ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRAWNOKARNA OCHRONA DZIECKA PRZED SEKSUALNYM WYKORZYSTANIEM W CYBERPRZESTRZENI


SKÓRZEWSKA-AMBERG M.

wydawnictwo: POLTEXT , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 74.90 Twoja cena  71,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni


Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestrzeni. Ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości występowania pewnych zachowań, do których dochodzi w cyberprzestrzeni, a z kolei tam, gdzie taką możliwość przewiduje, zakres ochrony prawnej nie jest wystarczający. Publikacja całościowo i szczegółowo analizuje i omawia zagadnienie przestępstw seksualnego wykorzystania dziecka z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, przy czym autorka dokonuje dogłębnej oceny zakresu ochrony zapewnianej de lege lata dziecku przez polskie prawo karne w tym zakresie. Ponadto wskazuje rozwiązania de lege ferenda w obszarach, które jej zdaniem wymagają zmian.


Małgorzata Skórzewska-Amberg – doktor nauk prawnych, ukończyła Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier informatyk) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim karnoprawnych aspektów cyberprzestrzeni.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. CYBERPRZESTRZEŃ I CYBERPRZESTĘPSTWO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Komputery, sieci komputerowe, społeczeństwo informacyjne
1.3. Systemy komputerowe, informatyczne i teleinformatyczne
1.4. Dane komputerowe, dane informatyczne, dane cyfrowe, informacja cyfrowa
1.5. Cyberprzestrzeń - pojęcie informatyczne, prawne i społeczne
1.6. Zachowania w cyberprzestrzeni - efekt odhamowania online (online disinhibition effect) i efekt Proteusza (Proteus effect)
1.7. Cyberprzestępstwo - nowe przestępstwo czy przestępstwo w nowym środowisku
1.8. Podsumowanie

Rozdział II. PARAFILIE I ZABURZENIA PARAFILNE
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Definicje i kryteria diagnostyczne parafilii
2.3. Kryteria specyficzne wybranych parafilii
2.3.1. Ekshibicjonizm
2.3.2. Oglądactwo
2.3.3. Pedofilia
2.4. Podsumowanie

Rozdział III. SEKSUALNE WYKORZYSTANIE DZIECKA W CYBERPRZESTRZENI - WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Dziecko - zakres normatywny pojęcia
3.3. Pojęcie seksualnego wykorzystania dziecka
3.3.1. Rozwój definicji seksualnego wykorzystania dziecka
3.3.2. Kliniczne definicje seksualnego wykorzystania dziecka
3.3.3. Legalne definicje seksualnego wykorzystania dziecka w prawie ponadpaństwowym i obcym
3.4. Problemy terminologiczne
3.4.1. Zakres pojęcia seksualnego wykorzystania dziecka
3.4.2. Pedofilia i czyny pedofilne a seksualne wykorzystanie dziecka
3.5. Kategorie seksualnego wykorzystania dziecka
3.6. Fizyczne i psychiczne skutki seksualnego wykorzystania dziecka
3.7. Seksualne wykorzystanie dziecka w cyberprzestrzeni
3.7.1. Określenie pojęcia
3.7.2. Tło i skala zjawiska
3.8. Typologia i profil sprawców
3.9. Pedofilia sieciowa (pedofilia online)
3.10. Podsumowanie

Rozdział IV. OCHRONA DZIECKA PRZED SEKSUALNYM WYKORZYSTANIEM W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Rys historyczny
4.3. Konwencje przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych
4.4. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy
4.5. Konwencje Rady Europy
4.6. Instrumenty prawne Unii Europejskiej
4.7. Podsumowanie

Rozdział V. ZNAMIONA WSPÓLNE DLA PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM DZIECKA W POLSKIM KODEKSIE KARNYM
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Przedmiot ochrony
5.3. Wspólne znamiona określające naganną czynność seksualną
5.3.1. Obcowanie płciowe
5.3.2. Inne czynności seksualne
5.4. Czynności seksualne w cyberprzestrzeni
5.5. Podsumowanie

Rozdział VI. TYPY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI SEKSUALNYMI Z UDZIAŁEM DZIECKA W POLSKIM KODEKSIE KARNYM
6.1. Wprowadzenie
6.2. Czynności seksualne z udziałem dziecka w świetle art. 200 k.k
6.2.1. Unormowania del ege lata
6.2.2. Postulaty de lege ferenda
6.3. Czynności seksualne z dzieckiem penalizowane na podstawie art. 199 k.k
6.3.1. Unormowania de lege lata
6.3.2. Propozycje de lege ferenda
6.4. Czynności seksualne z udziałem dziecka w art. 198 k.k
6.5. Zgwałcenie dziecka w świetle art. 197 k.k
6.5.1. Obowiązujący stan prawny
6.5.2. Zgwałcenie w cyberprzestrzeni
6.5.3. Postulaty nowelizacyjne
6.6. Podsumowanie

Rozdział VII. PRZESTĘPSTWO NAGABYWANIA DZIECKA W CELACHSEKSUALNYCH (CHILD CYBERGROOMING)
7.1. Pojęcie i rodzaje groomingu
7.2. Cybergrooming (online grooming) - definicja pojęcia, typologia sprawców i modele zachowań
7.3. Definicje legalne
7.4. Kryminalizacja groomingu w polskim Kodeksie karnym de lege lata
7.5. Propozycje de lege ferenda
7.6. Podsumowanie

Rozdział VIII. ZJAWISKO I KRYMINALIZACJA PORNOGRAFII
8.1. Pornografia - próba określenia pojęcia
8.2. Pornografia z udziałem dziecka i wirtualna pornografia dziecięca- wprowadzenie do problematyki
8.3. Kryminalizacja przestępstw związanych z pornografią w polskim Kodeksie karnym de legę lata
8.3.1. Treści pornograficzne z udziałem małoletniego
8.3.2. Treści pornograficzne prezentowane małoletniemu
8.4. Propozycje de legę ferenda
8.5. Podsumowanie

Rozdział IX. INNE PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE NA SZKODĘ DZIECKA
9.1. Propagowanie i reklama czynów seksualnych z udziałem dziecka
9.1.1. Obowiązujący stan prawny
9.1.2. Postulaty nowelizacyjne
9.1.3. Podsumowanie
9.2. Wykorzystanie seksualne z użyciem wizerunku (image-based sexualabuse)
9.2.1. Pojęcie i skala zjawiska
9.2.2. Kryminalizacja wykorzystania seksualnego z użyciem wizerunku w polskim prawie karnym
9.2.3. Propozycje de lege ferenda
9.2.4. Podsumowanie

RozdziałX. WNIOSKI KOŃCOWE

Bibliografia
Wykazaktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Literatura


418 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019