ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RÓŻNORODNI PRZEZ SZTUKĘ EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ŚRODOWISKACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO


ZALEWSKA-PAWLAK M. SASIN M. RED.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 51.50 Twoja cena  48,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Różnorodni przez sztukę

Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo


Publikacja (…) wpisuje się w krąg wciąż nielicznych monografii poświęconych problematyce wielowymiarowego wychowania estetycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednak w odróżnieniu od innych prac tego typu stara się połączyć teoretyczne podstawy edukacji z praktyką codzienną w rozmaitych instytucjach, np. szkołach, placówkach kulturalnych, galeriach, salach koncertowych oraz poza instytucjami, w odmiennych środowiskach o złożonej strukturze etniczno-społecznej. Cechą wyróżniającą w tego typu podejściu jest chociażby wybór badań dotyczący złożonego fenomenu kulturowego, jakim jest indywidualizm i wspólnotowość mieszczące się w koncepcjach, motywacjach i działaniach artystów, animatorów kultury i zwykłych odbiorców sztuki.

Z recenzji
dr hab., prof. CHAT Małgorzaty Kowalczyk-Marcjan


Wstęp 7

I. Indywidualizm i wspólnotowość jako atrybuty sztuki i twórczości artystycznej 11

Sławomir Sztobryn, Pochwała indywidualizmu w pluralistycznej kulturze 13
Grzegorz Sztabiński, Wspólnotowość a indywidualizm w sztuce i wychowaniu estetycznym 23
Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym 39
Justyna Żak, Ja – Ty w perspektywie wspólnoty sztuki 51
Tamara Sass, Koincydencja indywidualizmu i tradycji w kreacji artystycznej Hasiora, Kulisiewicza i Skoczylasa 61

II. Indywidualizm i wspólnotowość jako wartości edukacji estetycznej 77

Mirosława Zalewska-Pawlak, Wspólnotowość i indywidualizm w edukacji estetycznej – podstawowe założenia 79
Urszula Szuścik, Edukacja plastyczna w kontekście jednostki i grupy 91
Oleksij Karamanov, Wielokulturowy dyskurs edukacji artystycznej w przestrzeni muzealnej 103
Maria Vasylyshyn, Warsztaty muzealne jako forma edukacji międzykulturowej 113
Piotr Soszyński, Wielokulturowość w edukacji muzycznej 125
Anna Tyl, Indywidualizm a społeczne źródła stresu zawodowego nauczyciela, wynikające ze specyfiki jego pracy 135

III. Różne formy doświadczania indywidualizmu i wspólnotowości w kulturze pluralistycznej 149

Magdalena Sasin, Między indywidualizacją a wspólnotowością – środowisko słuchaczy i twórców muzyki współczesnej 151
Ewa Tomaszewska, Z ciemności do światła – taniec butoh przekraczający granice kultur 163
Monika Modrzejewska-Świgulska, Doświadczenie studiowania w Szkole Filmowej w Łodzi przez studentów pochodzących z Azji Wschodniej 179
Magdalena Pawlak, Autostylizacja jako potrzeba podkreślenia indywidualności i wspólnotowości przez współczesną młodzież 191
Mariusz Samoraj, Tolerancja i dialog w środowiskach zróżnicowanych kulturowo na przykładzie historii miasta Zelów 203
Beata Szczepańska, Estetyczno-higieniczny wymiar architektury szkolnej w II Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście różnorodności kulturowej 219

Autorzy 237


238 stron, Format: 16.7x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018