ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

O POLSKIEJ BIEDZIE W LATACH 1990-2015 DEFINICJE MIARY I WYNIKI


GOLINOWSKA S.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 27.95 Twoja cena  26,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

O polskiej biedzie w latach 1990-2015

Definicje, miary i wyniki


Lata 1990-2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, generowało koszty. Syntetycznym ich wyrazem było ubóstwo i wykluczenie części społeczeństwa z uzyskiwania korzyści z budowy nowych warunków życia. Stanisława Golinowska, od lat kierująca projektami badań na temat polskiej biedy, opisuje i wyjaśnia w książce ten proces. Prezentuje dane, metody badawcze oraz informacje o literaturze przedmiotu.

Książka Stanisławy Golinowskiej, napisana zrozumiałym i komunikatywnym językiem, stanowi bardzo dobry przegląd kategorii analitycznych i metod badania problematyki ubóstwa w Polsce i w innych krajach. Praca ta wykorzystuje bogatą bazę empiryczną, (…) jest ważnym wkładem w analizę procesów społeczno-ekonomicznych dokonujących się w okresie tzw. transformacji postsocjalistycznej. Czytałem ją z wielkim zainteresowaniem i zarazem uznaniem.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Wilkina

Na uznanie zasługuje także wykraczające poza zdefiniowane w tytule ramy czasowe omówienie problematyki najhojniejszego świadczenia pieniężnego wprowadzonego już po 2015 roku, czyli 500+, i rozważania na temat jego potencjalnych konsekwencji.

Z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Woźniaka


Prof. dr hab. Stanisława Golinowska - absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka licznych prac z dziedziny polityki społecznej, rynku pracy oraz ochrony zdrowia, prekursorka badań nad ubóstwem w Polsce. Prowadziła międzydyscyplinarne projekty znane jako Polska bieda I, II i III. Od wielu lat związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, kierowała kolejno obiema placówkami. Należy do grona założycieli fundacji CASE i jako jej fellow uczestniczy w licznych międzynarodowych projektach badawczych, a także kieruje nimi.


Wprowadzenie

1. O zjawisku ubóstwa i jego wyjaśnianiu
1.1. Wyjaśnianie ubóstwa
1.2. O ubóstwie w Polsce - nieco historii
1.3. Badania nad ubóstwem w Polsce
1.4. Badania nad ubóstwem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

2. Definiowanie ubóstwa
2.1. Ubóstwo dochodowe i konsumpcyjne
2.2. Dochód ekwiwalentny
2.3. Wykluczenie społeczne
2.4. Ubóstwo wielowymiarowe
2.5. Deprywacja materialna i ubóstwo warunków życia

3. Linie ubóstwa i wskaźniki ubóstwa
3.1. Koszykowe linie ubóstwa (współpraca Piotr Kurowski)
3.2. Relatywne linie ubóstwa
3.3. Głębokość ubóstwa
3.4. Ubóstwo subiektywne
3.5. Trwałość ubóstwa

4. Tendencje w kształtowaniu się ubóstwa
4.1. Ubóstwo w okresie transformacji gospodarki
4.2. Poprawa przeciętnych dochodów ludności i warunków życia
4.3. Polska a inne kraje

5. Wydatki katastroficzne
5.1. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia
5.2. Ubóstwo mieszkaniowe (współpraca Piotr Kurowski)
5.3. Ubóstwo energetyczne (Piotr Kurowski)
5.4. Opłaty za usługi finansowe

6. Jakościowe badania nad ubóstwem
6.1. Monograficzne badania ludności ubogiej
6.2. Ubogi - bohater pozytywny czy negatywny?
6.3. Głos ubogich

7. Grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
7.1. Ubóstwo dzieci
7.2. Ubóstwo młodzieży
7.3. Ubóstwo ludzi młodych
7.4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami
7.5. Ubóstwo osób starszych

8. Korzystanie z pomocy społecznej
8.1. Podopieczni pomocy społecznej
8.2. Programy pomocy społecznej dla ludności ubogiej i wykluczonej

9. Determinanty ubóstwa i czynniki zagrożenia ubóstwem
9.1. Nierówności dochodowe, majątkowe i ubóstwo
9.2. Brak pracy, praca w szarej strefie, bezrobocie i bierność
9.3. Zróżnicowania terytorialne
9.4. Nierówności w zdrowiu

Wnioski
Posłowie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Table of Contents


195 stron, Format: 16.5x23.7cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019