ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

GOSPODARKA WOJENNA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1914-1918


KOŁODZIEJ E.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 33.75 Twoja cena  32,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim w latach 1914-1918


W wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1914–1915 na terenie Królestwa Polskiego i Galicji przemysł i rolnictwo poniosły znaczne straty. W 1915 roku wywieziono do Rosji wyposażenie wielu zakładów przemysłowych. Ewakuujące się oddziały rosyjskie niszczyły drogi i infrastrukturę kolejową. Wcześniej, w październiku 1914 roku, duże zniszczenia w Królestwie spowodowały wycofujące się z guberni zachodnich wojska niemieckie. Dobrowolna i przymusowa ewakuacja ludności cywilnej do Rosji objęła ok. 1 mln osób. Spośród 1,1 mln oficerów i żołnierzy zmobilizowanych na terenie Królestwa Polskiego do wojska carskiego większość także znalazła się w Rosji.

Zniszczenia w pierwszym roku wojny i wojenna gospodarka państw centralnych w Królestwie Polskim spowodowały, że w 1918 roku odłogiem leżało 4,5 mln ha ziemi uprawnej, a straty żywego inwentarza sięgały od 37 do 60%. Straty przemysłu polskiego tylko w 4% wynikały z działań wojennych; ogromną ich większość spowodowały działania wojskowych i cywilnych administracji: niemieckiej – 56%, austro-węgierskiej – 22% i rosyjskiej – 18%.

W związku z setną rocznicą Wielkiej Wojny (1914–1918) zainteresowanie badaczy jej dziejami przeżywa renesans. W Europie i świecie ukazuje się wiele opracowań, monografii i artykułów, głównie dotyczących kwestii wojskowych i politycznych I wojny światowej. Historycy pomijają natomiast zagadnienia natury gospodarczej. Podobnie jest w Polsce. Brak zainteresowania problematyką ekonomiczną nasi historycy tłumaczyli niedostateczną ilością źródeł, głównie archiwaliów, zniszczonych podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Autor recenzowanej książki udowodnił jednak, że wiele źródeł na tematy gospodarcze czasów Wielkiej Wojny zachowało się, chociaż ich odnalezienie wymagało dużego nakładu pracy.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Janusza Szczepańskiego


Edward Kołodziej (ur. 1940) – historyk i archiwista, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W latach 1999–2010 wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie historię okresu międzywojennego, zwłaszcza zagadnienia ruchu zawodowego, migracji ludności, dziejów Polonii, działalności polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej oraz historię gospodarczą. Autor i redaktor naukowy ponad 250 publikacji naukowych. W 2017 roku w Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazała się jego książka Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918–1939.


Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział I. Królestwo Polskie do roku 1914

Rozdział II. Organizowanie gospodarki wojennej w niektórych państwach

Rozdział III. Wpływ działań wojennych w roku 1914/1915 na życie gospodarcze Królestwa Polskiego
1. Przebieg działań wojennych na ziemiach polskich
2. Stan finansów Królestwa Polskiego
3. Położenie materialne ludności. Działalność charytatywna władz rosyjskich i polskich organizacji społecznych
4. Przemieszczenia ludności na terenach Królestwa i jej ewakuacja do Rosji
5. Straty gospodarki Królestwa Polskiego w okresie walk frontowych i ewakuacji wojsk rosyjskich

Rozdział IV. Królestwo Polskie pod okupacją Niemiec i Austro-Węgier w latach 1915-1918
1. Pierwsze dni nowych okupacji
2. Organizowanie i działalność okupacyjnych administracji
3. Tworzenie i rola samorządów
4. Polityka władz niemieckich i austro-węgierskich wobec gospodarki
Królestwa Polskiego
4.1. Przemysł, rzemiosło i handel
4.2. Rolnictwo
4.3. Banki i inne instytucje finansowe
4.4. Problem wyżywienia ludności.
Działalność organizacji charytatywnych
4.5. Rekrutowanie do Niemiec robotników rolnych i przemysłowych
4.6. Finanse i gospodarka Warszawy, Łodzi oraz innych miast

Rozdział V. Straty ziem polskich w latach I wojny światowej

Zakończenie
Źródła archiwalne i bibliografia
Spis tabel
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych


172 strony, Format: 16.5x25.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019