ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW


GĄSIORKIEWICZ L.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2011, wydanie II

cena netto: 42.35 Twoja cena  40,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw


Książka jest adresowana głównie do studentów podejmujących naukę na kierunkach ekonomicznych oraz menedżerskich i może być traktowana jako podręcznik podstaw wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Mogą z niej również korzystać pracownicy przedsiębiorstw, którzy chcą uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę w tej ważnej dziedzinie, kadra sprawująca funkcje menedżerskie oraz odbiorcy zewnętrzni dokonujący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (kontrahenci, banki, inwestorzy giełdowi itp.).


Przedmowa

CZĘŚĆ 1.PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

1.Podstawowe pojęcia

2.Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw i jego zawartość informacyjna
2.1.Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw
2.2.Bilans
2.3.Rachunek zysków i strat
2.4.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
2.5.Rachunek przepływów pieniężnych
2.6.Informacja dodatkowa

3.Wstępna analiza sprawozdania finansowego
3.1.Wstępna analiza bilansu
3.2.Wstępna analiza rachunku zysków i strat
3.3.Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

4.Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
4.1.Wprowadzenie
4.2.Wskaźniki kapitału obrotowego i płynności finansowej
4.2.1.Wskaźniki kapitału obrotowego
4.2.2.Wskaźniki płynności finansowej
4.3.Wskaźniki sprawności działania
4.3.1.Wskaźniki cyklu
4.3.2.Wskaźniki rotacji
4.4.Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu
4.4.1.Wskaźniki zadłużenia
4.4.2.Wskaźniki zdolności do obsługi długu
4.5.Wskaźniki rentowności
4.5.1.Wskaźniki rentowności sprzedaży
4.5.2.Wskaźniki rentowności aktywów
4.5.3.Wskaźnik rentowności kapitału własnego
4.6.Wskaźniki rynku kapitałowego
4.7.Rodzaje porównań w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
4.8.Metody rachunkowe stosowane w analizie ekonomicznej
4.8.1.Metoda podstawień łańcuchowych
4.8.2.Metoda różnic cząstkowych
4.8.3.Metoda wskaźnikowa
4.8.4.Metoda funkcyjna
4.8.5.Metoda logarytmiczna
4.8.6.Metoda podstawień krzyżowych

5.Systemy wczesnego ostrzegania
5.1.Wprowadzenie
5.2.Przykładowe systemy wczesnego ostrzegania
5.2.1.System J. Gajdki, D. Stosa
5.2.2.System D. Hadasik
5.2.3.System D. Wierzby
5.2.4.System A. Hołdy
5.2.5.System E. Mączyńskiej
5.2.6.System M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego
5.2.7.System D. Appenzeller, K. Szarzeć
5.2.8.System P. Stępnia. T. Strąka
5.2.9.System D. Wędzkiego
5.2.10.System B. Prusaka

CZĘŚĆ II.PRZYKŁAD ANALIZY EKONOMICZNO-F1NANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

6.Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa "X"

7.Wstępna analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa "X"
7.1.Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa "X"
7.2.Wstępna analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa "X"
7.3.Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa "X"

8.Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa "X"
8.1.Analiza kapitału obrotowego i płynności finansowej
8.2.Analiza sprawności działania
8.3.Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu
8.4.Analiza rentowności
8.5.Analiza wskaźników rynku kapitałowego

9.Badanie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa "X"
9.1.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania J. Gajdki, D. Stosa
9.2.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania D. Hadasik
9.3.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania D. Wierzby
9.4.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania A. Hołdy
9.5.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania E. Mączyńskiej
9.6.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego
9.7.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania D. Appenzeller, K. Szarzeć
9.8.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania P. Stępnia, T. Strąka
9.9.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania D. Wędzkiego
9.10.Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania B. Prusaka
9.11.Porównanie wyników otrzymanych za pomocą poszczególnych modeli

Załączniki
Załącznik 1.Charakterystyka poszczególnych pozycji bilansu
Załącznik 2.Charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat
Załącznik 3.Charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych
Pytania kontrolne
Bibliografia


196 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019