ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZESŁUCHANIE W POLSKIEJ ROZPRAWIE KARNEJ STUDIUM PRAGMALINGWISTYCZNE


SZYMKÓW-GAC M.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 42.69 Twoja cena  40,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przesłuchanie w polskiej rozprawie karnej

Studium pragmalingwistyczne


Przedstawiona publikacja stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poruszające problematykę przeprowadzania dowodu osobowego przed sądem w ujęciu pragmalingwistycznym.

Bogaty materiał egzemplifikacyjny - pochodzący z transkrypcji przesłuchań oskarżonych, świadków i biegłych - przeanalizowano nie tylko z zamysłem czerpania z założeń oraz instrumentarium pragmatyki językowej. Asumptem i jednocześnie tłem dla podjętych czynności badawczych stały się prymarnie dyrektywy wyrażone w Kodeksie postępowania karnego, a także modele przesłuchań wypracowane na kanwie psychologii sądowej. Autorka pracy poszukuje rozwiązania następującego problemu badawczego: czy pytania zadawane przesłuchiwanym na Sali rozpraw w rzeczywistości pełnią wyłącznie funkcje zapytywania i dopytywania?
A jeżeli tak nie jest, w jaki sposób osoby przesłuchujące - poprzez zadawanie pytań - oddziałują na werbalne i pozawerbalne zachowania interlokutorów przesłuchiwanych?


Wykaz skrótów
Od Autorki

Wprowadzenie
1. Założenia teoretyczno-metodologiczne
2. Cele badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Teren badań i warsztat opracowania materiału źródłowego
5. Charakterystyka próby badawczej i materiału źródłowego

Rozdział I. Proces karny w ujęciu doktrynalnym
1.1. Istota procesu karnego. Uwagi wstępne
1.1.1. Dualizm koncepcji procesu karnego
1.1.2. Rzetelność procesu karnego
1.1.3. Przedmiot procesu karnego
1.2. Konstrukcja procesu karnego
1.2.1. Postępowanie przygotowawcze
1.2.2. Postępowanie jurysdykcyjne w I instancji
1.2.3. Przebieg rozprawy karnej
1.3. Dowodzenie i dowody w procesie karnym
1.3.1. Czynności procesowe w przeprowadzaniu dowodu
1.3.2. Dowód w świetle założeń doktryny karnej
1.3.3. Klasyfikacja dowodów
1.3.4. Zakazy dowodowe

Rozdział II. Przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego sadowego: aspekt taktyczny i metodyczny
2.1. Taktyki przesłuchiwania w rozprawie karnej
2.2. Wyjaśnienia oskarżonego
2.2.1. Metodyka przesłuchania oskarżonego
2.3. Zeznania świadka
2.3.1. Metodyka przesłuchania świadka
2.4. Ustna opinia biegłego
2.4.1. Metodyka przesłuchania biegłego

Rozdział III. Pragmatyczne koncepcje komunikowania jako podstawa analizy przesłuchań
3.1. Istota, cechy i wybrane modele komunikowania
3.2. Interakcja werbalna w dyskursie
3.2.1. Typy kontaktów językowych
3.3. Działanie komunikacyjne w świetle teorii aktów mowy
3.4. Teoria implikatur i reguły konwersacyjne Paula H. Gricea
3.5. Strategie konwersacyjne w ujęciu gramatyki interakcyjnej

Rozdział IV. Pytanie jako językowe narzędzie przeprowadzania dowoduosobowego
4.1. Pytanie w świetle założeń teoretycznych
4.1.1. Pytanie w perspektywie podejścia gramatycznego
4.1.2. Pytanie w ujęciu logicznym
4.1.3. Pytanie w świetle pragmatyki językowej
4.2. Implicytna spójność dialogu a zawartość presupozycji w pytaniach
4.3. Zjawisko efektu dezinformacji w pytaniach
4.4. Pytania sugerujące odpowiedź

Rozdział V. Pragmatyczne funkcje pytań: przesłuchania w rozprawie karnej.
5.1. Funkcje pytań rozstrzygnięcia
5.1.1. Pytania rozstrzygnięcia jako pytania dyrektywy
5.1.2. Pytania rozstrzygnięcia jako pytania dopełnienia
5.1.3. Pytania rozstrzygnięcia jako pytania "hipotezy"
5.1.4. Pytania rozstrzygnięcia jako pytania dubitatywne
5.2. Funkcje pytań protokolarnych
5.2.1. Pytanie o przedmiot
5.2.2. Pytanie o osobę
5.2.3. Pytanie o cechę
5.2.4. Pytanie o dowodzenie znaczenia
5.2.5. Pytanie o przyczynę
5.2.6. Pytanie o ilość
5.3. Funkcje pytań presuponujących
5.3.1. Pytanie jako krytyka
5.3.2. Pytanie jako informacja
5.3.3. Pytanie "spinacz"

Wnioski końcowe
Bibliografia
Streszczenie
Summary


294 strony, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019