ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

KADRY I PŁACE 2019


JACEWICZ A. MAŁKOWSKA D.

wydawnictwo: ODDK , rok wydania 2019, wydanie XVIII

cena netto: 248.85 Twoja cena  236,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kadry i płace 2019

obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS


Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

 • omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,

 • szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,

 • bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,

 • konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu, jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

 
Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.
 
Autorki podpowiadają m.in.:

 • jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń;

 • jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;

 • jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;

 • jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

 
Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.
 
 
Najważniejsze nowości w wydaniu na 2019 r.:

 • od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:
  • podział akt pracowniczych na 4 części – A, B, C i D,
  • obowiązek przechowywania znacznie większej liczby dokumentów,
  • zmiany w zakresie zbieranej dokumentacji (szczególnie w zakresie dokumentacji czasu pracy),
  • elektronizacja dokumentacji pracowniczej – ścisłe wymogi przejścia z wersji papierowej oraz określone zasady przechowywania wersji elektronicznej,
  • możliwość skrócenia okresu przechowywania akt – ale w zamian bardzo poważne obowiązki względem ZUS;
 • pracownicze plany kapitałowe:
  • szereg obowiązków dla pracodawców, w tym m.in. konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,
  • obowiązkowe, automatyczne zapisywanie osób zatrudnionych do PPK,
  • wpłaty na PPK;
 • konsekwencje wprowadzenia RODO – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nowe dokumenty;
 • konieczność dołączania nowych dokumentów do świadectwa pracy;
 • zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RSA, nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA;
 • zmiany w terminach i zasadach przekazywania informacji do urzędu skarbowego, nowe druki PIT;
 • zeznanie podatkowe sporządzane przez Krajową Administrację Skarbową – nowe zasady;
 •  konsekwencje umożliwienia zleceniobiorcom przystępowania do związków zawodowych;
 • nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą;
 • nowa kwota odpisu na ZFŚS.

Rozdział 1. Nawiązanie stosunku pracy.
Rozdział 2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Rozdział 3. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń.
Rozdział 4. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
Rozdział 5. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom.
Rozdział 6. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego.
Rozdział 7. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę.
Rozdział 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
Rozdział 9. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.


612 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019