ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY DLA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JPK_PKPIR WSKAZÓWKI DLA KSIĘGOWYCH


JUZWA A.

wydawnictwo: ODDK , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 151.20 Twoja cena  143,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)

wskazówki dla księgowych


Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK.

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencję przychodów – JPK_EWP.

 
Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny.

W publikacji omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem struktury logicznej JPK_PKPIR, w tym m.in.:

 1. informacje dotyczące przepisów prawnych wprowadzających obowiązek stosowania plików JPK, sposobu ich generowania i przesyłania;

 2. szczegółowe wskazówki, w jaki sposób obowiązki dotyczące danej księgi przychodów i rozchodów przekładają się na strukturę JPK, w tym m.in.:

  • wyłączenia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR,

  • forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR,

  • pozostałe obowiązkowe ewidencje przewidziane dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – czy mają być również przetwarzane do JPK,

  • zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPiR,

  • spis z natury a JPK_PKPIR;

 3. charakterystyka poszczególnych pól oraz opis danych, które te pola powinny zawierać – z komentarzem oraz z odesłaniem do poszczególnych pól podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wskazanie, z których elementów księgi pochodzą dane do danego pola JPK, a także pól, dla których nie ma wprost takiego przełożenia).

Autor udziela wielu wskazówek, kierowanych głównie do księgowych i osób zarządzających, które mogą pomóc w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe. 
 
Publikację uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK. 


Wykaz skrótów

I. Jednolity plik kontrolny. Zagadnienia ogólne
1. Czym jest jednolity plik kontrolny? JPK - istota regulacji
2. Jakie podmioty zobowiązane są do przekazywania JPK?
Zakres podmiotowy obowiązku udostępniania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK
3. Których ksiąg podatkowych dotyczy obowiązek JPK?
Opublikowane struktury JPK
4. Co w sytuacji, gdy księga podatkowa lub dowód księgowy nie zawierają danych wymaganych dla JPK?
Zakres danych objętych obowiązkiem udostępnienia
5. Kiedy organ podatkowy może wystosować żądanie przekazania JPK? Procedury, w których podatnik może zostać zobowiązany do przekazania JPK
6. W jaki sposób następuje udostępnienie pliku JPK? Sposób przekazania organom podatkowym ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej
7. Jakie okresy powinien obejmować plik JPK przekazywany na żądanie organu podatkowego? Zakres (czasowy) danych przekazywanych w formie pliku JPK
8. Co grozi w przypadku, gdy plik JPK nie zostanie przekazany na żądanie organu podatkowego? Sankcje związane z brakiem realizacji obowiązków w zakresie JPK

II. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako księga podatkowa objęta obowiązkiem udostępnienia w postaci pliku JPK
1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów i JPK_PKPIR a księgi rachunkowe
2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów i JPK_PKPIR w przypadku osób innych niż prowadzące działalność gospodarczą
3. Wyłączenia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR
4. Forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR
5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników a JPK_PKPIR
6. Pozostałe ewidencje przewidziane dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR
7. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR
8. Spis z natury a JPK_PKPIR

III. Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR). Opis struktury i wybrane zagadnienia dotyczącej jej wypełniania
1. Części główne struktury JPK_PKPIR
2. Nagłówek JPK_PKPIR
3. Element Podmiot1 JPK_PKPIR
4. Element PKPIRInfo
5. Element PKPIRSpis
6. Element PKPIRWiersz
7. Element PKPIRCtrl
8. Wybrane zagadnienia związane z wypełnianiem JPK_PKPIR

IV. Przepisy prawne dotyczące jednolitego pliku kontrolnego
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) - wyciąg
2. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1649 z późn. zm.) - wyciąg
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. poz. 932 z późn. zm.)

V. Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące jednolitego pliku kontrolnego
1. Interpretacja ogólna dotycząca obowiązku stosowania JPK przez podmioty niebędące przedsiębiorcami (z dnia 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016)
2. Pytania dotyczące JPK - odpowiedzi Ministerstwa Finansów


94 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018