ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

LOGISTYKA SPOŁECZNA TEORIA I ZASTOSOWANIE


SZOŁTYSEK J. SADOWSKI A. KALISIAK-MĘDELSKA M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 50.39 Twoja cena  47,87 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Logistyka społeczna

Teoria i zastosowanie


Logistyka społeczna, stosunkowo nowy obszar koncepcyjny, powoli znajduje swoje miejsce w rozważaniach teoretycznych i w zastosowaniach praktycznych. Te ostatnie, pojawiające się w coraz większym zakresie i z rosnącą intensywnością, skierowały uwagę teoretyków na fenomen oddziaływania społecznego w podejmowanych decyzjach na zakres zarządzania logistycznego.

Książka, którą przekazujemy czytelnikom, stanowi próbę zdefiniowania, uporządkowania, usystematyzowania i syntezy zagadnień teoretycznych.

Jaki jest przedmiot badań logistyki?

Czy jest możliwa wiedza pewna o logistyce?

W jaki sposób dochodzi się do prawdy w logistyce?

Jakie są relacje między teorią a praktyką?

Jaki jest podmiot poznania?

Jakie są granice logistyki, zwłaszcza społecznej?

Pytania te ciągle pozostają otwarte, lektura przybliża jednak do odpowiedzi na nie. Równie ważny jest przedstawiony szeroko aspekt praktyczny, szczególnie znaczący z punktu widzenia samorządów terytorialnych na poziomie gminy.


Wstęp 7

Rozdział 1. Miejsce problematyki społecznej w logistyce 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Logos w filozofii – w poszukiwaniu prawdziwej natury logistyki 10
1.3. System i podejście systemowe w kształtowaniu percepcji logistyki 13
1.4. Paradygmat w filozofii nauki 17
1.5. Paradygmat logistyki z perspektywy oczekiwań cywilizacyjnych – społecznych 20
1.6. Jednolita teoria logistyki. Empiryzm w logistyce 29

Rozdział 2. Koncepcja logistyki społecznej 33
2.1. Zdefiniowanie logistyki społecznej 33
2.2. Obszary logistyki społecznej 43
2.3. Zarządzanie społecznymi łańcuchami dostaw 49
2.4. Kryteria delimitacji zadań logistyki społecznej 54

Rozdział 3. Logistyka społeczna w samorządzie terytorialnym 59
3.1. Samorząd terytorialny jako podmiot działań w logistyce społecznej 59
3.2. Podmioty logistyki społecznej na poziomie gminy 66
3.3. Zakres zadań publicznych realizowanych przez gminę 69
3.4. Obszary i zakres usług społecznych na poziomie gminy 76
3.5. Finansowe aspekty logistyki społecznej na poziomie gminy 82
3.5.1. Ochrona zdrowia 87
3.5.2. Pomoc społeczna 88
3.5.3. Edukacja 89
3.5.4. Kultura 91
3.5.5. Kultura fizyczna i rekreacja 93
3.5.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 93

Rozdział 4. Realizacja zadań logistyki społecznej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego 95
4.1. Logistyczne aspekty realizacji usług społecznych na poziomie gminy 95
4.1.1. Ochrona zdrowia 101
4.1.2. Pomoc społeczna 106
4.1.3. Transport miejski 110
4.2. Dylematy stosowania logistyki społecznej na poziomie lokalnym 119
4.2.1. Edukacja 122
4.2.2. Kultura 129
4.2.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 133

Bibliografia 139
Spis tabel i rysunków 147


148 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018