ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

SKUTECZNOŚĆ KONTROLI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH


HYBKA M.M.

wydawnictwo: UE POZNAŃ , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych


W monografii poruszono wiele zagadnień, które mają nowatorski charakter miedzy innymi:

-zaprezentowano czynniki i koncepcje dyscypliny podatkowej w ujęciu interdyscyplinarnym, nie tylko uwzględniając klasyczne teorie ekonomii, ale też odnosząc się do teorii formułowanych na gruncie finansów behawioralnych, psychologii czy socjologii,

-porównano zasady ogólne prowadzenia kontroli podatkowych, modele zarządzania ryzykiem zewnętrznym oraz metody selekcji podatników dla celów tej kontroli, a także sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych oraz Australii,

-oceniono skuteczność kontroli podatników na podstawie danych statystycznych o kontrolach podatkowych i skarbowych przeprowadzonych w Polsce w latach 2005-2016, z wykorzystaniem licznych wskaźników i uwzględnieniem podziału między innymi na kategorie podatników czy obszary ryzyka zewnętrznego.


Wstęp

Rozdział 1
Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych - wybrane aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne
1.1. Pojęcie i determinanty dyscypliny podatkowej
1.2. Teorie i modele dyscypliny podatkowej
1.3. Uchylanie się od opodatkowania - definicja, metody pomiaru i skala
1.4. Środki władcze stosowane w celu zapewnienia dyscypliny podatkowej

Rozdział 2
Kontrola skarbowa - organizacja i funkcjonowanie przed reformą administracji skarbowej z 2017 roku
2.1. Zadania i struktura kontroli skarbowej
2.1.1. Cele i zakres kontroli skarbowej
2.1.2. Organy kontroli skarbowej, ich kompetencje i właściwość
2.1.3. Pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
2.2. Postępowanie kontrolne
2.2.1. Zasady ogólne postępowania kontrolnego
2.2.2. Przebieg postępowania kontrolnego
2.3. Wywiad skarbowy jako szczególna forma prawna realizacji zadań kontroli skarbowej

Rozdział 3
Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa
3.1. Cele, organy i zakres podmiotowy kontroli podatkowej
3.2. Wszczęcie kontroli podatkowej
3.3. Czas trwania, miejsce i przebieg kontroli podatkowej
3.4. Prawa i obowiązki stron kontroli podatkowej
3.5. Środki ochrony prawnej kontrolowanego i zakończenie kontroli podatkowej
3.6. Kontrola celno-skarbowa

Rozdział 4
Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a kontrola wywiązywania się z. obowiązków podatkowych
4.1. Modele zarządzania ryzykiem zewnętrznym
4.2. Metody selekcji podatników dla celów kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych
4.3. Obszary ryzyka podatkowego w polskiej strategii zarządzania ryzkiem zewnętrznym
4.3.1. Obszary ryzyka dla celów kontroli skarbowej
4.3.2. Obszary ryzyka dla celów kontroli podatkowej
4.4. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w wybranych państwach członkowskich
Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Australii

Rozdział 5
Skuteczność kontroli skarbowej i podatkowej w Polsce w latach 2005-2016
5.1. Liczba, struktura i wyniki postępowań kontrolnych prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej
5.2. Liczba, struktura i wyniki kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe
5.3. Kontrole skarbowe i podatkowe przeprowadzone w obszarach ryzyka zewnętrznego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


254 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019