomii
5.1.2. Podejście zasobowe w teorii zarządzania
5.1.3. Koncepcja kluczowych kompetencji jako współczesne ujęcie zasobów
5.1.4. Podejście zasobowe w badaniach nad internacjonalizacją
5.2. Wiedza jako zasób w badaniach nad internacjonalizacją
5.2.1. Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji
5.2.2. Podstawy teoretyczne modeli internacjonalizacji bazujących na wiedzy
5.3. Przegląd badań nad rolą zasobów i kompetencji w internacjonalizacji firmy
Bibliografia

Rozdział 6
Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
Krzysztof Wach, Liwiusz Wojciechowski
6.1. Założenia metodologiczne badań
6.2. Dobór i charakterystyka próby badawczej
6.3. Poziom tempo i zakres internacjonalizacji badanych przedsiębiorstw
6.3.1. Poziom umiędzynarodowienia badanych przedsiębiorstw
6.3.2. Strategie internacjonalizacji
6.3.3. Urodzeni globaliści i globalne startupy
6.3.4. Urodzeni regionaliści
6.3.5. Czynniki przyspieszonej internacjonalizacji
6.4. Rola przedsiębiorcy i otoczenia w procesie internacjonalizacja przedsiębiorstwa
6.5. Wnioski, ograniczenia badawcze, implikacje
Bibliografia

Załącznik: Kwestionariusz ankiety

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy


240 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019