ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

NOWE KIERUNKI W KRYMINOLOGII


DRZAZGA E. GRZYB M. RED.

wydawnictwo: SCHOLAR , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 47.10 Twoja cena  44,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowe kierunki w kryminologii


Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są napisane w sposób kompetentny, z wielką niekiedy znajomością rzeczy i z uwzględnieniem bogatej literatury światowej przedmiotu.

z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Krajewskiego


Wprowadzenie ( Edyta Drzazga, Magdalena Grzyb)

1. Abolicjonizm (Filip Duski)
1.1. Geneza kierunku. Wprowadzenie
1.2. Przedmiot badań
1.2.1. Metoda i zastosowania
1.3. Dyskusja
Bibliografia

2. Biologiczne i biosocjologiczne uwarunkowania przestępczości (Wojciech Zalewski)
2.1. Geneza kierunku. Wprowadzenie
2.2. Rys historyczny
2.3. Omówienie kierunku
2.3.1. Dziedziczenie
2.3.2. Badania adopcyjne
2.3.3. Konstytucja chromosomalna XYY
2.3.4. Mózg i OUN
2.3.5. Neuroprzekaźniki i hormony
2.3.6. Gender gap, czyli o biologicznych uwarunkowaniach różnic w poziomie przestępczości między płciami
2.3.7. Wybrane inne czynniki o podłożu biologicznym. Zatrucie środowiska i dieta a przestępczość
2.3.8. Biologiczne czynniki hamujące zachowania agresywne
2.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

3. Kryminologia feministyczna (Magdalena Grzyb)
3.1. Wprowadzenie i geneza kierunku
3.2. Metodologia i założenia teoretyczne
3.3. Omówienie kierunku
3.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

4. Kryminologia konfliktowa (Filip Duski)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Omówienie
4.2.1. Socjologia konfliktu
4.2.2. Klasyczna kryminologia konfliktowa
4.2.3. Kryminologia konfliktowa a kryminologia radykalna
4.2.4. Kryminologia konfliktowa po wydzieleniu się nurtu radykalnego
4.3. Dyskusja
Bibliografia

5. Kryminologia krytyczna (Witold Klaus)
5.1. Wprowadzenie i rys historyczny
5.2. Założenia aksjologiczne
5.3. Omówienie kierunku
5.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

6. Kryminologia kulturowa (Edyta Drzazga)
6.1. Wprowadzenie i rys historyczny
6.2. Przedmiot badań
6.2.1. Koncepcja kultury
6.2.2. Wizja natury człowieka
6.2.3. Przestępstwo
6.2.4. Metodologia
6.3. Omówienie badań
6.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

7. Kryminologiczne studia nad męskością (masculinity studies) (Magdalena Grzyb, Paweł Ostaszewski)
7.1. Wprowadzenie i rys historyczny
7.2. Założenia aksjologiczne
7.3. Omówienie kierunku
7.3.1. Przestępczość uliczna i gangi młodocianych
7.3.2. Przemoc domowa
7.3.3. Przemoc seksualna
7.3.4. Przestępstwa korporacyjne i "białych kołnierzyków"
7.4. Zakończenie
Bibliografia

8. Kryminologia narracyjna (Magdalena Grzyb)
8.1. Wprowadzenie
8.2. Geneza i założenia aksjologiczne
8.3. Omówienie kierunku
8.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

9. Kryminologia neoklasyczna oraz prawicowy realizm (Dagmara Woźniakowska- Fajst)
9.1. Wprowadzenie i geneza
9.2. Przedmiot badań
9.2.1. Miękki indeterminizm
9.2.2. Kontrola
9.3. Omówienie kierunku
9.3.1. Nurt neoklasyczny: zastosowanie teorii w praktyce
9.4. Dyskusja
Bibliografia

10. Postmodernizm w kryminologii (Edyta Drzazga)
10.1. Wprowadzenie i rys historyczny
10.2. Przedmiot badań
10.3. Omówienie kierunku
10.3.1. Teoria chaosu
10.3.2. Edgework
10.3.3. Semiotyczna psychoanaliza
10.4. Dyskusja i zakończenie
10.4.1. Dekonstrukcjonizm
10.4.2. Odrzucenie metanarracji
10.4.3. Idealizm
10.4.4. Przerost formy nad treścią
10.4.5. Pluralizm i relatywizm
10.4.6. Nieobecność postępowej praxis
10.4.7. Konserwatyzm
Bibliografia

11. Kryminologia publiczna (Paweł Ostaszewski)
11.1. Wprowadzenie
11.2. Założenia aksjologiczne i metodologiczne
11.3. Omówienie kierunku
11.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

12. Nauki o bezpieczeństwie (security studies) (Wojciech Filipkowski)
12.1. Wprowadzenie i rys historyczny
12.2. Przedmiot - założenia aksjologiczne
12.2.1. Bezpieczeństwo
12.2.2. Zagrożenie
12.2.3. Wyzwanie
12.2.4. Sekurytyzacja i desekurytyzacja
12.3. Omówienie kierunku
12.4. Dyskusja
Bibliografia

13. Kryminologia środowiskowa (Paweł Waszkiewicz)
13.1. Wprowadzenie
13.2. Przedmiot: definicja, teorie i ich elementy wspólne
13.3. Osiągnięcia kierunku vs ślepe uliczki
13.4. Dyskusja
Bibliografia

14. Zielona kryminologia (Edyta Drzazga)
14.1. Wprowadzenie i geneza
14.2. Przedmiot badań
14.3. Omówienie kierunku
14.4. Dyskusja i zakończenie
Bibliografia

Afiliacje autorów
Indeks osób


244 strony, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019