ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

UŻYCIE SIŁY ZBROJNEJ MIĘDZY PAŃSTWAMI W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA ZWYCZAJOWEGO


KLECZKOWSKA A.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 47.29 Twoja cena  44,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego


Należy podkreślić, że problematyka wzajemnej relacji pomiędzy zespołami norm dopuszczających użycie siły zbrojnej w prawie międzynarodowym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) i międzynarodowego prawa zwyczajowego pozostaje niewątpliwie jednym z kluczowych zagadnień współczesnego ius ad bellum. Wbrew pozorom jest to kwestia daleka od jednoznaczności. Dlatego dokonany przez Agatę Kleczkowską wybór tematu podejmującego zagadnienia rekonstrukcji norm prawa zwyczajowego regulujących użycie siły między państwami trzeba uznać za adekwatny i ważny. (…) Należy założyć, że prezentowana książka będzie ważnym głosem w toczącej się debacie naukowej.

z recenzji dr. hab. Michała A. Kowalskiego

Problematyka, której dotyczy książka, jest bez wątpienia ważna praktycznie i zarazem kontrowersyjna w nauce prawa. Z tego choćby względu praca może stanowić w Polsce zauważalny głos w dyskusji o znaczeniu zwyczajowego prawa międzynarodowego i reglamentacji używania w nim siły zbrojnej.

z recenzji prof. dr. hab. Romana Kwietnia


Agata Kleczkowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2018) oraz Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (2016). Sprawozdawca w Oxford International Organizations. Autorka publikacji naukowych dotyczących użycia siły, statusu zbrojnych aktorów niepaństwowych i uznania międzynarodowego. W latach 2015-2017 odbyła aplikację adwokacką, w 2018 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Uwagi wstępne
1. Uwagi terminologiczne i językowe
1.1. Tłumaczenie Karty Narodów Zjednoczonych
1.2. Anticipatory self-defense, pre-emptive self-defense i preventive self-defense
1.3. Terminy: "interwencja humanitarna", "interwencja mająca na celu ochronę obywateli interweniującego", "interwencja na zaproszenie"
2. Argumenty prawne a argumenty polityczne
3. Użycie siły zbrojnej a aktorzy niepaństwowi
4. Metodologia pracy
5. Uzasadnienie doboru materiałów4

Rozdział II. Uwagi dotyczące międzynarodowego prawa zwyczajowego
1. Wstęp
2. Elementy normy prawa zwyczajowego
2.1. Praktyka
2.2. Opinio iuris
2.3. Wzajemne relacje między praktyką a opinio iuris
3. Rola organizacji międzynarodowych w formowaniu się prawa zwyczajowego
4. Relacje między prawem zwyczajowym a prawem traktatowym
4.1. Traktat jako forma kodyfikacji prawa zwyczajowego
4.2. Wpływ zawarcia traktatu na formowanie się prawa zwyczajowego
4.3. Modyfikacja normy traktatowej przez zwyczaj
4.4. Współistnienie norm prawa konwencyjnego i zwyczajowego
5. Formowanie się prawa zwyczajowego
6. Identyfikacja norm międzynarodowego prawa zwyczajowego
7. Znaczenie zachowania państw sprzecznego z obowiązującą normą prawa zwyczajowego

Rozdział III. Normy regulujące użycie siły w prawie międzynarodowym do 1945 r.
1. Użycie siły między państwami do 1945 r.
1.1. Prawo do wojny do 1919 r.
1.1.1. Koncepcja "wojny sprawiedliwej"
1.1.2. Prawo do wojny w XIX w.
1.1.3. Podsumowanie
1.2. Prawo do wojny po I wojnie światowej w aktach prawnych i dokumentach prawa międzynarodowego
1.2.1. Pakt Ligi Narodów
1.2.2. Pakt Brianda-Kellogga
1.2.3. Pakt Saavedry Lamasa
1.2.4. Pozostałe akty i dokumenty prawa międzynarodowego odnoszące się do prawa do wojny
1.2.4.1. Zakaz wojny w pracach Ligi Narodów
1.2.4.2. Traktat o wzajemnej pomocy
1.2.4.3. Protokół genewski
1.2.4.4. Traktaty z Locarno
1.2.4.5. Dwustronne umowy o nieagresji
1.2.4.6. Konwencja o prawach i obowiązkach państw i protokół dodatkowy
1.3. Przypadki użycia siły między 1919 a 1939 r.
1.4. Podsumowanie
2. Wprowadzenie zakazu użycia siły w art. 2 ust. 4 KNZ
2.1. Regulacja zakazu użycia siły w Karcie Narodów Zjednoczonych
2.1.1. Na drodze do powstania Karty Narodów Zjednoczonych
2.1.2. Formowanie się zakazu użycia siły w Karcie Narodów Zjednoczonych
2.1.3. Prawo do samoobrony
2.1.4. Inne normy pozwalające na użycie siły na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych
2.1.5. Podsumowanie
2.2. Dopuszczalność innych jednostronnych interwencji na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych
2.2.1. Interwencje podejmowane z przyczyn humanitarnych
2.2.2. Interwencja mająca na celu ochronę obywateli interweniującego
2.2.3. Interwencja na zaproszenie
2.2.4. Podsumowanie

Rozdział IV. Przypadki użycia siły uzasadniane samoobroną
1. Wstęp
2. Przypadki użycia siły uzasadniane samoobroną po uprzednim ataku zbrojnym przeprowadzonym przeciwko państwu
2.1. Interwencja Izraela, Wielkiej Brytanii i Francji w Egipcie (1956)
2.2. Interwencja USA w Libanie (1958)
2.3. Interwencja Wielkiej Brytanii w Jordanii (1958)
2.4. Interwencja Stanów Zjednoczonych po incydencie w Zatoce Tonkińskiej (1964)
2.5. Interwencje Portugalii w Zambii (1969)
2.6. Interwencja Stanów Zjednoczonych w sprawie statku Mayaguez (1975)
2.7. Interwencja Indii we wschodnim Pakistanie (1971)
2.8. Interwencja Wietnamu w Kambodży (1978-1979)
2.9. Interwencja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Afganistanie (1979)
2.10. Próba interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie (1980)
2.11. Interwencja Stanów Zjednoczonych w Iraku w związku z próbą zamachu na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George‘a Busha (1993)
3. Samoobrona wyprzedzająca
3.1. Interwencja Izraela w Zjednoczonej Republice Arabskiej (1967)
3.2. Atak Izraela na reaktor w Tammuz (1981)
3.3. Atak Izraela na reaktor w Al-Kibar (2007)
4. Interwencje mające na celu ochronę obywateli interweniującego
4.1. Interwencja Wielkiej Brytanii i Francji w Egipcie (1956)
4.2. Interwencja Izraela w Ugandzie (1976)
4.3. Interwencja Stanów Zjednoczonych w Libii (1986)
4.4. Interwencja Stanów Zjednoczonych w Panamie (1989)
4.5. Interwencja Rosji w Gruzji (2008)

Rozdział V. Przypadki użycia siły uzasadniane w inny sposób niż samoobroną
1. Wstęp
2. Kubański kryzys rakietowy (1962)
3. Interwencja Stanów Zjednoczonych w Dominikanie (1963)
4. Interwencje Turcji na Cyprze (1964, 1974)
5. Interwencja Belgii w Kongo (1964)
6. Interwencja Indonezji w Timorze Wschodnim (1975)
7. Interwencja Egiptu na Cyprze (1978)
8. Interwencja Tanzanii w Ugandzie (1979)
9. Interwencja Stanów Zjednoczonych w Grenadzie (1983)
10. Interwencja wojsk koalicji w Iraku (1991)
11. Interwencja Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w Kosowie (1999)
12. Interwencja koalicji państw pod przywództwem Stanów Zjednoczonych w Iraku (2003)
13. Interwencja Rosji na Ukrainie (2014)
14. Interwencje Stanów Zjednoczonych (2017) oraz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji (2018) w Syrii
15. Problematyka interwencji za zgodą państwa a stan prawa zwyczajowego
15.1. Forma wyrażenia zgody na użycie siły
15.2. Uprawnieni do wyrażenia zgody na interwencję w przypadku konfliktu wewnętrznego

Rozdział VI. Regulacja użycia siły w międzynarodowym prawie zwyczajowym
1. Zakaz użycia siły
2. Prawo do samoobrony
3. Kryteria konieczności i proporcjonalności jako przesłanki legalnego użycia siły
4. Interwencja mająca na celu ochronę obywateli interweniującego
5. Interwencja podejmowana ze względów humanitarnych. Doktryna "odpowiedzialności za ochronę"
6. Rezolucje organizacji międzynarodowych
7. Zgoda na interwencję
8. Użycie siły zbrojnej a państwa nieczłonkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych
9. Rekonstrukcja treści norm prawa zwyczajowego regulujących użycie siły zbrojnej

Wnioski
Bibliografia
Indeks osób


434 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019