ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWO WYKROCZEŃ NOWELIZACJA W PRAKTYCE WYBRANYCH PROBLEMÓW


NOWICKA I. SADŁO-NOWAK A. ŁABUZ P. MICHALSKI M. RED.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo wykroczeń

Nowelizacja w praktyce wybranych problemów


Postępowanie w sprawach o wykroczenia określane jest jako prawnie uregulowana działalność organów procesowych i uczestników postępowania zmierzająca do realizacji materialnego prawa wykroczeń. Wykroczenia, chociaż wyodrębnione ze względu na niski stopień społecznej szkodliwości (materialną zawartość), stanowią zdecydowaną większość naruszających normy sankcjonowane zachowań, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Stąd niebagatelne – także ze społecznego punktu widzenia – znaczenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za popełnienie czynów godzących niejednokrotnie w bardzo istotne dobra chronione prawem, jak np. bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy stosunki pracy, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo i porządek na wszelkiego rodzaju imprezach masowych. Wskazany cel określa zadania i przedmiot postępowania. Osiągnięcie go i tym samym realizacja zadań nałożonych na postępowanie jest możliwa jedynie przy aktywnym, prawidłowym działaniu uczestnika tego postępowania, jakim jest organ uprawniony do ścigania wykroczeń. W założeniu ustawowym jest to organ, którego jednym z zadań jest zwalczanie i zapobieganie popełnianiu wykroczeń. Na prawidłową reakcję na popełnione wykroczenie składają się m.in. doświadczenie wynikające z praktyki, a także czytelność przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia. Oddana do Państwa rąk publikacja w podtytule nosi nazwę – „Nowelizacja w praktyce”, problemy w niej poruszane odnoszą się do zmian legislacyjnych, które wprowadzono w ostatnim czasie tak w materialnym, jak i procesowym prawie wykroczeń.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Nowe typy wykroczeń jako wynik implementacji do prawa krajowego dyrektyw Wspólnoty Europejskiej na przykładzie czynów stypizowanych w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczonych usług (dr Anna Kalisz)

Rozdział 2. Nowe wykroczenia w walce z tzw. "czyścicielami kamienic" (dr Bolesław Kurzępa)

Rozdział 3. Wykroczenia przeciwko zabytkom (Dominika Brulińska, Marta Dzieniszewska)

Rozdział 4. Budowa przepisów prawa wykroczeń na przykładzie treści art. 63 b k.w. (dr hab. Izabela Nowicka)

Rozdział 5. Żebractwo w świetle prawa i problemu społecznego jako element przestępczości zorganizowanej (dr Paweł Łabuz, dr Irena Malinowska, dr Mariusz Michalski)

Rozdział 6. Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dr Dorota Mocarska)

Rozdział 7. Wiodąca rola zasad procesu karnego w ukształtowaniu postępowania w sprawach o wykroczenia (dr Marcin Wielec)

Rozdział 8. Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie (dr Agnieszka Sadło-Nowak)

Rozdział 9. Anonimizacja danych adresowych - rozważania na gruncie procedury karnej i wykroczeniowej (dr Agnieszka Choromańska)

Rozdział 10. Tryb przyspieszony jako przesłanka szczególna zatrzymania sprawcy wykroczenia (Dorota Niewiarowska)

Rozdział 11. Gwarancje prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (dr Monika Porwisz)

Rozdział 12. Słów kilka na temat prawa do obrony na gruncie spraw wykroczeniowych (kom. Anna Chmiel)

Rozdział 13. Reakcja Policji na wykroczenia popełniane w trakcie uroczystości i zgromadzeń publicznych (dr Jarosław Struniawski)

Rozdział 14. Wybrane problemy prawa wykroczeń na przykładzie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (Adrian Lodowski)

Rozdział 15. Nowa czeska ustawa o wykroczeniach (prof. dr hab. Wojciech Radecki)

Rozdział 16. Rozwiązania prawne przyjęte w wybranych państwach europejskich, związane z postępowaniami w sprawach naruszeń wykrytych za pomocą urządzeń rejestrujących (Marcin Flieger)

Rozdział 17. Straż Łowiecka w służbie wykrywania i zwalczania wykroczeń łowieckich i leśnych (dr Anna Ewa Chodorowska, dr Joanna Magdalena Grabowska)

Rozdział 18. System kar w prawie wykroczeń (dr Agnieszka Sadło-Nowak)

Rozdział 19. Szczególny wymiar interwencji w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 65 kw. (dr Marcin Nowak)

Zakończenie
Bibliografia
Noty o redaktorach naukowych


282 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019