ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

TWÓRCZA ORGANIZACJA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE TWÓRCZOŚCI ORGANIZACYJNEJ


OLSZAK C.M. RED.

wydawnictwo: C.H. BECK , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Twórcza organizacja

Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej


Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad problematyką twórczości organizacyjnej i możliwościach komputerowego jej wspomagania. Dyskusja ta została przeprowadzona na łamach trzynastu rozdziałów, w których przewijają się wątki teoretyczne, metodologiczne i praktyczne dotyczące twórczości organizacyjnej, uwarunkowań jej rozwoju oraz projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, a także roli ICT w tym wspomaganiu. Książka została napisana z myślą o osobach, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć badania dotyczące problematyki twórczości organizacyjnej i jej wspomagania z udziałem ICT.

Monografia może być także interesującym materiałem dydaktycznym dla studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych. Również przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz specjaliści z branży ICT, znajdą w niej wiele wskazówek dotyczących m.in.: jak rozwijać twórczość organizacyjną, projektować systemy wspomagania twórczości organizacyjnej, a przede wszystkim, jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej.

Recenzowane opracowanie jest bardzo ciekawym, aktualnym oraz nowatorskim spojrzeniem na kwestie twórczości organizacyjnej oraz jej wspierania poprzez odpowiednio zaprojektowane systemy komputerowe. Prezentowany w nim zakres treściowy, opracowany przez niezwykle kompetentny zespół autorski, powoduje, iż monografia ta niewątpliwie jest pozycją nowatorską na polskim rynku wydawniczym i niemającą na nim realnej konkurencji.

Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej Katedra
E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej

Monografia jest efektem pracy wielu osób, wywodzących się z Katedry Informatyki Ekonomicznej oraz Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Wstęp (Celina M. Olszak)

Rozdział 1. Rola i znaczenie twórczości organizacyjnej w zarządzaniu organizacjami (Katarzyna Bratnicka-Myśliwieć)
1.1. Analiza i interpretacja twórczości organizacyjnej
1.2. Analiza twórczości organizacyjnej pod kątem zarządzania strategicznego
1.3. W poszukiwaniu wyróżników twórczej organizacji

Rozdział 2. Pomiar i ocena rozwoju twórczości organizacyjnej (Katarzyna Bratnicka-Myśliwieć)
2.1. Koncepcja twórczości organizacyjnej jako dynamicznej zdolności organizacji
2.2. Pomiar twórczości organizacyjnej jako dynamicznej zdolności organizacji

Rozdział 3. Wiedza i ICT w rozwoju twórczości organizacyjnej (Celina M, Olszak)
3.1. Wiedza a twórczość organizacyjna
3.2. Generacje komputerowych systemów wspomagania organizacji
3.3. ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej
3.4. ICT jako czynnik oddziałujący na twórczość
3.4.1. ICT oraz poziomy tworzenia twórczości indywidualnej
3.4.2. ICT w uczeniu organizacyjnym
3.4.3. ICT a praca projektowa
3.4.4. Instytucjonalizacyjna rola ICT w twórczych procesach
3.5. Prezentacja wybranych wyników badań własnych na temat związku między ICT a twórczością organizacyjną

Rozdział 4. System wspomagania twórczości organizacyjnej (Celina M. Olszak, Jerzy Kisielnicki)
4.1. Modele twórczości
4.2. Koncepcja systemu wspomagania twórczości organizacyjnej
4.3. System wspomagania twórczości w świetle własnych badań empirycznych
4.4. Zadania systemu wspomagania twórczości organizacyjnej i jego powiązania z krajowymi systemami informacji naukowo-technicznej
4.5. Infrastruktura systemu wspomagania twórczości organizacyjnej
4.6. Model procesów udostępnienia informacji zawartej w zasobach systemu
wspomagania twórczości organizacyjnej oraz propozycje finansowania eksploatacji systemu
4.7. Strategie rozwiązań budowy systemu wspomagania twórczości organizacyjnej i udział w nich doświadczeń open access

Rozdział 5. Zasoby informacyjne jako element systemu wspomagania twórczości organizacyjnej (Jerzy Kisielnicki)
5.1. Zasoby informacyjne i ich źródła - typologia
5.2. Źródła elektroniczne jako podstawowy element zasilania zasobów informacyjnych systemu wspomagania twórczości organizacyjnej
5.3. Przegląd wybranych baz danych książek, czasopism, raportów badawczych i naukowych
5.4. Platformy informacyjne jako element zasilania zasobów informacyjnych
5.5. Ocena źródeł elektronicznych i platform informacyjnych dla systemu
wspomagania twórczości organizacyjnej

Rozdział 6. Rozwój twórczości i innowacyjności na przykładzie wybranych państw (Paweł Lorek)
6.1. Twórczość i innowacyjność w ujęciu makroekonomicznym
6.2. Porównanie poziomu twórczości i innowacyjności krajów europejskich
w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych
6.3. Wnioski i rekomendacje

Rozdział 7. Przykłady systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej (Maria Mach-Król)
7.1. Założenia systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej
7.2. Systemy wspierające grupę - GSS i systemy wspierania grupowego podejmowania decyzji - GDSS oraz pokrewne
7.3. Systemy oparte na technologiach internetowych
7.3.1. Platformy www
7.3.2. Digital storytelling - cyfrowe opowieści
7.3.3. Web 2.0, crowdsourcing i oprogramowanie społecznościowe
7.4. Podsumowanie funkcjonalności systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej

Rozdział 8. Teorie i podejścia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej (Celina M. Olszak, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Bartuś)
8.1. Projektowanie systemów wspomagania twórczości organizacyjnej według koncepcji A.R. Hevnera
8.2. Podejście zasobowe
8.2.1. Zasoby systemów informatycznych
8.2.2. Atrybuty zasobów informatycznych
8.3. Podejście zwinne (agile)
8.4. Podejście agentowe

Rozdział 9. Metody i narzędzia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej (Paweł Lorek)
9.1. Założenia dla komputerowych systemów wspomagania twórczości
9.2. Text Mining
9.3. Web Mining
9.4. Sieci neuronowe
9.5. Eksploracja grafów

Rozdział 10. Projektowanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej (Celina M. Olszak, Tomasz Bartuś, Paweł Lorek)
10.1. Założenia metodyczne
10.2. Propozycja konceptualnego modelu projektowania systemu wspomagania twórczości organizacyjne]
10.3. Prototyp systemu wspomagania twórczości organizacyjnej

Rozdział 11. Architektura komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej (Kamila Bartuś)
11.1. Wymagania stawiane przed architekturą komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej
11.2. Charakterystyka architektury komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej
11.3. Architektura funkcjonalna komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej

Rozdział 12. Obszary zastosowań wspomagania twórczości organizacyjnej (Maria Mach-Król)
12.1. Przykłady zastosowań wspomagania twórczości organizacyjnej
12.1.1. Współdziałanie i praca grupowa
12.1.2. Generowanie nowych idei
12.1.3. Innowacje
12.1.4. Zarządzanie i praca z wiedzą
12.1.5. Wsparcie kreatywności
12.2. Wykorzystanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej w obszarach funkcjonalnych
12.2.1. Rachunkowość finansowa
12.2.2. Działalność handlowa
12.2.3. Działalność wytwórcza
12.2.4. Planowanie produkcji i sterowanie produkcją
12.2.5. Zarządzanie relacjami z klientami
12.2.6. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
12.2.7. Zarządzanie finansami
12.2.8. Zarządzanie personelem
12.2.9. Rynek ubezpieczeniowy
12.2.10. Rynek telekomunikacyjny

Rozdział 13. Bariery rozwoju systemów wspomagania twórczości organizacyjnej (Kamila Bartuś, Tomasz Bartuś, Celina M. Olszak)
13.1. Czynniki wpływające na rozwój systemów wspomagania twórczości organizacyjnej
13.2. Charakterystyka barier rozwoju systemów wspomagania twórczości organizacyjnej
13.3. Prezentacja wybranych wyników badań dotyczących determinant i barier rozwoju systemów wspomagania twórczości organizacyjnej

Bibliografia

Załączniki
Załącznik A. Główne opracowania dotyczące pojmowania twórczości organizacyjnej
Załącznik B. Kwestionariusz do badania twórczości organizacyjnej
Załącznik C. Ankieta

Spis rysunków
Spis tabel
Indeks


270 stron, Format: 16.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018