ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZYSZŁOŚĆ NIE MOŻE SIĘ ZACZĄĆ POLSKI DYSKURS TRANSFORMACYJNY W PERSPEKTYWIE TEORII MODERNIZACJI I TEORII CZASU


LEWICKI M.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 42.99 Twoja cena  40,84 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przyszłość nie może się zacząć

Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i teorii czasu


Projektowanie czy planowanie konfrontuje nas z pytaniem o przyszłość, o konfiguracje, które będą podtrzymywać, przemieniać lub „grzebać” nasze obecne wyobrażenia o życiu społecznym. Dominujące formy myślenia i organizacji przyszłości powstałe podczas transformacji ustrojowej Polski po roku 1989 są skorupą, która ma reprezentować to, co trwałe i pewne. W istocie jest popękana i krucha, coraz słabiej pozwala zrozumieć sposób, w jaki współczesne społeczeństwo polskie konstruuje swój czas. Problem rozpływającego się horyzontu przyszłości, a przynajmniej łatwości, z jaką dziś przychodzi nam jego dekonstrukcja, staje się wyzwaniem intelektualnym, które prowadzi Autora w głąb analizy teorii czasu społecznego i dyskursów o modernizacji w Polsce.


dr Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; jego główne zainteresowania to socjologia gospodarcza oraz socjologia kultury. Bada mechanizmy wartościowania na rynkach i konstruowania rynków, rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na tzw. poszerzonym polu kultury, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką oraz procesy urbanizacyjne w Warszawie. Współautor monografii Kultura na peryferiach.


WPROWADZENIE
Struktury oczekiwań
Czas pieniądza
Czas miłości

Część I Nowoczesność i modernizacja. Ramy pojęciowe

Wprowadzenie
Socjologia nowoczesności i postkomunizm

Rozdział 1
Definicja nowoczesności i modernizacji
1.1. Nowoczesność jako pojęcie oraz jako epoka historyczna
1.2. Podstawy ładu społecznego - racjonalizm i naukowe poznanie
1.3. Redefinicja racjonalności porządku społecznego - "nowoczesność zorganizowana"

Rozdział 2
Modernizacja
2.1. Modernizacja - model klasyczny
2.2. Jedna modernizacja czy wiele modernizacji?
2.3. Modernizacja i jej "skutki uboczne" (kwestia nacjonalizmu i państwa narodowego)
2.4. "Tradycja" i "nowoczesność" - krytyka i rewizja podziału
2.5. Krytycy klasycznej teorii modernizacji
2.6. Modernizacja jako proces globalny

Rozdział 3
Koniec nowoczesności?
3.1. Kontrowersje wokół nowoczesności - krytyka i redefinicja
3.2. Ład społeczny nowoczesności i jego destabilizacja
3.3. Postmodernizm i późna nowoczesność
3.4. Status poznania i wiedzy
3.5. "Późna nowoczesność" jako diagnoza i projekt
3.6. Nowoczesność i problem czasu społecznego

Część II Czas społeczny i nowoczesność

Wprowadzenie
Na głodzie czasu

Rozdział 4
Kategoria czasu w naukach społecznych - postawienie problemu
4.1. Dlaczego czas ma być społeczny?
4.2. Czas serii A i serii B.
4.2.1. Czas serii B: czas linearny - czas naturalny - czas zegarowy
4.2.2. Czas industrialny i czas jako towar
4.2.3. Standard time nowoczesności zorganizowanej
4.2.4. Czas nowoczesności
4.3. Czas serii A
4.3.1. Funkcja społeczna czasu
4.3.2. Czas serii A - między faktem społecznym a subiektywnym przeżywaniem

Rozdział 5
Czas jako fenomen rozumienia ludzkiego działania
5.1. Czas (społeczny) według G.H. Meada
5.2. Przyszłość jako horyzont oczekiwań (możliwości)
5.3. Nieprawdopodobieństwo komunikacji i czas - Niklas Luhmann o czasie

Rozdział 6
Nowoczesność zorganizowana i czas
6.1. Późna nowoczesność
6.2. Redefinicja czasu (późnej) nowoczesności
6.3. Czas właściwy - Eigenzeit
Podsumowanie

Część III Modernizacja i czas transformacji Polski po roku 1989

Wprowadzenie
Paradoksy transformacji i modernizacji polski

Rozdział 7
Modernizacja i czas
Poza czasem transformacji
Ruch
"Już być nie może jak jest"
Ruch ruchu społecznego
Nowoczesność i ruch
Detemporalizacje
Antypolityczna polityka
Wnioski
7.1. Transformacja jako rewolucja oraz powrót do normalności
7.2. Dyskurs rewolucyjny
7.3. Radykalne przywracanie normalności
7.3.1. Odpolitycznienie gospodarki i przeniesienie odpowiedzialności na inne podsystemy
7.3.2. "Laboratorium historii"
7.3.3 "Płaczą i wierzą" - odroczona struktura gratyfikacji "nowego" społeczeństwa

Rozdział 8
Antyutopijność projektu i utopijność technologii
8.1. "Przeszłość nie może się skończyć"
8.1.1. Ciągłość PRL i III RP
8.1.2. "Polacy, jeszcze jeden krok, by stać się prawdziwymi republikanami"
Przeszłość idealizowana - republika
8.2. Rewolucja pożera własne dzieci
8.3. Upadek (pojęcia) rewolucji?.
8.4. Transformacja - modernizacja - postmodernizacja

Część IV Przyszłość przeszłości i historia przyszłości: wymiary czasu modernizacji Polski

Rozdział 9
Zmiana społeczna poza paradygmatem modernizacji jako transformacji
9.1. Przeszłość jako warunek przyszłości
9.2. Przeszłość polski jako przestrzeń doświadczania (aktualnych) problemów
Fantomowa przyszłość
9.3. Nostalgia jako przeszłość refleksywizowana
9.4. Demontaż rozwoju (idei) społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział 10
Przyszłość - od przeszłości horyzontu oczekiwań do rozszerzonej teraźniejszości
10.1. Oczekiwania wobec przełomu
10.2. Kapitalizm jako podstawa transformacji
10.3. Przełom roku 1989
10.4. Indywidualizacja ryzyka
10.5. Model polaryzacyjno-dyfuzyjny czy dryf rozwojowy?
10.6. Skok w ponowoczesność
10.7. Problem bezpieczeństwa i ryzyka

ZAKOŃCZENIE
Teraźniejszość
Bibliografia
Indeks nazwisk


440 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019