ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ I WIELOWYMIAROWEJ WE WSPOMAGANIU DECYZJI


NERMEND K.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 86.49 Twoja cena  82,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji


Książka Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji jest kierowana do środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki (społecznych, technicznych, itp.), menedżerów oraz osób zarządzających instytucjami, tzn. wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problematyką wielokryterialnego podejmowania decyzji.

Publikacja porządkuje dorobek naukowy z różnych obszarów wspomagania decyzji, tzn. metod MCDM (ang. Multiple Criteria Decision-Making), MCDA (ang. Multi Criteria Decision) oraz MCA (ang. Multidimensional Comparative Analysis).

Zawiera liczne przykłady (głównie z zakresu ekonomii) ułatwiające zrozumienie własności poszczególnych metod oraz ich praktyczne wykorzystanie.


Dr hab. inż. Kesra Nermend – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Prezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Współzałożyciel Laboratorium Neuronauki Poznawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Koordynator wielu projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Organizator oraz współorganizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z zastosowaniem metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych w analizie zjawisk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod wielokryterialnych, wielowymiarowej analizy danych, a także technik neuronauki poznawczej w badaniach zachowań społecznych oraz modelowaniu preferencji konsumentów w procesie podejmowania decyzji. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie.


Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wprowadzenie

1. Problematyka wielokryterialności i wielowymiarowości we wspomaganiu decyzji
1.1. Proces podejmowania decyzji
1.2. Przegląd metod wspomagania decyzji

I. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej

2. Procedura wstępna analizy danych
2.1. Dobór i określenie charakteru zmiennych
2.2. Ustalenie wag zmiennych
2.3. Normowanie wartości zmiennych

3. Metody budowy miar agregatowych
3.1. Metody bezwzorcowe
3.2. Odległościowe metody wzorcowe
3.3. Wektorowe metody wzorcowe
3.4. Metoda VMCM
3.5. Grupowanie obiektów na podstawie wartości miary agregatowej

II. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji

4. Metody oparte na relacji przewyższania
4.1. Koncepcja relacji preferencji w metodach wielokryterialnych
4.2. Metody ELECTRE
4.3. Rodzina metod PROMETHEE

5. Metody oparte na funkcji użyteczności
5.1. Metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych AHP
5.2. Metoda analitycznego procesu sieciowego ANP
5.3. Metoda REMBRANDT
5.4. Metoda DEMATEL

6. Wielokryterialne metody wykorzystujące punkty referencyjne
6.1. Wielokryterialna metoda TOPSIS
6.2. Wielokryterialna metoda VIKOR
6.3. Porównanie wybranych metod
6.4. Wielokryterialna metoda wektora preferencji (PVM)
6.5. Porównanie metody PVM z wybranymi metodami wielokryterialnymi
6.6. Metoda PVM we wspomaganiu decyzji

Zakończenie
Bibliografia
Skorowidz


365 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2019