ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POLITYCY DYPLOMACI I ŻOŁNIERZE STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W XX I XXI WIEKU OFIAROWANE PROFESOROWI ANDRZEJOWI MACIEJOWI BRZEZIŃSKIEMU W 70. ROCZNICĘ URODZIN


JEZIORNY D.NOWINOWSKI S.M. ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI R.P. RED.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 78.40 Twoja cena  74,48 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Politycy, dyplomaci i żołnierze

Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin


Oddawany do rąk czytelników tom studiów i szkiców z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI w. jest dedykowany Panu Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu – wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, w latach 1993–2016 kierownikowi Zakładu, a następnie Katedry Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka dotyczy różnych aspektów stosunków międzynarodowych, począwszy od schyłku belle époque przed I wojną światową poprzez dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową i panujący po niej ład pojałtański, a na problemach współczesnego świata skończywszy. Ta rozległość chronologiczna prezentowanych zagadnień odzwierciedla obszar zainteresowań naukowych Profesora Brzezińskiego. Problemy badawcze ukazano przez pryzmat działań polityków, dyplomatów i żołnierzy – bohaterów opisywanych wydarzeń, głównych aktorów oraz animatorów badanych procesów, przedsięwzięć czy instytucji. Mimo różnorodności podjętych tematów wszystkie one mieszczą się w nurcie szeroko rozumianej historii relacji międzynarodowych i międzypaństwowych czy stosunków dyplomatycznych. Taki dobór rozpraw nadaje publikacji spójny charakter, czyniąc zeń wieloautorskie studium adresowane przede wszystkim do historyków i miłośników najnowszych politycznych i dyplomatycznych dziejów świata.


Tabula Gratulatoria 9
Wstęp 11
Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 15

Schyłek Belle epoque i Wielka Wojna 29

Przemysław Piotr Damski, Doktryny „izolacji”. Amerykańska i brytyjska polityka odosobnienia przed I wojną światową 31
Jan Pajor, Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii 53

Dwudziestolecie międzywojenne 67

Tomasz Paluszyński, Aspekt białorosyjski wschodniobałtyckiej rywalizacji Ententy i niemieckiej prawicy wojskowej w pierwszej połowie 1919 roku 69
Wojciech Materski, Gruzińska misja dyplomatyczna w kuluarach paryskiej konferencji pokojowej 85
Halina Parafianowicz, „Syndrom Trianon” a zabiegi Węgrów o poparcie w Stanach Zjednoczonych po pierwszej wojnie światowej 101
Janusz Faryś, Od Rapallo do Locarno. Polityka europejska a bezpieczeństwo Polski 1922–1925 117
Paweł Samuś, Pierwszy Kongres Mniejszości Narodowych Europy (14–16 X 1925) 131
Jan Pisuliński, Ukraińskie skargi na nieprzestrzeganie przez Polskę traktatu mniejszościowego w Lidze Narodów 147
Stanisław Sierpowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Narodów w Polsce w świetle kongresu z 1925 r. 159
Krystian Szudarek, Próby wprowadzenia systemu Single Transferable Vote w wyborach do Rady Ligi Narodów (1926–1927) z perspektywy brytyjskiej dyplomacji 175
Justyna Piątek, Amerykańsko-brytyjski spór o prawa stron wojujących w 1929 r. 207
Hanna Marczewska-Zagdańska, Od przyjaźni, przez zerwanie do sojuszu. Meandry relacji amerykańsko-sowieckich do 1941 r. 223
Mariusz Wołos, Pułkownik dyplomowany Edmond Mendras jako pierwszy francuski attaché wojskowy w Związku Sowieckim w latach 1933–1934 239
Andrzej Essen, Plan Hodžy. Czechosłowackie próby rozwoju gospodarczej współpracy państw dunajskich w 1936 roku 273
Sławomir M. Nowinowski, „Polskie” posiedzenie rządu ČSR w dniu 29 września 1938 r. 283
Dariusz Jeziorny, Ewakuacja brytyjskich ochotników walczących w Hiszpanii w działaniach Foreign Office (1938–1939) 297
Bartosz Kaczorowski, „Uwieńczenie dzieła”. Przesłanki podpisania układu o przyjaźni i nieagresji między Hiszpanią a Portugalią z 17 marca 1939 r. 311
Marek Kornat, Koncepcja przemarszu Armii Czerwonej przez terytorium Polski (1934– 1939) 327

Druga wojna światowa 347

Michał Jerzy Zacharias, Światowa rewolucja czy dyplomatyczna kalkulacja? Stalin i początki II wojny światowej 349
Jacek Pietrzak, Przedstawiciele dyplomatyczni RP w państwach Bliskiego Wschodu (1939– 1945). Szkic do portretu zbiorowego 367
Albin Głowacki, O początkach działalności uralskiej Delegatury Ambasady RP w ZSRR 393
Przemysław Waingertner, Próby konsolidacji środowiska zetowego w sojuszniczym Londynie (1940–1943). Z dziejów polskiego uchodźstwa w latach II wojny światowej 405
Tadeusz Dubicki, Polskie inicjatywy na rzecz wyprowadzenia Rumunii z sojuszu z III Rzeszą (1941–1944) 421
Radosław Żurawski vel Grajewski, Władze brytyjskie wobec kwestii wysłania oficerów czechosłowackich do ZSRR (luty–czerwiec 1944 r.) 439
Józef Łaptos, Geneza UNRRA. W poszukiwaniu paradygmatu powojennego ładu międzynarodowego 453

Świat po drugiej wojnie światowej 469

Jakub Polit, Cesarz Showa i amerykańsko-brytyjska okupacja Japonii, 1945–1951 471
Andrzej Dubicki, Wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Rumunią po II wojnie światowej 493
Aleksandra Sylburska, Kryzys „tysiącletniej przyjaźni”. Relacje polsko-węgierskie w latach 1946–1948 w świetle dokumentów polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie 511
Jacek Tebinka, Rola wywiadu w okresie zimnej wojny 525
Wojciech Marciniak, Funkcjonowanie Ambasady PRL w Moskwie na przełomie stalinizmu i „odwilży” w świetle raportu Wacława Lewikowskiego (1956 r.) 539
Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Polska na tle polityki sąsiedztwa kanclerza Bruno Kreisky’ego w latach 1970–1983 561
Paulina Matera, Rafał Matera, Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec Republiki Południowej Afryki przez Stany Zjednoczone w 1986 r. 587

Wokół problemów współczesności 605

Jadwiga Kiwerska, Ameryka i proces jednoczenia Niemiec 607
Sławomir Szczesio, Problem kosowski w polityce Stanów Zjednoczonych (1989–1991) – zarys problemu 625
Jacek Reginia-Zacharski, Dyplomatyczne próby zakończenia wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) 647
Artur Rosiak, Wpływ grupy Akazu na sytuację w Rwandzie przed rokiem 1994 675
Patrycja Domejko-Kozera, Hiszpania w Unii Europejskiej w okresie pierwszego rządu J.M. Aznara (1996–2000) – priorytety i relacje z najważniejszymi partnerami 699
Bogdan Koszel, Unia dla Śródziemnomorza jako próba wzmocnienia pozycji Francji w basenie Morza Śródziemnego w XXI wieku 717
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Deficyt demokracji jako źródło kryzysu Unii Europejskiej – Grecja – studium przypadku 731

Indeks nazwisk 749


764 strony, oprawa miękka, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018