ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

PRZEDSIĘBIORSTWO W UPADŁOŚCI UWARUNKOWANIA PRAWNE WYCENA MODEL SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


JĘDRZEJEWSKI S.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2016, wydanie I

cena netto: 50.39 Twoja cena  47,87 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorstwo w upadłości

Uwarunkowania prawne - wycena - model sprawozdania finansowego


Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach,w odniesieniu do których założenie kontynuacji działalności nie jest właściwe.


Wstęp 7
Rozdział 1
Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny 13
1.1. Istota, cele i cykl życia przedsiębiorstwa 13
1.2. Upadłość jako szczególny etap działalności przedsiębiorstwa i jej aspekty formalnoprawne w warunkach polskich 23
1.3. Istota wartości przedsiębiorstwa i metody jej wyceny 35

Rozdział 2
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w polskich realiach gospodarczych – regulacje a praktyka 51
2.1. Istota i podstawowe zasady rachunkowości w warunkach kontynuacji działalności 51
2.2. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w upadłości jako szczególny przypadek sprawozdania sporządzonego przy odrzuceniu założenia
o kontynuacji działalności 66
2.3. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w kolejnych cyklach jego życia – analiza przypadku w warunkach kontynuacji działalności i jej odrzucenia 76

Rozdział 3
Propozycja zmian zasad rachunkowości przedsiębiorstwa w upadłości i modelu jego sprawozdania finansowego 93
3.1. Propozycja modyfikacji elementarnych zasad rachunkowości przedsiębiorstwa w upadłości 93
3.2. Propozycja modelu sprawozdania finansowego sporządzonego przy odrzuceniu założenia kontynuacji działalności – zasady wyceny i prezentacji 110
3.3. Kluczowe warunki wykorzystania postulowanych rozwiązań – propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych 127

Zakończenie 135
Bibliografia 139
Spis tabel i rysunków 149

Załącznik 1
Uproszczone elementy sprawozdania finansowego badanej jednostki za rok poprzedzający ogłoszenie upadłości 151

Załącznik 2
Uproszczone sprawozdanie finansowe badanej jednostki na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 155

Załącznik 3
Uproszczone sprawozdanie finansowe badanej jednostki za rok, w którym przekształcono upadłość układową w upadłość likwidacyjną 159

Załącznik 4
Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego badanej jednostki sporządzonego za okresy po ogłoszeniu upadłości 163

Załącznik 5
Uproszczone sprawozdania finansowe badanego podmiotu w trzech fazach cyklu życia 167


170 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018