ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

AUDYT WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ


SKOCZYLAS-TWOREK A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 65.99 Twoja cena  62,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej


Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat działalności audytu i wykonywania zawodu audytora, prezentuje zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania oraz zastosowania audytu na przykładzie polskiej gospodarki rynkowej. Wszelkie przedstawione w monografii zagadnienia zostały opisane z uwzględnieniem regulacji prawnych, międzynarodowych wytycznych, wyników badań teoretycznych i empirycznych prezentowanych w polskiej oraz zagranicznej literaturze poświęconej zagadnieniom audytu, a także informacji pozyskanych z otoczenia rynkowego, jak i własnego doświadczenia autorki w zakresie wykonywania zawodu audytora oraz świadczenia usług szkoleniowych.

Biorąc pod uwagę szerokie ujęcie audytu zarówno z punktu widzenia audytu wewnętrznego, jak i zewnętrznego, publikacja adresowana jest do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zawodowo wykonujących czynności audytowe, a także tych, którzy w przyszłości chcieliby takie usługi świadczyć.


WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES DZIAŁANIA AUDYTU
1.1. Definicyjne ujęcie audytu i terminy z nim związane
1.1.1. Pojęcie audytu
1.1.2. Terminologia stosowana w audycie
1.2. Otoczenie audytu i zakres jego działania
1.2.1. Pozycja i rola audytu w systemie kontroli wewnętrznej
1.2.2. Zakres działania audytu w jednostkach organizacyjnych
1.3. Sylwetka zawodowa audytora
1.3.1. Etyczne i osobowościowe atrybuty pracy audytora
1.3.2. Kluczowe kompetencje i umiejętności w świadczeniu usług audytowych
1.3.3. Psychologiczne aspekty pracy audytora

ROZDZIAŁ II. STANDARYZACJA AUDYTU
2.1. Standardy i wytyczne wykorzystywane w audycie
2.1.1. Standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego IIA
2.1.2. Ramowe zasady kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem według COSO
2.1.3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Audytu INTOSAI
2.1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
2.1.5. Standardy prowadzenia audytu i kontroli systemów informatycznych
2.1.6. Procedury normalizacyjne
2.2. Pozostałe uregulowania dotyczące audytu
2.2.1. Prawne ujęcie audytu w krajach UE
2.2.2. Sarbanes-Oxley Act
2.3. Komparacja standardów i wytycznych oraz ich zastosowanie w audycie

ROZDZIAŁ III. PROCES REALIZACJI CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH
3.1. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu
3.1.1. Istota i problemy ryzyka w audycie
3.1.2. Znaczenie i zarządzanie ryzykiem w jednostce
3.1.3. Ocena i zarządzanie ryzykiem w audycie
3.2. Przeprowadzanie czynności audytowych
3.2.1. Etapy zadania audytowego
3.2.2. Metody i techniki wykorzystywane w audycie
3.3. Raportowanie wyników z działalności audytu
3.4. Ocena jakości świadczenia usług audytowych

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE AUDYTU NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GOSPODARKI
4.1. Struktura i kryteria oceny działalności audytu
4.2. Działalność audytu w sektorze publicznym
4.2.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu
4.2.2. Organizacja systemu audytu i obowiązek korzystania z usług audytowych
4.2.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora
4.2.4. Forma korzystania z usług audytowych
4.2.5. Obszary zainteresowań audytu
4.2.6. Metodologia audytu
4.2.7. Ocena jakości pracy audytu
4.2.8. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych
4.3. Zastosowanie audytu w organizacjach sektora prywatnego
4.3.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu i obowiązek korzystania z jego usług
4.3.2. Organizacja audytu i forma korzystania z usług audytowych
4.3.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora
4.3.4. Obszary zainteresowań audytu
4.3.5. Metodologia audytu
4.3.6. Ocena jakości pracy audytu
4.3.7. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych
4.4. Audyt w polskiej gospodarce - analiza porównawcza
4.5. Kierunki rozwoju audytu

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW


264 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018