ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA MARKETINGOWA PRAKTYCZNE TECHNIKI Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY DANYCH I NARZĘDZI EXCELA


WINSTON W.L.

wydawnictwo: ONE PRESS , rok wydania 2019, wydanie I

cena netto: 90.60 Twoja cena  86,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza marketingowa

Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzędzi Excela

Specjaliści w dziedzinie marketingu coraz częściej sięgają po wyrafinowane metody analizy. Obecnie firmy są zalewane ogromną ilością danych - skorzystanie z płynącej z nich wiedzy jest znakomitą szansą na poprawę kondycji przedsiębiorstwa. W tym celu trzeba dane zebrać, przetworzyć i poddać analizie. Potrzebne więc są narzędzia, najlepiej proste w użytkowaniu i powszechnie znane. Takim właśnie narzędziem jest arkusz kalkulacyjny MS Excel - potężna i wszechstronna aplikacja, dzięki której nawet bez specjalistycznej wiedzy można wykonać profesjonalną analizę marketingową i zdobyć mnóstwo przydatnych informacji.

Ta książka powstała na bazie autorskiego kursu analizy marketingowej dla słuchaczy studiów MBA. Pokazuje, jak wykorzystywać Excela do modelowania danych i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do kreowania skutecznego marketingu w firmie. Niemal wszystkie pojęcia wyjaśniono na przykładach, a sposób wykonania ćwiczeń pokazano krok po kroku. Do książki dołączono pliki z danymi i rozwiązaniami zadań. Dowiesz się, jak przetwarzać dane za pomocą wykresów, wyznaczać krzywe popytu, prowadzić analizę skupień w segmentach rynku oraz tworzyć indywidualne modele danych i prognozować wpływ akcji marketingowych na wzrost sprzedaży. Oznacza to, że aby zdobyć umiejętności analizy marketingowej, potrzebujesz tylko tego podręcznika i Excela!

W tej książce między innymi:

analiza danych marketingowych
opracowywanie strategii najbardziej zyskownych wycen
wykorzystywanie narzędzi prognostycznych
analiza łączona i analiza wyborów dyskretnych
pomiar skuteczności wydatków na reklamę
analiza danych z mediów społecznościowych
Wyrafinowane analizy biznesowe? Potrzebujesz tylko Excela!

Wayne Winston jest utytułowanym i wielokrotnie nagradzanym wykładowcą akademickim z ogromnym doświadczeniem. Napisał 25 artykułów i kilkanaście książek. Wykładał modelowanie danych za pomocą Excela, a także doradzał wielu różnym instytucjom, między innymi US Army, US Navy, Broadcom, Cisco, Intel, Pfizer, Eli Lilly, Ford, GM, PWC, Microsoft, IAC, Deloitte Consulting, Booz Allen Hamilton, QAS, eBay, Dallas Mavericks i New York Knicks.

O autorze 15
O korektorze merytorycznym 15
Podziękowania 16
Wprowadzenie 17

CZĘŚĆ I. PRZETWARZANIE DANYCH MARKETINGOWYCH W EXCELU 23

Rozdział 1. Żonglowanie danymi marketingowymi za pomocą tabel przestawnych 25

Analiza sprzedaży w sklepach Buduj z nami 25
Analiza sprzedaży w cukierni Słodka Chwila 34
Analiza zależności sprzedaży od cech demograficznych 40
Pobieranie danych z tabeli przestawnej za pomocą funkcji WEŹDANETABELI 44
Podsumowanie 45
Ćwiczenia 45

Rozdział 2. Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą wykresów Excela 47

Wykres kombi 48
Upiększanie wykresu kolumnowego za pomocą obrazu produktu 50
Dodawanie do wykresu etykiet i tabeli danych 52
Ilustrowanie wyników ankiety za pomocą wykresu przestawnego 53
Tworzenie wykresów automatycznie się aktualizujących po dodaniu nowych danych 56
Tworzenie wykresów z dynamicznymi elementami 57
Tworzenie miesięcznych rankingów sprzedawców 59
Kontrolowanie danych na wykresie za pomocą pól wyboru 61
Wyświetlanie wielu serii danych za pomocą miniaturowych wykresów 63
Tworzenie tygodniowych raportów sprzedaży z użyciem funkcji WEŹDANETABELI 66
Podsumowanie 69
Ćwiczenia 70

Rozdział 3. Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą funkcji Excela 71

Prezentowanie danych za pomocą histogramów 72
Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą funkcji statystycznych 76
Podsumowanie 88
Ćwiczenia 89

CZĘŚĆ II. WYCENIANIE 91

Rozdział 4. Wyznaczanie krzywej popytu i optymalizacja ceny za pomocą dodatku Solver 93

Wyznaczanie liniowej i potęgowej krzywej popytu 93
Optymalizacja ceny za pomocą dodatku Solver 97
Wycenianie na podstawie subiektywnej krzywej popytu 102
Wycenianie kilku produktów za pomocą dodatku SolverTable 105
Podsumowanie 109
Ćwiczenia 109

Rozdział 5. Sprzedaż wiązana 111

Po co wiązać produkty? 111
Określanie metodą ewolucyjną optymalnych cen w sprzedaży wiązanej 114
Podsumowanie 120
Ćwiczenia 121

Rozdział 6. Strategia cen nieliniowych 125

Krzywa popytu a gotowość do zapłaty 126
Maksymalizacja zysku w strategii cen nieliniowych 127
Podsumowanie 132
Ćwiczenia 132

Rozdział 7. Strategia śmietanki cenowej 135

Obniżanie cen w miarę upływu czasu 135
Po co są wyprzedaże? 138
Podsumowanie 141
Ćwiczenia 141

Rozdział 8. Zarządzanie przychodem 143

Szacowanie popytu i segmentacja klientów 144
Działanie w warunkach niepewności 149
Przeceny 151
Podsumowanie 154
Ćwiczenia 154

CZĘŚĆ III. PROGNOZOWANIE 157

Rozdział 9. Regresja liniowa i korelacja 159

Regresja liniowa 159
Analizowanie zależności liniowych za pomocą współczynnika korelacji 166
Podsumowanie 170
Ćwiczenia 170

Rozdział 10. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem regresji wielorakiej 173

Wprowadzenie do regresji wielorakiej 174
Analiza regresji za pomocą dodatku Analysis ToolPak 175
Interpretacja wyników regresji 177
Niezależne zmienne jakościowe w regresji 181
Modelowanie nieliniowości i interakcji 186
Sprawdzanie poprawności założeń w regresji wielorakiej 189
Wielokrotna współliniowość 196
Weryfikacja analizy regresji 198
Podsumowanie 200
Ćwiczenia 201

Rozdział 11. Prognozowanie z uwzględnieniem przypadków szczególnych 203

Zbudowanie podstawowego modelu 203
Podsumowanie 211
Ćwiczenia 212

Rozdział 12. Modelowanie trendów i sezonowości sprzedaży 213

Wygładzanie danych i eliminowanie sezonowości za pomocą średniej ruchomej 213
Model addytywny z trendami i sezonowością 215
Model multiplikatywny z trendami i sezonowością 217
Podsumowanie 220
Ćwiczenia 221

Rozdział 13. Prognozowanie sprzedaży metodą proporcji średnich ruchomych 223

Metoda średnich ruchomych 223
Metoda proporcji średnich ruchomych i dane miesięczne 226
Podsumowanie 226
Ćwiczenia 226

Rozdział 14. Metoda Wintersa 227

Definicje parametrów w metodzie Wintersa 227
Inicjalizacja metody Wintersa 228
Określenie parametrów wygładzających 229
Prognozowanie wartości 231
Średni bezwzględny błąd procentowy 232
Podsumowanie 232
Ćwiczenia 233

Rozdział 15. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem sieci neuronowych 235

Regresja i sieci neuronowe 235
Zastosowania sieci neuronowych 236
Prognozowanie sprzedaży za pomocą sieci neuronowej 238
Prognozowanie liczby mil lotniczych za pomocą sieci neuronowej 243
Podsumowanie 243
Ćwiczenia 244

CZĘŚĆ IV. CZEGO CHCĄ KLIENCI? 245

Rozdział 16. Analiza łączona 247

Produkty, atrybuty i poziomy 247
Pełna analiza łączona 249
Tworzenie profili produktów za pomocą dodatku Solver 255
Utworzenie symulatora rynku 258
Inne formy analizy łączonej 261
Podsumowanie 262
Ćwiczenia 262

Rozdział 17. Regresja logistyczna 265

Dlaczego regresja logistyczna jest ważna? 266
Model regresji logistycznej 268
Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa w regresji logistycznej 269
Formułowanie i testowanie hipotez w regresji logistycznej za pomocą dodatku StatTools 272
Regresja logistyczna i dane statystyczne 276
Podsumowanie 277
Ćwiczenia 278

Rozdział 18. Analiza wyborów dyskretnych 281

Teoria użyteczności losowej 282
Analiza dyskretnych wyborów rodzajów czekolady 283
Analiza wyborów dyskretnych z uwzględnieniem ceny produktu i wartości marki 286
Dynamiczne zmiany cen w analizie wyborów dyskretnych 292
Założenie niezależności od alternatyw nieistotnych 293
Wybory dyskretne i elastyczność ceny 294
Podsumowanie 295
Ćwiczenia 296

CZĘŚĆ V. WARTOŚĆ KLIENTA 301

Rozdział 19. Wyznaczanie życiowej wartości klienta 303

Podstawowy szablon wartości klienta 303
Analizowanie wrażliwości modelu za pomocą tabeli dwukierunkowej 305
Formuła mnożnika wartości klienta 306
Zmienne zyski 307
Wartość klienta - przypadek DirecTV 308
Szacowanie prawdopodobieństwa, że klient jest wciąż aktywny 309
Rozszerzenie podstawowego modelu wartości życiowej klienta 309
Podsumowanie 310
Ćwiczenia 310

Rozdział 20. Wyznaczanie wartości przedsięwzięcia na podstawie wartości klienta 313

Podręcznik wyceniania przedsięwzięcia 313
Wycenianie przedsięwzięcia na podstawie wartości klienta 314
Ocenianie wrażliwości modelu za pomocą tabeli jednokierunkowej 317
Określanie rynkowej wartości firmy na podstawie wartości klienta 318
Podsumowanie 318
Ćwiczenia 318

Rozdział 21. Wartość klienta, symulacja Monte Carlo i podejmowanie decyzji marketingowych 321

Określanie wartości klienta za pomocą łańcucha Markova 321
Prognozowanie powodzenia akcji marketingowej za pomocą symulacji Monte Carlo 326
Podsumowanie 331
Ćwiczenia 331

Rozdział 22. Lokowanie zasobów marketingowych w utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 335

Modelowanie wydatków na utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 336
Podstawowy model optymalizacji wydatków na utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 338
Ulepszenie podstawowego modelu 339
Podsumowanie 341
Ćwiczenia 342

CZĘŚĆ VI. SEGMENTACJA RYNKU 345

Rozdział 23. Analiza skupień 347

Grupowanie miast 348
Segmentacja rynku w analizie łączonej 354
Podsumowanie 358
Ćwiczenia 358

Rozdział 24. Filtrowanie zespołowe 359

Filtrowanie zespołowe według użytkownika 359
Filtrowanie zespołowe według elementu 363
Porównanie filtrowania zespołowego według elementu i według użytkownika 365
Konkurs Netfliksa 366
Podsumowanie 366
Ćwiczenia 366

Rozdział 25. Segmentacja rynku z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego 369

Drzewa decyzyjne 369
Budowanie drzewa decyzyjnego 370
Przycinanie drzewa i metoda CART 374
Podsumowanie 375
Ćwiczenia 375

CZĘŚĆ VII. PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY NOWEGO PRODUKTU 377

Rozdział 26. Prognozowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą krzywej S 379

Interpretacja krzywej S 379
Dopasowywanie krzywej Pearla 381
Uwzględnianie sezonowości w dopasowywaniu krzywej S 383
Dopasowywanie krzywej Gompertza 384
Porównanie krzywych Pearla i Gompertza 387
Podsumowanie 388
Ćwiczenia 388

Rozdział 27. Model dyfuzji Bassa 391

Wprowadzenie do modelu Bassa 391
Dopasowywanie modelu Bassa 392
Prognozowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą modelu Bassa 394
Urealnienie danych o zamiarach klientów 397
Symulowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą modelu Bassa 398
Modyfikacje modelu Bassa 399
Podsumowanie 400
Ćwiczenia 401

Rozdział 28. Prognozowanie okresu sprzedaży produktu z wykorzystaniem zasady kopernikańskiej 403

Zasada kopernikańska 403
Szacowanie pozostałego czasu życia produktu 405
Podsumowanie 405
Ćwiczenia 406

CZĘŚĆ VIII. SPRZEDAŻ DETALICZNA 407

Rozdział 29. Analiza koszyka zakupów i winda sprzedażowa 409

Wyliczanie windy sprzedażowej dwóch produktów 409
Wyliczanie trzykierunkowej windy sprzedażowej 413
Rozwiane mity o eksploracji danych 416
Optymalizacja rozmieszczenia produktów na podstawie wartości windy sprzedażowej 416
Podsumowanie 419
Ćwiczenia 419

Rozdział 30. Analiza RFM i optymalizacja bezpośrednich kampanii wysyłkowych 421

Analiza RFM 421
Historia udanego zastosowania analizy RFM 427
Optymalizacja bezpośrednich kampanii wysyłkowych za pomocą dodatku Solver 427
Podsumowanie 428
Ćwiczenia 429

Rozdział 31. Model SCAN*PRO i jego odmiany 431

Wprowadzenie do modelu SCAN*PRO 431
Modelowanie sprzedaży batoników 432
Prognozowanie sprzedaży oprogramowania 434
Podsumowanie 439
Ćwiczenia 439

Rozdział 32. Optymalizacja przestrzeni na półkach i zasobów sprzedażowych 441

Określenie zależności pomiędzy akcjami marketingowymi a sprzedażą 441
Modelowanie zależności wyników sprzedaży od aktywności przedstawicieli handlowych 442
Optymalizacja aktywności handlowej 446
Określanie przestrzeni na półkach w supermarkecie przy użyciu krzywej Gompertza 449
Podsumowanie 449
Ćwiczenia 450

Rozdział 33. Prognozowanie sprzedaży na podstawie kilku punktów danych 451

Prognozowanie przychodu z filmu 451
Modyfikacja modelu w celu podniesienia dokładności prognozy 453
Prognozowanie przychodu na podstawie danych z trzech tygodni 455
Podsumowanie 457
Ćwiczenia 457

CZĘŚĆ IX. REKLAMA 459

Rozdział 34. Ocena skuteczności wydatków na reklamę 461

Model Adstock 461
Inny model oceny skuteczności wydatków na reklamę 464
Optymalizacja wydatków na reklamę: kampanie pulsujące i ciągłe 466
Podsumowanie 469
Ćwiczenia 469

Rozdział 35. Modele wyboru mediów reklamowych 471

Liniowy model wyboru mediów 472
Upusty ilościowe 474
Wybór mediów przy użyciu metody Monte Carlo 476
Podsumowanie 480
Ćwiczenia 480

Rozdział 36. Reklamy PPC w Internecie 483

Definicja reklamy PPC 483
Modelowanie zysków z reklam PPC 485
Aukcje Google Ads 486
Optymalizacja stawki za kliknięcie przy użyciu symulatora 489
Podsumowanie 489
Ćwiczenia 490

CZĘŚĆ X. NARZĘDZIA DO BADANIA RYNKU 491

Rozdział 37. Analiza głównych składowych 493

Definicja analizy głównych składowych 493
Kombinacja liniowa, wariancja i kowariancja 494
Szczegóły analizy głównych składowych 500
Inne zastosowania analizy głównych składowych 506
Podsumowanie 507
Ćwiczenia 508

Rozdział 38. Skalowanie wielowymiarowe 509

Dane o podobieństwie produktów 509
Skalowanie wielowymiarowe odległości między miastami 510
Skalowanie wielowymiarowe danych o produktach śniadaniowych 515
Określenie idealnego punktu 518
Podsumowanie 522
Ćwiczenia 522

Rozdział 39. Algorytmy klasyfikacyjne: naiwny klasyfikator Bayesa i analiza dyskryminacyjna 525

Prawdopodobieństwo warunkowe 526
Twierdzenie Bayesa 527
Naiwny klasyfikator Bayesa 529
Liniowa analiza dyskryminacyjna 534
Weryfikacja modelu 538
Niezwykłe zalety klasyfikatora Bayesa 538
Podsumowanie 539
Ćwiczenia 539

Rozdział 40. Jednoczynnikowa analiza wariancji 541

Sprawdzanie, czy średnie grupowe się różnią 542
Przykład jednoczynnikowej analizy wariancji 542
Rola wariancji w analizie jednoczynnikowej 544
Prognozowanie danych z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji 545
Kontrasty 546
Podsumowanie 548
Ćwiczenia 549

Rozdział 41. Dwuczynnikowa analiza wariancji 551

Wprowadzenie do dwuczynnikowej analizy wariancji 551
Dwuczynnikowa analiza wariancji bez powtórzeń 552
Dwuczynnikowa analiza wariancji z powtórzeniami 554
Podsumowanie 558
Ćwiczenia 559

CZĘŚĆ XI. INTERNET I MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY 561

Rozdział 42. Sieci 563

Ocena ważności węzła 563
Ocena ważności połączenia 567
Opis struktury sieci 567
Sieci losowe i regularne 571
Bogaci są coraz bogatsi 574
Serwis Klout 576
Podsumowanie 577
Ćwiczenia 577

Rozdział 43. Matematyka w punktach przełomowych 579

Zarażanie sieci 579
Model Bassa a punkt przełomowy 582
Podsumowanie 586
Ćwiczenia 587

Rozdział 44. Marketing wirusowy 589

Model Wattsa 590
Bardziej zaawansowany model marketingu wirusowego 591
Podsumowanie 595
Ćwiczenia 595

Rozdział 45. Eksploracja tekstu 597

Stosowane pojęcia 598
Strukturyzacja tekstu 598
Eksploracja tekstu w praktyce 601
Podsumowanie 604
Ćwiczenia 604
Skorowidz 607

616 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020