ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI CZĘŚĆ 2 EE.08


PYTEL K. OSETEK S.

wydawnictwo: WSIP , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 65.75 Twoja cena  62,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Część 2 EE.08

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk


Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2017 roku!

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Zawiera materiał z zakresu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci i zapewnia doskonałe przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Autorzy dołożyli starań, by nie tylko przedstawić tematy związane z kwalifikacją EE.08, lecz także przekazać uczniom umiejętności praktyczne.

Podręcznik zapoznaje przyszłych informatyków z zagadnieniami dotyczącymi systemów operacyjnych i sieci komputerowych, takimi jak: zasady BHP, budowa, instalacja i konfiguracja systemów Windows 7 i Linux, naprawa komputera osobistego, zabezpieczenie systemu operacyjnego, procedura naprawy aplikacji i dysku, podstawy lokalnych sieci komputerowych, modele sieci, protokoły i adresowanie sieci, projektowanie i konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Dzięki licznym przykładom, zrzutom ekranowym i zdjęciom uczniowie poznają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.


1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem
1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej             
1.1. Bezpieczna praca przy komputerze                       
1.2. Regulamin pracowni komputerowej          
1.3. Zasady higieny pracy przy komputerze, przerwy w pracy na stanowisku komputerowym          

2 Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych 
3 Rodzaje licencji oprogramowania              
2. System operacyjny Windows
4 Budowa system komputerowego                 
4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące systemu komputerowego           
4.2. Warstwy systemu komputerowego                   
4.3. Architektura systemów operacyjnych                
5 Instalacja systemu Windows 7         
5.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące systemów z rodziny Windows       
5.2. Wymagania sprzętowe dla systemów z rodziny Windows 7         
5.3. Zrządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows 7            
5.4. Instalacja Windows 7                              
5.5. Aktualizacja systemu Windows 7                      
5.6. Aplikacje wbudowane systemu Windows 7                 
6 Konfiguracja systemu Windows 7 po instalacji                        
6.1. Konfiguracja karty sieciowej                           
6.2. Instalacja sterowników do nierozpoznanych urządzeń               
6.3. Konfiguracja karty grafiki                             
6.4. Konfiguracja pliku wymiany                              
6.5. Konfiguracja karty dźwiękowej                         
7 Architektura systemu Windows 7                       
7.1. Pamięć wirtualna i plik wymiany                       
7.2. Etapy uruchamiania systemu Windows                       
7.3. Uruchamianie kontrolowane systemu                    
7.4. Menadżer startowy Windows 7                        
7.5. Praca w trybie wiersza poleceń                     
7.6. Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne                    
7.7. Pliki wsadowe                             
8 Zarządzanie systemem Windows 7                        
8.1. Pulpit systemu Windows 7 i jego użytkowanie               
8.2. Pasek zadań i menu start                           
8.3. Pliki i folery                             
8.4. Praca z plikami i folderami                    
9 Zarządzanie komputerem za pomocą panelu sterowania              
9.1. Opcje panelu sterowania                     
9.2. Instalowanie i usuwanie aplikacji                 
9.2.1. Usuwanie (odinstalowywanie) aplikacji              
9.3. Programy użytkowe i narzędziowe                 
9.4. Lokalne konta użytkowników i grup                 
9.4.1. Zarządzanie kontami użytkowników – panel sterowania           
9.4.2. Zarządzanie kontami użytkowników – konsola mmc           
9.4.3. Zasady zabezpieczeń lokalnych                  
9.4.4. Prawa i uprawnienia użytkowników                  
9.5. Publikacje elektroniczne dotyczące systemu operacyjnego Windows      
10 Systemy plików                                  
10.1. Struktura folderów w systemie Windows                        
10.2. Uprawnienia NTFS do plików i folderów, lista kontroli dostępu ACL       
10.3. Uprawnienia udostępniania                     
10.4. Uprawnienia systemu plików NTFS                    
10.5. Tabela uprawnień NTFS                            

3. System operacyjny Linux
11 Instalacja systemu Linux                              
11.1. Zalety i wady systemu Linux                    
11.2. Wymagania sprzętowe dla systemu Linux                   
11.3. Wybór dystrybucji                           
11.4. Jądro systemowe                      
11.5. Kolejność instalacji systemów Windows i Linux              
11.6. Zarządzanie dyskami i partycjami w środowisku Linux        
12 Instalacja systemu Linux na przykładzie dystrybucji Kubuntu            
12.1. Instalacja sytemu Linux – Kubuntu                
12.2. Konfigurowanie systemu Linux po instalacji                
12.3. Menadżer startowy Linuxa                        
13 Wielodostępny system operacyjny Linux                  
13.1. Wiadomości wstępne dotyczące architektury systemu Linux          
13.2. Zarządzanie procesami w systemie Linux                      
13.3. Tworzenie kont użytkowników w środowisku tekstowym           
13.4. Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym       
13.5. Wielodostępność                            
13.6. System plików systemu Linux                    
14 Podstawowe operacje systemu Linux                  
14.1. Uzyskiwanie pomocy systemowej       
14.2. Ułatwienia i zasady korzystania z konsoli                  
14.3. Znaki globalne                                  
15 Zarządzanie systemem Linux                         
15.1. Zarządzanie plikami i folderami                     
15.2. Wyszukiwanie plików                              
15.3. Dowiązania do plików                           
15.4. Błędy związane z dowiązaniami                           
15.5. Zbiory ukryte                              
15.6. Ścieżki dostępu                           
15.7. Uprawnienia do plików i katalogów                   
15.8. Właściciele zbiorów                                
16 Strumienie i potoki w systemie Linux                    
16.1. Przekierowanie strumienia danych                
16.2. Przełączanie standardowego wejścia                          
16.3. Przełączanie standardowego wyjścia                          
16.4. Przełączanie standardowego wyjścia błędów                   
16.5. Potokowanie strumienia danych                     
17 Programy narzędziowe w środowisku tekstowym systemu Linux          
17.1. Edytor tekstu vi                                 
17.2. Skrypty powłoki                          
17.3. Archiwizacja zbiorów systemu Linux                        
17.4. Kompresja zbiorów systemu Linux                    
17.5. Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux            
18 Praca w środowisku graficznym systemu Linux                  
18.1. Podstawy obsługi X Windows                       
18.2. Konfiguracja pulpitu                         
18.3. Tworzenie skrótów                              
18.4. Programy terminali dla środowiska X                 
19 Programy użytkowe i narzędziowe                         
19.1. Programy biurowe w systemie Linux                      
19.2. Edycja dokumentów w systemie Linux                       
19.3. Skanowanie dokumentów                            
19.4. Odtwarzanie plików muzycznych                      
19.5. Konwertowanie plików z formatu CD-Audio do MP3              
19.6. Korzystanie z aparatu cyfrowego                     
19.7. Instalacja i konfiguracja programu do odtwarzania Filmów. Odtwarzanie filmów  
19.8. Nagrywanie płyt                        
19.9. Programy komunikacyjne w systemie Linux               
19.10. Instalacja i korzystanie z komunikatora Skype              
19.11. Drukowanie w systemie Linux                       
19.12. Konfigurowanie drukarki lokalnej                     

4. Naprawa komputera osobistego
20 Praca z rejestrem systemowym Windows                  
20.1. Budowa rejestru                         
20.2. Kopia zapasowa rejestru                   
20.3. Czyszczenie rejestru                           
20.4. Kopiowanie parametrów wprowadzonych w rejestrze na inne komputery    
20.5. Defragmentowanie rejestru                    
21 Bezpieczeństwo danych                       
21.1. Archiwizacja i kompresja danych                   
21.2. Pakowanie i rozpakowywanie plików za pomocą programów – WinRar    
21.3. Rodzaje kopii zapasowych i ich cechy                
21.4. Metody zapisu plików na nośnikach                       
21.5. Tworzenie kopii zapasowej zbiorów lokalnych                   
21.6. Tworzenie kopii zapasowej systemu                         
21.7. Przywracanie systemu                           
21.8. Przywracanie danych                      
21.9. Instalowanie i obsługa programów diagnostycznych i monitorujących pracę systemu                              
22 Zabezpieczanie systemu operacyjnego                
22.1. Rodzaje wirusów komputerowych                      
22.2. Zasady działania wirusów komputerowych                     
22.3. Objawy zainfekowania komputera wirusem                 
22.4. Usuwanie wirusów                              
22.5. Instalacja i konfiguracja programów antywirusowych i antyspyware         
22.6. Włączanie aktualizacji systemu                     
23 Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów            
23.1. Uruchamianie programów z prawami administratora                  
23.2. Zarządzanie priorytetami procesów                          
24 Procedury naprawy błędów na dysku                     
24.1. Skanowanie dysku                          
24.2. Defragmentacja dysku                     
24.3. Oczyszczanie dysku                         
25 Procedury naprawy aplikacji                       
25.1. Aktualizowanie systemu i aplikacji                    
25.2. Instalowanie wtyczek w przeglądarce                 
25.3. Instalowanie obsługi języka Java                       
25.4. Instalowanie przeglądarki dokumentów PDF (Adobe Reader)         
25.5. Przypisywanie rozszerzeń plików do aplikacji                    
26 Wskazania dla użytkownika systemu                           

5. Współpraca systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi
27 Urządzenia peryferyjne                        
27.1.Charakterystyka urządzeń peryferyjnych         
27.2. Instalowanie urządzeń peryferyjnych i sterowników urządzeń peryferyjnych    
27.3. Drukowanie                             
28 Współpraca komputera z telefonem komórkowym         
29 Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych           
30 Skanowanie dokumentów                       
31 Współpraca komputera z aparatem cyfrowym               
32 Korzystanie z dysku zewnętrznego                   
33 Korzystanie z usług w chmurze (cloud computing)            
34 Konfigurowanie urządzeń do wideokonferencji               

6. Podstawy lokalnych sieci komputerowych
35 Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych         
36 Jednostki miar w sieciach komputerowych               
37 Rodzaje oraz charakterystyka medium transmisyjnego           
38 Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych              
39 Symbole graficzne urządzeń sieciowych               
40 Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych              
41 Topologie sieciowe (logiczna i fizyczna)    
42 Metody dostępu do nośnika       
43 Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer)  
44 Komunikacja w sieci                            
45 Modele warstwowe sieci                  
45.1. Model sieci IOS/OSI               
45.2. Przepływ danych między warstwami           
45.3. Stos protokołów TCP/IP                 
46 Protokoły warstwy łącza danych              
46.1. Standard Ethernet                    
46.2. Domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe               
47 Protokoły warstwy sieci                         
47.1. Protokół IP                        
47.2. Protokoły routingu                    
47.3. Rozsyłanie grupowe informacji                   
47.4. Protokół ICMP                      
48 Adresowanie w sieci komputerowej                    
48.1. Adresy fizyczne                           
47.2. Adresy logiczne                            
47.3. Adresy IPv4                                 
47.4. Klasy adresów IP                             
47.5. Translacja i przydzielanie adresów                      
47.6. Zapobieganie wyczerpywaniu się puli adresów                  
47.7. Adresowanie bezklasowe                   
49 Zasady projektowania adresacji IP                     
50 Adresowanie IPv6                        
51 Protokoły warstwy transportowej                  
52 Protokoły warstwy aplikacji                      
53 Inne zestawy protokołów sieciowych                       

7. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
54 Komputerowe systemy sieciowe                           
55 Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej     
56 Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej       
57 Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych   
58 Struktura dokumentacji projektowej       
59 Projektowanie okablowania strukturalnego       
60 Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych         
61 Zasady kosztorysowania prac    
62 Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki    
63 Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków  
64 Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D      
65 Obsługa przykładowych programów kosztorysujących     

8. Projektowanie i montaż okablowania
66 Normy i zalecenia dotyczące montażu okablowania strukturalnego       
66.1. Zalecenia dotyczące kabli w przebiegach poziomych       
66.2. Wymagania instalacyjne dla przebiegów pionowych       
66.3. Pozostałe wymagania instalacyjne     
67 Funkcje urządzeń sieciowych         
68 Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych      
69 Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas montażu          
70 Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac     
71 Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego          
72 Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego   
73 Metody pomiarów sieci logicznej       
74 Rodzaje testów i pomiarów pasywnych       
75 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych       
76 Cenniki materiałów do montażu okablowania strukturalnego      

9. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
77 Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej         
78 Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych       
79 Przykładowe zadania projektowe do samodzielnego wykonania      

Wykaz pojęć           
Wykaz skrótów     
Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim   
Literatura          


480 stron, Format: 17.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019