ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POTENCJAŁ INNOWACYJNY SEKTORA PUBLICZNEGO Z PERSPEKTYWY POLSKI


OLEKSIUK A.

wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 58.80 Twoja cena  55,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Potencjał innowacyjny sektora publicznego z perspektywy Polski

Przejawy, wyzwania, szanse

Książka odnosi się do problematyki innowacji i innowacyjności sektora publicznego. Główne wątki poruszane w pracy dotyczą działań innowacyjnych sektora publicznego, barier dla rozwoju innowacji w tym sektorze, sztucznej inteligencji, liderów innowacji w sektorze publicznym. Poruszono w opracowaniu także problematykę crowdsourcingu, otwartych innowacji itp. Ważnym zagadnieniem są postawy proinnowacyjne pracowników sektora publicznego.

Wstęp

Rozdział 1. Uwagi do problematyki innowacji – wybrane definicje i koncepcje

1.1. Innowacje i innowacyjność jako współczesne kategorie ekonomiczne
1.2. Innowacje w sektorze publicznym – dominujące aspekty i bariery
1.3. Inwestycje publiczne w zakresie działalności innowacyjnej w Polsce

Rozdział 2. Siły napędowe innowacji w sektorze publicznym
 
2.1. Innowacje napędzane pomysłami, popytem i przedsiębiorczością
2.2. Liderzy innowacji i sztuczna inteligencja – droga ku przyszłości
2.3. Sektor publiczny w świetle koncepcji outsourcingu
2.4. Innowacje na szczeblu lokalnym w kontekście otwartości na zmiany, w tym na wyzwania klimatyczne
2.5. Sektor publiczny jako siła napędowa innowacji w branży farmaceutycznej

Rozdział 3. Zastosowanie technologii internetowych w sektorze publicznym

3.1. Rozwój technologii w sektorze publicznym
3.2. Sieci wymiany wiedzy, crowdsourcing i otwarte innowacje w kontekście innowacyjności sektora publicznego

Rozdział 4. Orientacja proinnowacyjna w wybranych podmiotach sektora publicznego w Polsce w świetle badań własnych
 
4.1. Założenie i cel badania
4.2. Materiał i metody badawcze
4.3. Wyniki badań i ich omówienie
4.3.1. Ocena cech demograficznych
4.3.2. Analiza opisowa i statystyczna odpowiedzi ankietowanych w zakresie ich postaw proinnowacyjnych
4.4. Podsumowanie i wnioski z badania

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks. Kwestionariusz ankietowy

221 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2020