ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA STRATEGICZNY WYBÓR PROJEKTÓW ICT


GONTAR B. GONTAR Z.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 55.99 Twoja cena  53,19 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zrównoważona turystyka

Strategiczny wybór projektów ICT


Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 2016 r. zakłada budowę wizerunku Polski jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym rozwój sektora gospodarki turystycznej oraz koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym, dużym i kompleksowym produkcie turystycznym, a także uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych, co stymulować będzie ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

W książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki i oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT w budowie pilotażowych rozwiązań.

Na potrzeby książki stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki, m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie, jak to robi korporacja Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki, która pozwalająca ocenić wartość współpracy miasta z interesariuszami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów innowacyjnych.


Wprowadzenie
Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I
W POSZUKIWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ SPECJALIZACJI TURYSTYCZNEJ DLA INTELIGENTNEGO MIASTA
1. Definicja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego
2. Koncepcja inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego - przegląd wybranych zagadnień
2.1. Amalgamat turystyczny przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej w inteligentnym i zrównoważonym mieście
2.2. Rozszerzona rzeczywistość - nowy wymiar zrównoważonej turystyki
2.3. Znakowanie kodami QR - nowy wymiar oznakowania turystycznego
2.4. iBeacony w przestrzeni turystycznej miasta
2.5. Baza danych POI
2.6. Otwarte dane powiązane - siła napędowa dla innowacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście
2.7. CitySDK - narzędzie do budowy aplikacji w inteligentnym i zrównoważonym mieście
2.8. Innowacyjne platformy P2P w zrównoważonej turystyce
3. Mapa drogowa do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego
4. Łódź na drodze do zrównoważonej specjalizacji turystycznej
4.1. IBM Smarter City Challenge
4.2. Rower miejski - przykład infrastruktury zrównoważonej turystyki miasta

CZĘŚĆ II
ŚRODOWISKO AKADEMICKIE - INTEGRALNA CZĘŚĆ ŚRODOWISKA INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO
1. Inicjatywy uniwersyteckie w inteligentnym i zrównoważonym mieście - wstępna analiza problemu
2. Odpowiedzialne badania i innowacje - nowy paradygmat w budowaniu zrównoważonej turystyki miasta
3. Koncepcja nowej rewolucji przemysłowej i jej wpływ na zrównoważoną turystykę
4. Nowy wymiar inteligentnych i zrównoważonych miast - idealne miasta
5. Żywe laboratoria zrównoważonej turystyki
6. Cyfrowe laboratorium analityczne zrównoważonej turystyki
7. Środowisko akademickie Łodzi na drodze do inteligentnego i zrównoważonego kierunku turystycznego

CZEŚĆ III
ANALIZA PORTFELA PROJEKTÓW NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO KIERUNKU TURYSTYCZNEGO
1. Równoważenie portfela projektów zrównoważonej turystyki
1.1. Aktualny stan wiedzy w dziedzinie zarządzania portfelem projektów zrównoważonej turystyki
1.2. Innowacje w zrównoważonych modelach biznesu
1.3. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie strategii zrównoważonej turystyki
2. Ocena wartości atrakcji turystycznych w inteligentnym i zrównoważonym mieście - wskaźniki zrównoważonego rozwoju
3. Ilustracyjny przykład zastosowania metod analityki zrównoważonego rozwoju w turystyce
Podsumowanie i kierunki dalszych badań

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Objaśnienia

Aneks 1. Eksploracja procesów

Aneks 2. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dla inteligentnych
i zrównoważonych miast

Aneks 3. Konkurs Turystyka Jutra nadzorowany przez Światową Radę Podróży i Turystyki - komercyjne spojrzenie na zrównoważona turystykę


160 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018