ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BANKI SPÓŁDZIELCZE A DEPONENCI


KOZŁOWSKI Ł.

wydawnictwo: POLTEXT , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 67.39 Twoja cena  64,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Banki spółdzielcze a deponenci


Banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę podmiotów sektora bankowego w Polsce. Przy kilkudziesięciu funkcjonujących bankach komercyjnych liczba ponad 550 banków spółdzielczych robi wrażenie. Banki spółdzielcze są najbardziej aktywne zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma aż tylu oddziałów banków komercyjnych.
Szczególnie ważną rolę banki spółdzielcze odgrywają w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, a także rolników oraz mikroprzedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Banki te z reguły stosują zindywidualizowane podejście do klienta, oparte na znajomości lokalnych warunków i wzajemnym zaufaniu.

Z tych powodów zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej stanowi kwestię istotną dla całej gospodarki. Książka zawiera bogaty materiał teoretyczny oraz wyniki zakrojonych na szeroką skalę badań empirycznych krajowych banków spółdzielczych.


Dr Łukasz Kozłowski jest adiunktem w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego i autorem około 30 publikacji, m.in. w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak „Journal of Banking & Finance”, „Journal of Financial Stability”, „Journal of Corporate Finance”, „Emerging Markets Review” i „Finance Research Letters”. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem banków oraz małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach lokalnych, zależności między modelami biznesowymi banków a ryzykiem systemowym, a także efektów wycofań zagranicznych właścicieli banków komercyjnych z określonych rynków krajowych.


Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

Rozdział 1. DYSCYPLINA RYNKOWA W BANKOWOŚCI
1.1. Pojęcie i rodzaje dyscypliny rynkowej
1.2. Podmioty sprawujące dyscyplinę rynkową
1.2.1. Dyscyplina deponencka
1.2.2. Niedepozytowa dyscyplina wierzycielska
1.2.3. Dyscyplina rynkowa ze strony właścicieli
1.2.4. Dyscyplina rynkowa ze strony kapitałobiorców
1.2.5. Dyscyplina rynkowa ze strony innych grup interesariuszy
1.3. Warunki funkcjonowania dyscypliny rynkowej
1.3.1. Motywacja do monitorowania sytuacji banku
1.3.2. Zakres i jakość dostępnych informacji o banku
1.3.3. Kompetencje uczestników rynku w zakresie oceny sytuacji banku
1.3.4. Narzędzia wywierania wpływu na bank
1.4. Dyscyplina rynkowa a dyscyplina regulacyjna
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. BANKI SPÓŁDZIELCZE W POLSCE
2.1. Znaczenie bankowości spółdzielczej w Polsce
2.2. Model biznesowy banków spółdzielczych
2.2.1. Zakres przedmiotowy działania banków spółdzielczych w Polsce
2.2.2. Zakres podmiotowy działania banków spółdzielczych w Polsce
2.2.3. Zakres terytorialny działania banków spółdzielczych w Polsce
2.3. Rola banku zrzeszającego
2.4. Dyscyplina regulacyjna a dyscyplina rynkowa wobec banków spółdzielczych w Polsce
2.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. DYSCYPLINA RYNKOWA ZE STRONY DEPONENTÓW. DOTYCHCZASOWE USTALENIA

Rozdział 3. MONITORING KONDYCJI BANKÓW PROWADZONY PRZEZ DEPONENTÓW
3.1. Badania dotyczące rynków rozwiniętych
3.1.1. Stany Zjednoczone
3.1.1.1. Banki komercyjne i holdingi bankowe
3.1.1.2. Stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe
3.1.2. Japonia
3.1.2.1. Banki shinkin i spółdzielnie kredytowe
3.1.2.2. Innepodmioty
3.1.3. Inne kraje rozwinięte
3.2. Badania dotyczące rynków rozwijających się
3.2.1. Europa
3.2.1.1. Polska
3.2.1.2. Rosja
3.2.1.3. Turcja
3.2.1.4. Chorwacja
3.2.2. Ameryka Łacińska
3.2.3. Azja
3.3. Badania międzynarodowe

Rozdział 4. WPŁYW DEPONENTÓW NA ZACHOWANIE BANKÓW
4.1. Badania dotyczące rynków rozwiniętych
4.2. Badania dotyczące rynków rozwijających się
4.3. Badania międzynarodowe

Podsumowanie

CZĘŚĆ III. BADANIE EMPIRYCZNE DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE

Rozdział 5. CZY DEPONENCI REAGUJĄ NA RYZYKO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH?
5.1. Hipotezy badawcze
5.2. Zestaw danych i konstrukcja modeli
5.2.1. Zestaw danych
5.2.2. Konstrukcja modeli regresji
5.3. Wyniki empiryczne
5.3.1. Istnienie dyscypliny deponenckiej
5.3.2. System gwarantowania depozytów a dyscyplina deponencka
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. NIEFORMALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI A DYSCYPLINA DEPONENCKA
6.1. Hipotezy i strategia badawcza
6.2. Rozproszenie placówek a dyscyplina deponencka
6.2.1. Zestaw danych i konstrukcja modeli
6.2.1.1. Zestaw danych
6.2.1.2. Konstrukcja zmiennych
6.2.1.3. Konstrukcja modeli regresji
6.2.2. Wyniki empiryczne
6.2.2.1. Wyniki estymacji modeli panelowych
6.2.2.2. Dyscyplina deponencka a rozproszenie placówek - specyfika rejonów Polski
6.3. Wyniki finansowe konkurentów a dyscyplina deponencka
6.3.1. Zestaw danych i konstrukcja modeli
6.3.1.1. Wyniki innych banków spółdzielczych na rynku lokalnym a dynamika depozytów
6.3.1.2. System identyfikacji wizualnej banku a wrażliwość na wyniki konkurentów
6.3.2. Wyniki empiryczne
6.3.2.1. Wyniki innych banków spółdzielczych na rynku lokalnym a dynamika depozytów
6.3.2.2. System identyfikacji wizualnej banku a wrażliwość na wyniki konkurentów
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO OBSZARU DZIAŁANIA BANKU A DYSCYPLINA DEPONENCKA
7.1. Hipotezy badawcze
7.2. Zestaw danych i konstrukcja modeli
7.3. Wyniki empiryczne
7.3.1. Wyniki estymacji podstawowych modeli panelowych
7.3.2. Analiza stabilności wyników
7.3.3. Dyscyplina deponencka a charakterystyka ekonomiczna powiatów - specyfika rejonów Polski
7.4. Podsumowanie

Rozdział 8. KONKURENCJA NA LOKALNYM RYNKU BANKOWYM A DYSCYPLINA DEPONENCKA
8.1. Hipotezy badawcze
8.2. Zestaw danych i konstrukcja modeli
8.2.1. Specyfika konkurencji wobec banków spółdzielczych
w poszczególnych rejonach Polski
8.2.2. Zmienne opisujące relatywną siłę konkurencji
8.2.3. Konstrukcja modeli regresji
8.3. Wyniki empiryczne
8.3.1. Wyniki estymacji podstawowych modeli panelowych
8.3.2. Analiza stabilności wyników
8.3.3. Dyscyplina deponencka a konkurencja na rynku lokalnym ze strony innych banków spółdzielczych - specyfika rejonów Polski
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9. AKTYWNOŚĆ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W INTERNECIE A DYSCYPLINA DEPONENCKA
9.1. Hipoteza badawcza
9.2. Zestaw danych i konstrukcja modeli
9.2.1. Zmienne opisujące aktywność banku spółdzielczego w intemecie
9.2.2. Konstrukcja modeli regresji
9.3. Wyniki empiryczne
9.3.1. Wyniki estymacji podstawowych modeli panelowych
9.3.2. Analiza stabilności wyników
9.3.3. Dyscyplina deponencka a aktywność banku w Internecie - specyfika rejonów Polski
9.4. Podsumowanie

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


360 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019