ksiegarnia-fachowa.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH KOMENTARZ


RYCAK M.B. REDA-CISZEWSKA A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2017, wydanie I

cena netto: 133.89 Twoja cena  127,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Komentarz


W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych.

Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych.

W publikacji autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:

  • ograniczenia okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy,

  • wprowadzenia większej ochrony pracownic w ciąży,

  • zasad wypłacania wynagrodzenia urlopowego.

W książce oprócz szczegółowego omówienia przepisów komentowanej ustawy przywołano także dorobek doktryny i judykatury na temat pracowników tymczasowych z ostatnich lat.

Opracowanie będzie pomocne dla pracowników działów HR, agencji pracy tymczasowej oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się doradztwem z zakresu prawa pracy.


Wykaz skrótów

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.)

Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiot ustawy]
Art. 2. [Definicje]
Art. 3. (uchylony)
Art. 4. [Pracodawca użytkownik - wyłączenie]
Art. 5. [Stosowanie innych przepisów prawa pracy]
Art. 6. [Wyłączenie stosowania ustawy]

Rozdział II. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej
Art. 7. [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego]
Art. 8. [Zakaz powierzania prac w ramach pracy tymczasowej]
Art. 9. [Wymiana informacji i uzgodnień]
Art. 9a. [Obowiązek pracodawcy użytkownika]
Art. 10. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego]
Art. 11. [Zawiadomienie pracownika o treści uzgodnień]
Art. 11a. [Obowiązek agencji]
Art. 11b. [Obowiązek kandydata do pracy tymczasowej]
Art. 12. [Zakaz postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej]
Art. 13. [Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym]
Art. 14. [Uprawnienia i obowiązki pracodawcy użytkownika]
Art. 14a. [Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową]
Art. 15. [Zasada równego traktowania pracownika tymczasowego]
Art. 16. [Odszkodowanie]
Art. 17. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego]
Art. 18. [Zakończenie wykonywania pracy tymczasowej]
Art. 18a. [Świadectwo pracy]
Art. 18b. [Świadectwo pracy na wniosek pracownika tymczasowego]
Art. 19. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego]
Art. 20. [Maksymalny okres świadczenia pracy tymczasowej]
Art. 21. [Wyłączenie stosowania art. 251 k.p.]
Art. 22. [Urządzenia socjalne]
Art. 23. [Obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika]
Art. 24. (uchylony)
Art. 25. [Umowa agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem]
Art. 25a. [Stosowanie przepisów ustawy do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej]
Art. 25b. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy]

Rozdział III. (uchylony)
Art. 26. (uchylony)

Rozdział IV. Przepisy karne
Art. 27. [Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika]
Art. 27a. [Kierowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy wbrew przepisom ustawy]
Art. 27b. [Korzystanie z pracy pracownika tymczasowego wbrew przepisom ustawy]
Art. 28. [Odesłanie]

Rozdział V. Przepisy dostosowujące i końcowe
Art. 29-31 (pominięte)
Art. 32. [Wejście w życie art. 21 ustawy]
Art. 33. [Wejście w życie ustawy]

Tabela. Zestawienie najważniejszych zmian w ustawie

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa


220 stron, Format: 14.6x20.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2018