ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

RYZYKO AKCJI NOTOWANYCH NA GPW PARAMETR BETA I JEGO ZASTOSOWANIE


FEDER-SEMPACH E. DĘBSKI W. WÓJCIK S.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2018, wydanie I

cena netto: 86.49 Twoja cena  82,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ryzyko akcji notowanych na GPW

Parametr beta i jego zastosowanie


Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?

Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.

W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.


Wstęp

1. Ryzyko inwestycyjne na rynku akcji
1.1. Klasyczna koncepcja ryzyka w naukach ekonomicznych
1.2. Behawioralna koncepcja ryzyka
1.3. Podział ryzyka finansowego - klasyczne i nowe czynniki ryzyka

2. Własności statystyczne stóp zwrotu z akcji notowanych na GPW w Warszawie
2.1. Stopa zwrotu z akcji i jej ogólna charakterystyka
2.2. Podstawowe statystyki opisowe
2.2.1. Podstawy teoretyczne
2.2.2. Wyniki badania empirycznego
2.3. Weryfikacja hipotezy o normalności i stacjonarności rozkładu
2.3.1. Podstawy teoretyczne
2.3.2. Wyniki badania empirycznego
2.4. Weryfikacja hipotez o równości średnich i wariancji
2.4.1. Podstawy teoretyczne
2.4.2. Wyniki badania empirycznego
2.5. Własności statystyczne stóp zwrotu z akcji w podziale na rynek byka i niedźwiedzia
2.5.1. Podstawy teoretyczne
2.5.2. Wyniki badania empirycznego

3. Jednowskaźnikowy model Sharpe‘a
3.1. Ogólna postać i własności modelu jednowskaźnikowego
3.2. Problemy odnoszące się do szacowania parametru beta
3.3. Metody estymacji modelu jednowskaźnikowego Sharpe‘a
3.3.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
3.3.2. Inne metody estymacji
3.4. Wyniki badania empirycznego
3.5. Propozycje modyfikacji modelu Sharpe‘a

4. Stabilność parametru beta akcji notowanych na GPW w Warszawie
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Badanie stabilności parametru beta
4.2.1. Test równości parametrów modelu regresji
4.2.2. Test stabilności Chowa
4.2.3. Test Kołmogorowa-Smirnowa
4.2.4. Badanie stabilności na podstawie modelu ze zmiennymi zerojedynkowymi
4.3. Dokonywanie korekt oszacowanego parametru beta
4.4. Stosowanie innych niż forma liniowa klas modeli do szacowania parametru beta
4.5. Wyniki badania empirycznego
4.5.1. Wyniki badania odnoszące się do niezmienności parametru beta
4.5.2. Wyniki badania odnoszące się do stabilności parametru beta

5. Analiza porównawcza - własności stóp zwrotu z akcji spótek notowanych na rynku polskim, niemieckim i francuskim
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Analiza własności statystycznych
5.2.1. Próba badawcza i metodologia badania
5.2.2. Dyskusja na temat otrzymanych wyników
5.3. Analiza stabilności parametru beta
5.3.1. Próba badawcza i metodologia badania
5.3.2. Dyskusja na temat otrzymanych wyników

6. Beta book - źródto oszacowań parametru beta dla spótek z GPW w Warszawie

Zakończenie
Bibliografia


250 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018