ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ELASTYCZNOŚĆ ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH PRACOWNIKÓW KONCEPCJA I METODYKA BADAŃ


JANUSZKIEWICZ K.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 55.29 Twoja cena  52,53 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników

Koncepcja i metodyka badań


Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich kosztów psychologicznych, ekonomicznych, społecznych i zawodowych.

Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartość aplikacyjną. Opracowany na podstawie koncepcji kwestionariusz EZOP służy do badania poziomu elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników i stanowi narzędzie diagnozy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ma on charakter uniwersalny i przy zachowaniu zasad określonych przy jego konstrukcji może być stosowany w badaniach naukowych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.


Wstęp 9

Rozdział 1. Zachowania ludzi w organizacji – założenia ontologiczne 15
1.1. Geneza badań nad zachowaniami ludzi w organizacji 15
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zachowań organizacyjnych 19
1.3. Zachowania organizacyjne w naukach o zarządzaniu 24
1.4. Rodzaje zachowań organizacyjnych 30

Rozdział 2. Pojęcie elastyczności na gruncie nauk o zarządzaniu 33
2.1. Istota i znaczenie elastyczności 33
2.2. Wybrane kategorie opisu elastyczności w naukach o zarządzaniu 36
2.3. Elastyczność organizacji 40

Rozdział 3. Elastyczne zachowania organizacyjne pracowników (EZOP) 47
3.1. Podstawy teoretyczne koncepcji elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 47
3.1.1. Model analizy zachowań organizacyjnych 47
3.1.2. Założenia koncepcji elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 52
3.2. Determinanty elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników 54
3.2.1. Elastyczność środowiska pracy 54
3.2.2. Elastyczność jednostki 60
3.3. Rodzaje elastyczności zachowań organizacyjnych 71
3.3.1. Uwagi wstępne 71
3.3.2. Elastyczność zadaniowa 71
3.3.3. Elastyczność funkcyjna 76
3.3.4. Elastyczność czasowa 89
3.3.5. Elastyczność przestrzenna 95
3.4. Konsekwencje zachowań elastycznych 102
3.4.1. Oceny elastyczności w perspektywie pracownika i organizacji 102
3.4.2. Konsekwencje elastyczności dla jednostki 105
3.4.3. Konsekwencje wybranych rodzajów zachowań elastycznych 112

Rozdział 4. Elastyczne zachowania organizacyjne pracowników w perspektywie badawczej 115
4.1. Podstawy metodyczne badania elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników 115
4.2. Procedura opracowania kwestionariusza EZOP 118
4.3. Opis kwestionariusza EZOP 160
4.3.1. Uwagi wstępne 160
4.3.2. Sposób obliczania i interpretacji wyników 161

Wnioski i rekomendacje 165

Bibliografia 171
Summary 193
Załączniki 197
Załącznik 1. Arkusz pierwszej tury badania metodą delficką 197
Załącznik 2. Arkusz drugiej i trzeciej tury badania metodą delficką 201
Załącznik 3. Kwestionariusz elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 204
Spis rysunków 207
Spis tabel 209
Od Redakcji 211


214 stron, Format: 16.7x24.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018