ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE


KIDYBA A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie II

cena netto: 268.80 Twoja cena  255,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pozakodeksowe umowy handlowe


Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych.

W drugim wydaniu autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrumentów pochodnych (derywatów). Uwzględniono też najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

Treść pogrupowano tematycznie, wyróżniając umowy dotyczące:

  • działalności i obrotu przedsiębiorstwem,

  • pośrednictwa handlowego,

  • promocji i reklamy,

  • działalności bankowej i inwestycyjnej,

  • inwestycji budowlanych,

  • kompensacji,

  • własności intelektualnej,

  • sportu i turystyki,

  • obrotu konsumenckiego.

W obrębie każdego z tych działów przedstawiono wnikliwą charakterystykę poszczególnych umów ze wskazaniem konkretnych podstaw prawnych.

Książka została przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników sądowych, aplikantów, jak i teoretyków prawa, a także dla doktorantów i studentów. Może stanowić również interesującą pozycję dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności spotykają się z problematyką umów handlowych.


Wstęp

Część 1 Umowy w zakresie działalności i obrotu przedsiębiorstwem

ROZDZIAŁ 1
Kontrakt menadżerski (umowa o zarządzanie, umowa menadżerska) (Małgorzata Dumkiewicz)
ROZDZIAŁ 2
Umowa consultingu (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 3
Umowa o przeprowadzenie due diligence (Przemysław Bryłowski)
ROZDZIAŁ 4
Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej (Grzegorz Kozieł)

Część 2 Umowy o pośrednictwo handlowe

ROZDZIAŁ 5
Umowa agencji bankowej (bankowa umowa agencyjna) (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 6
Umowa agencji ubezpieczeniowej (ubezpieczeniowa umowa agencyjna) (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 7
Umowa agencji turystycznej (turystyczna umowa agencyjna) (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 8
Umowa agencji morskiej (morska umowa agencyjna) (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 9
Umowa maklerstwa morskiego (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 10
Umowa maklerska w zakresie instrumentów finansowych (Przemysław Bryłowski)
ROZDZIAŁ 11
Umowa outsourcingu (Joanna Wiak)

Część 3 Umowy w zakresie promocji i reklamy

ROZDZIAŁ 12
Umowa sponsoringu (Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 13
Umowa o pozycjonowanie strony internetowej (Małgorzata Dumkiewicz)

Część 4 Umowy w zakresie działalności bankowej i inwestycyjnej

ROZDZIAŁ 14
Umowa faktoringu (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 15
Umowa forfaitingu (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 16
Umowa kredytu bankowego (Małgorzata Dumkiewicz)
ROZDZIAŁ 17
Umowa gwarancji bankowej (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 18
Umowa opcji (Przemysław Bryłowski)
ROZDZIAŁ 19
Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej (Przemysław Bryłowski)

Część 5 Umowy w zakresie inwestycji budowlanych

ROZDZIAŁ 20
Umowa o prace projektowe (Agnieszka Goldiszewicz)
ROZDZIAŁ 21
Umowa o generalną realizację inwestycji budowlanej (Agnieszka Goldiszewicz)
ROZDZIAŁ 22
Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 23
Umowa deweloperska (Agnieszka Goldiszewicz)

Część 6 Umowy kompensacyjne

ROZDZIAŁ 24
Umowa offsetowa (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 25
Umowa barterowa (Małgorzata Dumkiewicz)

Część 7 Umowy w zakresie własności intelektualnej

ROZDZIAŁ 26
Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 27
Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 28
Umowa wdrożeniowa (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 29
Umowa franchisingu (Małgorzata Dumkiewicz)
ROZDZIAŁ 30
Umowa know-how (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 31
Umowa wydawnicza (Adrian Niewęgłowski)

Część 8 Umowy w dziedzinie sportu i turystyki

ROZDZIAŁ 32
Umowa o przewóz lotniczy (Adrian Niewęgłowski)
ROZDZIAŁ 33
Umowa czarteru (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 34
Umowa przewozu pasażerów drogą morską (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 35
Umowa o usługi pilotowe (Grzegorz Kozieł)
ROZDZIAŁ 36
Umowa o świadczenie usług turystycznych (Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak)
ROZDZIAŁ 37
Umowa timeshare (Agnieszka Goldiszewicz)

Część 9 Umowy w obrocie konsumenckim

ROZDZIAŁ 38
Umowa o kredyt konsumencki (Małgorzata Dumkiewicz)
ROZDZIAŁ 39
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość (Grzegorz Kozieł)


1242 strony, Format: 17.0x25.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018