ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

(SUPER)NOWE ATLANTYDY REGIONALNA DYWERSYFIKACJA KULTUR ROZWOJU GOSPODARCZEGO


ZDUN M.

wydawnictwo: NOMOS , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 52.00 Twoja cena  49,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

(Super)nowe atlantydy

Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego


Dużym atutem książki jest jej pierwsza część, poświęcona rozwojowi. Autorka wyjaśniła w niej, w jakim sensie rozwój rozpatrywać można jako proces dziejący się w przestrzeni międzyludzkiej, jako „kategorii środka”. Na równie wysoką ocenę zasługuje jakość analiz problematyki rozwoju regionalnego. Szczególnie interesujące są te fragmenty omawianej części, w których Autorka przedstawia i komentuje dane podwajające obiegowe opinie i schematy, jak np. te, które kwestionują często eksponowany w różnych wyjaśnieniach podział na Polskę A i B lub trwałość podziałów wynikających z granic państw zaborczych.

Z recenzji dra hab. Zbigniewa Zagały

Książka (Super)Nowe Atlantydy stanie się ważną pozycją w ramach socjologii gospodarki. W dodatku należy ją postrzegać jako szczególnie istotną w przypadku analiz z zakresu współczesnej myśli socjologicznej. Autorka przywołuje wielu autorów ze światowej socjologii, których dorobek rzadko jest uwzględniany w Polsce. A przede wszystkim buduje własny model teoretyczny oraz eksplanacyjne próby kultury wzrostu gospodarczego, wnosząc znaczący wkład do ogólnej teorii socjologicznej oraz socjologii gospodarki.

Z recenzji dra hab. Wiesława Gumuły, prof. UJ

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA. ROZWÓJ

1.1. Semantyka rozwoju
1.1.1. Ewolucjonizm i rola społeczna
1.1.2. Modernizacja i stadium rozwoju
1.1.3. Dialektyka i "konflikt wartości"
1.1.4. Rozwój jako kategoria środka
1.2. Kategoria kultury rozwoju gospodarczego
1.2.1. Wymiary kultury rozwoju gospodarczego
Wymiar materialny (ujęcie technicystyczne)
Wymiar socjetalny (ujęcie przedsiębiorcze)
Wymiar symboliczny (ujęcie kulturowe)
1.3. Schemat badawczy kultury rozwoju gospodarczego
1.4. Typologie kultur rozwoju gospodarczego
1.4.1. Narzędzie systematyzacji
1.4.2. Typy kultur rozwoju gospodarczego
Kultura stagnacji i dynamiki
Kultura Curie, Tesli, Jobsa
Kultura honoru, osiągnięć, radości
1.4.3. Typy podstawowe kultur rozwoju

CZĘŚĆ DRUGA. REGION

2.1. Semantyka regionu
2.2. Region w kontekście teorii socjologicznej
2.2.1. Region jako system społeczny
2.2.2. Region jako pole relacji
2.2.3. Wieloparadygmatyczny model badawczy regionu
2.3. Rozwój regionalny
2.4. Społeczne i aksjologiczne zakorzenienie rozwoju regionalnego
2.5. Zjawisko zróżnicowania rozwoju regionalnego
2.5.1. Ekonomiczna perspektywa zróżnicowania
2.5.2. Społeczno-kulturowa perspektywa zróżnicowania

CZĘŚĆ TRZECIA. DYWERSYFIKACJA

3.1. Dywersyfikacyjna natura rozwoju
3.2. Historyczne uwarunkowania regionalnej dywersyfikacji rozwoju gospodarczego w Polsce
3.2.1. Cysterskie preludium
3.2.2. Spuścizna folwarku
3.2.3. Efekt zaborów
3.2.4. Zróżnicowanie i kultura
3.3. "Biografie rozwoju"
3.4. Typologia kultur rozwoju gospodarczego
3.4.1. Kultura honoru, czyli respekt tradycji i autorytetu
3.4.2. Kultura osiągnięć, czyli punktualność i efektywność
3.4.3. Kultura radości, czyli rodzina i przyjaźń
3.5. Kultura honoru, osiągnięć i radości w kontekście dywersyfikacji regionalnej w Polsce
3.5.1. Metoda diagnozy
3.5.2. Warstwa materialna, czyli regionalny ranking innowacyjności
3.5.3. Warstwa socjetalna, czyli kapitał społeczny
3.5.4. Warstwa symboliczna, czyli zasoby aksjologiczne

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS SCHEMATÓW
SPIS KARTOGRAMÓW
SPIS MAP
SPIS WYKRESÓW
INDEKS RZECZOWY
INDEKS OSOBOWY

SUMMARY: (Super) Nova Atlantis. The Regional Diversification of Economic Development Cultures

258 stron, Format: 16.5x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2021