ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ALBAŃCZYCY W MACEDONII 1944-2001


STAWOWY-KAWKA I.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 52.79 Twoja cena  50,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Albańczycy w Macedonii 1944-2001


Monografia Albańczycy w Macedonii 1944-2001 jest próbą odpowiedzi na wiele pytań, wyjaśnienia sporów i różnych interpretacji dotyczących takich zagadnień, jak:

Co znaczy dzisiaj być Albańczykiem?

Jak żyjący w Macedonii Albańczycy określają swe polityczne, społeczne i kulturalne cele oraz które z nich są dzisiaj najważniejsze?

Jakie są perspektywy współistnienia Macedończyków i Albańczyków w jednym państwie?

Zasadniczy zrąb pracy dotyczy politycznych uwarunkowań życia Albańczyków w Macedonii w latach 1944-2001. Jedna część obejmuje lata 1944-1990. Już wtedy narastał spór między Albańczykami i Macedończykami, który komunistyczne władze Jugosławii starały się łagodzić w myśl idei braterstwa i jedności. Część następna poświęcona jest wydarzeniom, które nastąpiły w latach 1991-2001, już po proklamowaniu Republiki Macedonii, gdy doszło między Albańczykami i Macedończykami do otwartego konfliktu. Proponowana przez mocarstwa koncepcja wielokulturowości i multietniczności miała być rozwiązaniem problemów wynikających ze współżycia narodów, mniejszych grup etnicznych i religijnych w jednym wspólnym państwie - jakim jest Macedonia.


Wstęp 7

Część I Antecedencje

Albański ruch narodowy – powstanie, rozwój i zasięg terytorialny 23

Część II Albańczycy w Macedonii w latach 1944–1990

Liczba Albańczyków i obszar ich zamieszkania 53
Problem albański w Macedonii w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej 60
Szkolnictwo, oświata i kultura ludności albańskiej na tle innych narodowości i grup etnicznych po drugiej wojnie światowej w Macedonii 81
Liberalizacja polityki i decentralizacja władzy w latach sześćdziesiątych XX wieku a problem albański w Macedonii 89
IV Plenum CK ZKJ na Brioni i protest Albańczyków w 1968 roku 96
Demokratyzacja życia politycznego i zmiany ustrojowe lat siedemdziesiątych XX wieku 118
Życie kulturalno-oświatowe Albańczyków w Macedonii w okresie rządów komunistycznych w drugiej połowie XX wieku 138
Wystąpienia Albańczyków w 1981 roku w Kosowie i ich wpływ na wydarzenia w Macedonii 144
Dyskusje w Związku Komunistów Macedonii dotyczące przyczyn kryzysu z 1981 roku 152
Wpływ emigracji albańskiej na wydarzenia w Macedonii 168
Zmiany w polityce narodowościowej Macedonii w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku 175
Wpływ wydarzeń w Albanii i Kosowie na sytuację Albańczyków w Macedonii pod koniec rządów komunistycznych w Jugosławii 188
Problem albański w Macedonii a rozpad Jugosławii 195

Część III Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991–2001

Aktywność polityczna Albańczyków w Republice Macedonii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 205
Liczba ludności albańskiej w Macedonii w latach 1994–2002 220
Rozwój albańskiej oświaty i kultury w Macedonii 223
Miejsce i rola ludności albańskiej w życiu Islamskiej Wspólnoty Religijnej 234
Kontaminacja wydarzeń w Kosowie, Dolinie Preševa i zachodniej Macedonii 238
Geopolityczne uwarunkowania polityki Macedonii w obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego 249
Działania prewencyjne ONZ, UE i NATO w Macedonii 259
Polityczne i społeczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego w ostatniej dekadzie XX wieku 263
Przyczyny wybuchu konfliktu i cele walki w interpretacji strony albańskiej 275
Zbrojna faza konfliktu (luty–czerwiec 2001 roku) 289
Rezultaty mediacji NATO i UE w procesie wygaszania konfliktu (czerwiec–sierpień 2001 roku) 311
Porozumienie ochrydzkie i uchwalenie zmian w Konstytucji Republiki Macedonii 325
Meandry implementacji porozumienia ochrydzkiego 344

Zakończenie 371
Spis map, tabel i wykresów 376
Bibliografia 379
Indeks nazwisk 399


408 stron, Format: 15.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018