ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKADEMICKIE SZKOLNICTWO TECHNICZNE W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ


JAKUBIAK M.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 47.89 Twoja cena  45,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej


Praca dotyczy funkcjonowania Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w czasach II Rzeczypospolitej.

Problematykę przedstawiono w sposób kompleksowy, wraz z analizą porównawczą.

Przemiany strukturalne , programowe i środowiskowe zostały ukazane w kontekście procesów polityczno-społecznych zachodzących w kraju, z uwzględnieniem wkładu omawianych uczelni w modernizację i industrializację przemysłu polskiego.


Wstęp 7

Rozdział I
Kształcenie techniczne na ziemiach polskich w XVIII–XIX wieku 15
1.1. Postęp techniczny na ziemiach polskich w okresie zaborów 15
1.2. Stan wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich w okresie zaborów   29
1.3. Polscy studenci na wyższych uczelniach technicznych Europy 42

Rozdział II
Geneza i rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w II Rzeczypospolitej   52
2.1. Reaktywacja państwowych wyższych uczelni technicznych  52
2.2. Podstawy prawne działalności uczelni 58
2.3. Kadra naukowo-dydaktyczna Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Górniczej  64

Rozdział III
Funkcjonowanie uczelni technicznych w Polsce po przewrocie majowym   83
3.1. Sanacyjna koncepcja wychowania państwowego i jej konsekwencje dla szkolnictwa wyższego . 83
3.2. Uczelnie techniczne w świetle zmian prawnych po roku 1926 89

Rozdział IV
Struktura organizacyjna polskich uczelni technicznych w dwudziestoleciu międzywojennym 95
4.1. Sytuacja lokalowa Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej   95
4.2. Jednostki organizacyjne uczelni technicznych .104
4.3. System administrowania majątkiem uczelni 124

Rozdział V
Studia na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Lwowskiej i Akademii Górniczej w dwudziestoleciu międzywojennym 129
5.1. Dynamika rozwoju studiów technicznych .129
5.2. Czynniki determinujące wybór uczelni i kierunku kształcenia 142
5.3. Zasady rekrutacji kandydatów na studia 147
5.4. Formy realizacji procesu dydaktycznego .162
5.5. Zaliczenia, egzaminy, dyplomy 169

Rozdział VI
Życie studenckie  184
6.1. Problemy socjalno-bytowe .184
6.2. Towarzystwo Bratniej Pomocy – najważniejsza organizacja studenckiej samopomocy .191
6.3. Studencki ruch naukowy na uczelniach technicznych .201
6.4. Korporacje akademickie .220

Rozdział VII
Rola akademickich uczelni technicznych w budowie nowoczesnego przemysłu II Rzeczypospolitej 229
7.1. Udział kadry Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej w procesie industrializacji II RP 229
7.2. Wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze .248
7.3. Uczelnie techniczne w gospodarce regionów 259

Rozdział VIII
Polskie uczelnie techniczne w czasie II wojny światowej 266
8.1. Działalność Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej w latach wojny  266
8.2. Eksterminacja kadry akademickiej uczelni technicznych 281

Podsumowanie  285
Bibliografi a 292
Wykaz skrótów  303
Indeks nazwisk  304
Spis tabel .308
Fotografie eksponatów archiwalnych  310


326 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019