ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WSPÓŁPRACA POLICYJNA W UNII EUROPEJSKIEJ W WYMIARZE TRANSGRANICZNYM ASPEKTY POLITYCZNE I PRAWNE


GRUSZCZAK A.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2009, wydanie I

cena netto: 47.10 Twoja cena  44,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym

Aspekty polityczne i prawne


Książka dotyczy bardzo istotnej sfery integracji europejskiej. Od momentu powołania do życia Unii Europejskiej, z początkiem lat 90., problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego stała się jednym z formalnych elementów współpracy państw członkowskich. (...)

Autor stawia zasadnicze pytania wiążące sferę współpracy policyjnej szerzej, w zakresie spraw wewnętrznych, z procesami integracyjnymi w ramach Unii Europejskiej. Porusza istotne problemy teoretyczne i po skrupulatnej analizie dokonanej w kolejnych rozdziałach dąży do udzielenia na nie odpowiedzi w "Zakończeniu". Nie zapomina też o kontekście politycznym rozwoju współpracy w zakresie bezpieczenstwa wewmętrznego, łącząc omawianie kolejnych aktów prawnych i instytucjonalnych rozwiązań ze zmianami w sytuacji międzynarodowej.

(Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Stadtmuller)


Artur Gruszczak jest politologiem, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także funkcję koordynatora Forum "Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE" w Centrum Europejskim Natolin.


Rozdział l. Geneza i ewolucja współpracy policyjnej państw europejskich przed 1993 rokiem
1.1. Umiędzynarodowienie współpracy policji kryminalnych
1.2. Traktat Beneluksu
1.3. Europa Zachodnia w obliczu terroryzmu i narkomanii
l.4. Grupa TREVI
1.5. Rozwój współpracy antyterrorystycznej
1.6. "Węższa" współpraca policyjna jako forma kompensacji sieci międzynarodowych
1.7. Odrodzenie Grupy TREVI
1.8. W stronę Unii Europejskiej
1.9. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Strategiczne założenia transgranicznej współpracy policyjnej w Unii Europejskiej
2.1. III filar UE po Maastricht
2.2. Deklaracja z La Gomery
2.3. Plan Działania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
204. Plan Działania dotyczący realizacji postanowień Traktatu Amsterdamskiego
2.5. Agenda z Tampere
2.6. Program Haski
2.7. Grupa G6 jako międzyrządowy mechanizm koordynacji współpracy transgranicznej
2.8. Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej
2.9. Reforma traktatowa: od konstytucji do Traktatu Lizbońskiego
2.10. Propozycje Grupy Przyszłości
2.11. Uwagi końcowe

Rozdział 3. Podstawowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące transgraniczną współpracę policyjną
3.1. Współpraca policyjna jako element III filaru Unii Europejskiej
3.2. Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji
3.3. Decyzja ramowa w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
3.4. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji funkcjonariusza łącznikowego
3.5. Środki prawne dotyczące bezpieczeństwa zawodów sportowych o wymiarze międzynarodowym
3.6. Transgraniczna współpraca policyjna w zakresie wymiany informacji i danych wywiadowczych
3.7. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Transgraniczna współpraca policyjna na podstawie dorobku prawnego Schengen
4.1. Ogólne postanowienia dotyczące transgranicznej współpracy policyjnej
4.2. Przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych
4.3. Obserwacja transgraniczna
4.4. Pościg transgraniczny
4.5. Wymiana informacji
4.6. Funkcjonariusze łącznikowi
4.7. Dostawa niejawnie nadzorowana
4.8. Inicjatywy w sprawie usprawnienia współpracy policyjnej
4.9. Uwagi końcowe

Rozdział 5. Traktat z Prom jako nowatorska forma policyjnej współpracy transgranicznej
5.1. "Schengenizacja" współpracy transgranicznej
5.2. Podłoże i przesłanki zawarcia Traktatu z Prum
5.3. Główne postanowienia Traktatu oraz Porozumienia Wykonawczego
5.4. Reperkusje zawarcia Traktatu z Prum w świetle prawa UE
5.5. Włączenie niektórych postanowień Traktatu z Prom do prawa UE
5.6. Decyzja Rady w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej
5.7. Znaczenie włączenia przepisów Traktatu z Prum w ramy prawa Unii Europejskiej
5.8. Decyzja Rady w sprawie współpracy specjalnych jednostek interwencyjnych
5.9. Uwagi końcowe


284 strony,Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019