ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

TRANSPORT W ŚRÓDMIEŚCIU WARSZAWY W LATACH 1960–2015 PORÓWNANIE Z INNYMI MIASTAMI W EUROPIE


PECENIK P.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Transport w śródmieściu Warszawy w latach 1960–2015

Porównanie z innymi miastami w Europie


Książka przedstawia w aspekcie historycznym ewolucję systemu transportowego Śródmieścia Funkcjonalnego Warszawy w latach 1960–2015 opisanej w pięciu rozdziałach. Część szósta obejmuje wnioski końcowe i propozycje poprawy sytuacji transportowej.

Książka zawiera porównania z innymi miastami europejskimi aby wykazać analogie lub przeciwstawności w realizowanej polityce transportowej przez władze miast.

Odbiorcami książki są nie tylko studenci uczelni wyższych, ale także słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci i projektanci związani z problematyką transportu miejskiego.


Słowo wstępne                                 9
Od autora                                  . 13
Skróty                                    14
Część I
Wstęp 15
1. Wprowadzenie                               17
1.1. Geneza książki, jej cel i zakres                     . 20

Część II
Lata 1960–1970.
Tworzenie podstaw teorii obsługi transportowej Warszawy
23
2. Historia planowania transportu w latach 1960–1970               25
3. Koncepcja transportowa w latach 1960–1970                  27
3.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)               27
3.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)                 29
3.2.1. Tramwaje                           . 29
3.2.2. Autobusy                           . 30
3.2.3. Trolejbusy                           30
3.2.4. Metro                             31
3.2.5. Koleje dojazdowe                        31
3.3. Planowane inwestycje                         31
3.4. Zrealizowane inwestycje                        32
4. Wnioski odnoszące się do lat 1960–1970                    34
4.1. Model obsługi transportowej śródmieścia funkcjonalnego         . 36
4.2. Analiza porównawcza z miastami Europy Zachodniej           . 37
4.2.1. Paryż                             39
4.2.2. Lyon                             . 39
4.2.3. Reims                             40
4.2.4. Birmingham                          40

Część III
Lata 1971–1980.
Euforia projektowa i późniejsze refleksje
41
5. Kontekst historyczny lat 1971–1980                      43
6. Koncepcja transportowa w latach 1971–1980                  45
6.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)               45
6.1.1. Nowe tendencje w projektowaniu                 52
6.1.2. Koncepcja parkingowa                     . 56
6.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)                 58
6.2.1. Tramwaje                           . 58
6.2.2. Autobusy                           . 58
6.2.3. Trolejbusy                           59
6.2.4. Koleje dojazdowe                       . 59
6.2.5. Metro                             59
6.3. Planowane inwestycje                         59
6.4. Zrealizowane inwestycje                        60
7. Wnioski odnoszące się do lat 1971–1980                    61
7.1. Analiza porównawcza z miastami Europy Zachodniej           . 61
7.1.1. Paryż                             62
7.1.2. Reims                             63
7.1.3. Lyon                             . 64
7.1.4. Belgrad                            64
7.1.5. Amsterdam                          . 64
7.1.6. Monachium                          65
7.2. Wnioski                               65

Część IV
Lata 1981–1990.
Stagnacja i regresja ekonomiczna
67
8. Informacje o uwarunkowaniach zewnętrznych w latach 1981–1990        . 69
9. Koncepcja transportowa w latach 1981–1990                  69
9.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)               69
9.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)                . 72
9.2.1. Tramwaje i autobusy                      . 75
9.2.2. Metro                            . 75
9.2.3. Koleje dojazdowe                       . 81
9.3. Planowane inwestycje                         81
9.4. Zrealizowane inwestycje                        81
10. Wnioski odnoszące się do lat 1981–1990                   . 82
10.1. Analiza porównawcza z miastami Europy Zachodniej           82
10.1.1. Paryż                            . 83
10.1.2. Lyon                            . 85
10.1.3. Nantes                            85
10.1.4. Grenoble                           85
10.1.5. Hanower                           86

Część V
Lata 1991–2015.
Przekształcenia i niekonsekwencje decyzyjne
87
11. Początki transformacji ustrojowej                      . 89
12. Koncepcja transportowa w latach 1991–2015                 . 90
12.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)              . 90
12.1.1. Koncepcja parkingowa                     94
12.1.2. Transport rowerowy                      95
12.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)                96
12.2.1. Tramwaje                          . 97
12.2.2. Autobusy                          . 99
12.2.3. Metro                           . 100
12.2.4. Koleje dojazdowe                      . 101
12.3. Planowane inwestycje                        101
12.4. Zrealizowane inwestycje                       102
13. Wnioski odnoszące się do lat 1991–2015                   103
13.1. Analiza porównawcza z miastami Europy Zachodniej          . 103
13.1.1. Paryż                            103
13.1.2. Rejon Paryski (Banlieu Parisienne)               105
13.1.3. Lyon                            107
13.1.4. Communaute Urbaine de Strasbourg (CUS)           . 108
13.1.5. Londyn                           112
13.1.6. Sztokholm                         . 113

Część VI
Wnioski końcowe 115
14. Wnioski końcowe                             117
14.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)              119
14.1.1. System parkingowy                      121
14.1.2. Ruch rowerowy                       . 121
14.1.3. Ruch pieszy                         122
14.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)               . 123
14.2.1. Tramwaje                          124
14.2.2. Autobusy                          126
14.2.3. Metro                           . 127
14.2.4. Koleje dojazdowe                      . 127
14.2.5. Transport wodny                       128
15. Propozycje poprawy sytuacji                        129
15.1. Podsystem transportu indywidualnego (PTI)              129
15.1.1. System parkingowy                      132
15.1.2. Ruch rowerowy                       . 132
15.1.3. Ruch pieszy                         132
15.2. Podsystem transportu zbiorowego (PTZ)               . 134
15.2.1. Sieci tramwajowe                      . 135
15.2.2. Sieci autobusowe                       138
15.2.3. Sieci metra                         . 138
15.2.4. Sieć kolei dojazdowych                    139
15.2.5. Węzły przesiadkowe                     . 139

16. Podsumowanie                              145

Bibliografia                                 149
Spis ilustracji                                . 154
Spis tablic                                  157


158 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019