ksiegarnia-fachowa.pl
wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki

I蔜A KSI石NA KIJOWSKA OLGA WYB覴 TEKST覹 琑覦WYCH


BRZOZOWSKA Z.

wydawnictwo: WYD UN SD , rok wydania 2014, wydanie I

cena netto: 44.75 Twoja cena  42,51 z + 5% vat - dodaj do koszyka

i阾a ksi昕na kijowska Olga

Wyb髍 tekst體 紃骴硂wych


Autorka w prezentowanej pracy stawia sobie za cel przybli縠nie szerszemu kr阦owi odbiorc體 sylwetki ksi昕nej kijowskiej Olgi (X w.), pierwszej w砤dczyni Rusi Kijowskiej, kt髍a przyj瓿a chrzest i podj瓿a pr骲 chrystianizacji S硂wia駍zczyzny Wschodniej w obrz眃ku bizanty駍kim. Ko禼i蟪 ruski podni髎 j do rangi 秝i阾ej ju w XIII w. Posta ta jest r體nie w spos骲 szczeg髄ny zwi眤ana z mniejszo禼i prawos砤wn w dzi.

Nadrz阣nym celem niniejszej publikacji jest udost阷nienie czytelnikowi najstarszych utwor體 hagiograficznych i hymnograficznych, po秝i阠onych ksi昕nej Oldze, powsta硑ch w XI-XVI w., w wi阫szo禼i niet硊maczonych dot眃 na j陑yk polski, a tym samym praktycznie nieznanych poza 秗odowiskiem specjalist體. Teksty 紃骴硂we zosta硑 zaprezentowane zar體no w brzmieniu oryginalnym, jak iw polskim przek砤dzie, co sprawia, 縠 ksi笨ka ta mo縠 stanowi cenn pomoc dydaktyczn w pracy ze studentami na kierunkach humanistycznych.

(…) ksi笨ka Zofii Brzozowskiej zainteresuje szersze grono odbiorc體 literatury historycznej. B阣zie z pewno禼i u縴teczna w procesie dydaktycznym na r罂nych kierunkach humanistycznych studi體 wy縮zych. W jakim stopniu przyczyni si r體nie do rozwoju polskich bada nie tylko nad 縴ciem Olgi i jej kultem, ale tak縠, szerzej rzecz ujmuj眂, nad pocz眛kami i upowszechnianiem si chrze禼ija駍twa na Rusi.

Z recenzji dr. hab. Miros砤wa J. Leszki, prof. U


218 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018