ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AKTUALNE PROBLEMY KATASTRU W POLSCE


ŁUCZYŃSKI R. RED.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2015, wydanie I

cena netto: 41.89 Twoja cena  39,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Aktualne problemy katastru w Polsce


Tom II serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝


W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wyniki badań oparte są na aktualnych przepisach prawa, a w szczególności na znowelizowanym 31 grudnia 2013 roku rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
W pracy przedstawiono również wyniki badań związanych z zagadnieniami katastru wodnego, którego powstanie w przyszłości jest uwarunkowane przepisami prawa wodnego oraz problemy związane z rozbieżnościami danych pochodzących z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w porównaniu ze stanem faktycznym.
 
Autorzy przedstawili wspólne konkluzje oraz propozycje zmian w zakresie obowiązujących procedur i prawa regulującego prowadzenie katastru w Polsce.


Przedmowa

1. Wstęp

2. Ustalenie granicy nieruchomości gruntowej
2.1. Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych
2.2. Atrybuty punktów granicznych
2.3. Ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia
2.4. Ustalenie granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2.5. Ustalenie granic nieruchomości a granice projektowane
2.6. Inne formy ustalania granic
2.7. Wznowienie znaków granicznych

3. Analiza źródłowych dokumentów katastralnych wykorzystywanych do regulacji stanu prawnego nieruchomości
3.1. Zabór pruski
3.1.1. Dokumentacja źródłowa
3.1.2. Analiza historii działek
3.2. Zabór austriacki
3.2.1. Dokumentacja źródłowa
3.2.2. Analiza historii działek
3.3. Zabór rosyjski

4. Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP
4.1. Błędy położenia punktów granicznych w odniesieniu do dawnych i współczesnych osnów geodezyjnych
4.2. Szacunkowe określanie wartości atrybutu BPP
4.3. Określanie wartości atrybutu BPP na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych

5. Problematyka ujawniania wód w ewidencji gruntów i budynków
5.1. Grunty zajęte pod wodę rejestrowane w katastrze
5.2. Wpływ wody na status prawny gruntu
5.3. Podstawy prawne katastru wodnego
5.4. Analiza zmian w definicjach wód w ustawie Prawo wodne
5.5. Zmiany w definicji gruntów pod wodami w ewidencji gruntów i budynków
5.6. Udział geodety w procedurze ustalania linii brzegowej

6. Skutki naturalnych zmian przyrody a konieczność aktualizacji bazy danych ewidencyjnych
6.1. Cel weryfikacji danych ewidencyjnych
6.2. Długoterminowe naturalne zmiany środowiska przyrodniczego
6.3. Czynniki naturalne a zmiany w bazie danych ewidencyjnych
6.4. Model pojęciowy bazy danych ewidencji gruntów i budynków
6.5. Dane ewidencyjne wymagające aktualizacji na skutek działania sił przyrody

7. Analiza rozbieżności między danymi z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych a stanem faktycznym nieruchomości
7.1. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości
7.2. Charakterystyka obszaru badań
7.3. Badanie poprawności wprowadzania danych do księgi wieczystej
7.4. Badanie poprawności wprowadzania danych do katastru nieruchomości
7.5. Analiza rozbieżności danych z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków

8. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia


124 stron, A4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019