ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA OSOBY FIZYCZNEJ PRAKTYCZNY KOMENTARZ


ŚLEDZIKOWSKI M. DUBIS W. ŁUSZPAK-ZAJĄC A. SZAREK T. ZAJĄC W. RED,

wydawnictwo: ODDK , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 226.80 Twoja cena  215,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Praktyczny komentarz


Jednym z obszarów wiążących się z najwyższym stopniem ryzyka dla przedsiębiorców indywidualnych jest sukcesja – przekazanie przedsiębiorstwa następcom.
Co się stanie, gdy zabraknie właściciela jednoosobowej firmy? Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci.

Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach prawa, w tym m.in.: Kodeksie pracy, prawie cywilnym, prawie podatkowym.
Ten praktyczny komentarz skierowany jest zarówno do osób, które z zagadnieniami zmiany pokoleniowej już spotykają się w praktyce, jak również i do tych, które w najbliższej przyszłości mogą stanąć przed koniecznością przekazania firmy następcom czy choćby podjęcia współpracy z zarządcą sukcesyjnym.

W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;

  • funkcjonowanie zarządu sukcesyjnego – szczegółowe omówienie poszczególnych problemów związanych z jego ustanowieniem, zakresem obowiązków i czynności podejmowanych przez zarządcę, zasadami ponoszenia odpowiedzialności, po sprawy związane z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego;

  • kontynuacja zawartych umów cywilnoprawnych;

  • kontynuacja stosunków pracowniczych po śmierci pracodawcy;

  • pozycja i prawa małżonka zmarłego przedsiębiorcy;

  • sukcesja stosunków z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, korzystanie z numeru NIP przedsiębiorstwa w spadku, obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe przedsiębiorstwa w spadku;

  • konsekwencje po śmierci przedsiębiorcy w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. kontynuacja rozliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, karcie podatkowej), sukcesja w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym, a także w pozostałych podatkach;

  • powoływanie prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwość sprawowania zarządu sukcesyjnego przez prokurenta;

  • zarząd sukcesyjny a postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich następców, a także do adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1
Przedsiębiorstwo w spadku
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku - definicja legalna
1.3. Firma przedsiębiorstwa w spadku
1.4. Wielość przedsiębiorstw jednego przedsiębiorcy a przedsiębiorstwo w spadku
1.5. Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku
1.6. Sytuacja prawna małżonka zmarłego przedsiębiorcy, posiadającego udział w przedsiębiorstwie
1.7. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wspólnego prawa - pozostałe przypadki
1.8. Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w spadku
1.9. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku
1.10. Uprawnienia przysługujące właścicielom przedsiębiorstwa w spadku
i ich stosunek względem zarządcy sukcesyjnego

Rozdział 2
Istota zarządu sukcesyjnego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
2.3. Zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
2.4. Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku
Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego
2.5. Śmierć wspólnika spółki cywilnej a zarząd sukcesyjny
2.6. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę przez niego tego statusu
2.7. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Rozdział 3
Zarządca sukcesyjny - kwestie proceduralne
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zdolność sądowa i procesowa zarządcy sukcesyjnego
3.3. Zakres czynności podejmowanych przez zarządcę sukcesyjnego
3.4. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego
3.5. Pozostałe zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Rozdział 4
Kontynuacja stosunków umownych z zakresu prawa cywilnego
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kontynuacja stosunków umownych z zakresu prawa cywilnego - nowe regulacje
4.3. Kontynuacja umownych stosunków prywatnoprawnych a podejmowanie czynności zachowawczych
4.4. Kontynuacja szczególnych stosunków umownych z zakresu prawa cywilnego

Rozdział 5
Kontynuacja stosunków pracowniczych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy
5.3. Ustanowienie zarządu po śmierci pracodawcy
5.4. Rozwiązanie umów o pracę na czas określony
5.5. Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy
5.6. Możliwość powrotu do pracy pracowników po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego

Rozdział 6
Pozycja małżonka zmarłego przedsiębiorcy
6.1. Wprowadzenie
6.2. Małżonek przedsiębiorcy właścicielem przedsiębiorstwa w spadku
6.3. Zarząd przez małżonka przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego
6.4. Uprawnienia małżonka po powołaniu zarządcy sukcesyjnego
6.5. Stosowanie przepisów do pozostałych współwłaścicieli

Rozdział 7
Instytucja prokury dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
7.1. Wprowadzenie
7.2. Powołanie prokurenta przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną
7.3. Zakres prokury udzielonej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną
7.4. Rodzaje prokury. Prokura samoistna, łączna i oddziałowa
7.5. Możliwość sprawowania zarządu sukcesyjnego przez prokurenta
7.6. Zasady publikowania w CEIDG informacji o prokurentach
7.7. Odwołanie. Wygaśnięcie prokury

Rozdział 8
Zarząd sukcesyjny a postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zakaz ustanowienia zarządu sukcesyjnego po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy
8.3. Śmierć dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości
8.4. Termin oraz legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
8.5. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
8.6. Podstawy ogłoszenia upadłości
8.7. Skład masy upadłości i ogłoszenie upadłości w czasie zarządu sukcesyjnego
8.8. Postępowanie restrukturyzacyjne

Rozdział 9
Sukcesja stosunków z zakresu prawa podatkowego
9.1. Wprowadzenie
9.2. Przedsiębiorstwo w spadku jako podmiot prawa podatkowego
9.3. Status zarządcy sukcesyjnego na gruncie prawno-podatkowym
9.4. Zasady sukcesji podatkowej
9.5. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane
z działalnością przedsiębiorstwa w spadku
9.6. Korzystanie z numeru NIP przez przedsiębiorstwo w spadku
9.7. Obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe przedsiębiorstwa w spadku
9.8. Postępowania podatkowe w toku
9.9. Sukcesja w podatku dochodowym od osób fizycznych
9.10. Sukcesja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
9.11. Kontynuacja rozliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
9.12. Kontynuacja rozliczeń przy karcie podatkowej
9.13. Sukcesja w podatku od towarów i usług
9.14. Sukcesja w podatku akcyzowym
9.15. Sukcesja w podatku od gier hazardowych
9.16. Sukcesja w pozostałych podatkach
9.17. Nowe zwolnienie w podatku od spadków i darowizn

Rozdział 10
Sukcesja stosunków administracyjnych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zakres wyłączeń
10.3. Przesłanki zachowania bytu prawnego decyzji związanej z przedsiębiorstwem
10.4. Promesa decyzji związanej z przedsiębiorstwem
10.5. Wpis do rejestru działalności regulowanej
10.6. Postępowania administracyjne po śmierci
10.7. Postępowania sądowoadministracyjne po śmierci przedsiębiorcy
10.8. Postępowanie egzekucyjne w administracji
Bibliografia

Aneks
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Wyciąg najważniejszych zmian dokonanych na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej w innych aktach prawnych


192 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019